Workshop Lattice Lightsheet 7

Praha 10.-12.01.2022 | Brno 17.-18.01.2022

Objevujte nejjemnější detaily živých organismů

Věděli jste, že tradiční zobrazovací techniky mohou ovlivnit chování vzorků v důsledku fototoxicity a tím pádem ovlivnit kvalitu výsledků?
Abychom co nejlépe porozuměli světu kolem nás, je nutné pozorovat nejenom mikroskopické vzorky v co nejpřirozenějším stavu. Snaha o šetrné mikroskopické zobrazování živých buněk s vysokým rozlišením po dlouhou dobu a s vysokou rychlostí snímání přináší nové výzvy. Výzvy, které lze řešit využitím nových způsobů osvětlení vzorků.
Tradičně používané techniky zobrazování živých buněk, jako jsou klasické metody širokého pole (wide-field microscopy), konfokální metody (laser scanning microscopy) a metody rotujících disků (spinning disc microscopy), vystavují vzorek světlu jak v ohniskové rovině, tak nad ní a pod ní. Lightsheet technologie expozici vzorku minimalizuje tím, že se osvětluje pouze ohniskovou rovinu.
Lattice Lightsheet technologie navíc zlepšuje poměr signálu / šum a poskytuje subcelulární rozlišení. Díky šetrnosti Lattice Lightsheet mikroskopie je možné zachytit dynamiku při dříve nedosažitelných kombinacích rychlosti akvizice a rozlišení v průběhu hodin a dokonce dnů.

Ve spolupráci s:

czech-bioimaging_final_logotyp

Zúčastněte se Workshop Lattice Lightsheet 7. Bude Vás čekat:

  • Představení mikroskopu Lattice Lightsheet 7
  • Demo Lattice Lightsheet 7 – vlastní vzorky
  • Odborné přednášky

Na první den workshopu (Praha 10.01.2022 nebo Brno 17.01.2022) není nutná rezervace konkrétního času. Na další dny workshopu Demo Lattice Lightsheet 7 – hands on je nutné se zaregistrovat na konkrétní čas – omezená kapacita 8 osob.

Je také možné se zúčastnit pouze prvního dne workshopu.

Workshopy se uskuteční za dodržení všech aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a za dodržení patřičných hygienických podmínek.

Program Praha 10.-12.01.2022

Ústav molekulární genetiky

Pondělí 10.01.2022

 

10:00 - 10:10

Zahájení – úvodní slovo

10:10 – 11:00

Přednáška: Lattice Lightsheet 7 - Dr. Chris Power

11:00 – 11:15

Coffee Break

11:15 – 12:00

Přednáška: New Generation Confocal for Fast and Gentle Multiplex Imaging - Dr. Pavel Krist

12:00 – 13:00

Polední pauza

13:00 – 14:30

Představení mikroskopu – Lattice Lightsheet 7

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 16:30

Představení mikroskopu – Lattice Lightsheet 7

Úterý 11.01.2022

 

09:00 – 10:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:00

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

12:00 – 13:00

Polední pauza

13:00 – 14:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 16:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

Středa 12.01.2022

 

09:00 – 10:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:00

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

12:00 – 13:00

Polední pauza

13:00 – 14:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 16:00

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

Program Brno 17.-18.01.2022

Středoevropský technologický institut CEITEC

Pondělí 17.01.2022

 

10:30 - 10:40

Zahájení – úvodní slovo

10:40 – 11:10

Přednáška: Lattice Lightsheet 7 - Dr. Pavel Krist

11:10 – 11:15

Coffee Break

11:15 – 12:00

Přednáška: New Generation Confocal for Fast and Gentle Multiplex Imaging - Dr. Pavel Krist

12:00 – 13:00

Polední pauza

13:00 – 14:30

Představení mikroskopu – Lattice Lightsheet 7

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 16:30

Představení mikroskopu – Lattice Lightsheet 7

Úterý 18.01.2022

 

09:00 – 10:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

10:30 – 10:45

Coffee Break

10:45 – 12:00

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

12:00 – 13:00

Polední pauza

13:00 – 14:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

14:30 – 14:45

Coffee Break

14:45 – 16:30

Demo Lattice Lightsheet 7 - hands on, vlastní vzorky (omezená kapacita 8 návštěvníků)

Zaregistrujte se nyní

Adresy lokací

Praha 10.-12.01.2022
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

Brno 17.-18.01.2022
CEITEC - Středoevropský technologický institut, Masarykova Univerzita
Kamenice 753/5, 625 00 Brno