Právní informace

Tyto právní informace se vztahují na tyto webové stránky a domény. Nevztahuje se na webové stránky a domény společností ZEISS, které například upravily právní informace na základě vnitrostátních právních předpisů. Respektujte proto právní informace na všech navštěvovaných webových stránkách nebo používaných programech společnosti ZEISS.

V některých případech webové stránky společnosti ZEISS také obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, které nejsou společnostmi ZEISS a pro které tyto právní informace neplatí.

Informace zveřejněné v rámci domén ZEISS mohou obsahovat odkazy na produkty a služby, které nebyly ve vaší zemi inzerovány nebo zpřístupněny. Tyto informace neznamenají, že by společnost ZEISS chtěla tyto produkty nebo služby ve vaší zemi v budoucnu nabízet. V případě potřeby můžete kontaktovat naši regionální prodejní organizaci, která vás ráda informuje o dostupnosti těchto produktů a služeb. Prezentace produktů a služeb na našich webových stránkách není závaznou prodejní nabídkou.

Pokud je software nabízen zdarma ke stažení, společnost ZEISS nepřebírá žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jeho stažení nebo používání. Stažení a používání softwaru je realizováno pouze na vlastní riziko uživatele a bez odpovědnosti nebo záruky, kromě případu úmyslné nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti ZEISS.

Na několika místech uvádíme odkazy na webové stránky třetích stran. To děláme jen pokud jsme plně přesvědčeni, že je daný poskytovatel seriózní. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za podmínky ochrany osobních údajů nebo obsah těchto webových stránek a neposkytuje v tomto ohledu žádné záruky.

Společnost ZEISS je výhradním vlastníkem veškerých práv na obsah a podobu svých webových stránek. Duševní vlastnictví na našich webových stránkách a našich značek je chráněno. Textové, obrazové a grafické prvky na našich webových stránkách, jejich vzhled atd. a také animace a software jsou upraveny autorským právem a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů. Bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno kopírování, zpracování nebo přehrávání celku nebo částí. Tyto webové stránky nezakládají žádnou licenci na používání duševního vlastnictví. Společnost ZEISS si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení měnit, pozastavovat nebo rušit webové stránky.

I přes důsledné sestavování obsahu našich webových stránek neneseme žádnou odpovědnost za jeho správnost, přesnost, ucelenost či ničím nerušený přístup k němu. V rámci právních mezí nepřebíráme žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, včetně náhrady ušlého zisku, vyplývající z používání našich webových stránek nebo v souladu s informacemi dostupnými na těchto stránkách. Vyhrazujeme si právo uvedené informace kdykoli změnit nebo doplnit.


© Carl Zeiss AG – Poslední změny: duben 2016