Události Mikroskopy a zobrazovací zařízení

XIII. Hradecký genetický den a Celostátní konference genetických laborantů a sester

Údaj

27.05.2021

Místo

Česká republika / Hradec Králové

Vystavovatel

Již několikátý ročník akce pořádané za spolupráce předních institucí zabývajících se genetikou a podpory společnosti ZEISS. Můžete se těšit na aktuální postřehy z vašich pracovišť, zajímavé kazuistiky aneb co se děje v genetických laboratořích.

Témata konference:
Klinická genetika
Cytogenetika
Molekulární genetika