F 60-90 a F 540-580

Speciální hranové filtry pro lékařské účely.

Speciální filtrové brýlové čočky F 60, F 80 a F 90 a F 540, F 560 a F 580 pro lékařské účely byly vyvinuty a testovány ve spolupráci s mezinárodními institucemi a oftalmology. Propustnost byla optimalizována tak, že je absorbována část viditelného krátkovlnného spektra.

1. Správná doporučení pro retinitis pigmentosa

ZEISS speciální hranové filtry, F 60-90 a F 540-580
Křivky propustnosti pro F 60, F 80 a F 90

Retinitis pigmentosa či přesněji retinopathia pigmentosa je dědičné progresivní onemocnění zraku. V důsledku poruchy metabolizmu sítnice nejsou senzorické buňky (tyčinky a čípky) dostatečně prokrveny, a postupně tak degenerují. Řada podob, jež toto onemocnění má, znemožňuje přesný popis symptomů.

Zpočátku je narušena funkce tyčinek. Přibývající obtíže se dostaví při vidění za soumraku a v noci, kdy vedou k celkové šerosleposti. Dojde k postupnému zmenšení zorného pole od periferie ke středu, kdy se pacient musí nakonec spokojit s „trubicovým viděním“. Orientace je pak velmi problematická.

Dalším symptomem RP je snížená funkce čípků. Výsledkem je nižší zraková ostrost, zhoršení kontrastní citlivosti a vnímání barev, jakož i vysoký stupeň citlivosti na oslnění. Speciální hranové filtry často poskytnou zlepšené pohodlí při nošení.

ZEISS speciální hranové filtry, F 540, 560, 580
Křivky propustnosti pro F 540, F 560 a F 580

Zvýšená zraková pohoda pro barvoslepé

Achromatopsie či tyčinková monochromazie je typem barvosleposti, kdy funkčnost čípků zcela selže. Postižený pacient nemá naprosto žádné ponětí o barvách a může rozlišovat pouze mezi různými stupni jasu. Často se vyskytuje i nystagmus (třes očního bulbu). Citlivost na oslnění je velmi vysoká a zraková ostrost je obvykle značně snížena. Oslnění je dáno přeexponováním tyčinek.

Speciální hranové filtry absorbují rozsah vlnových délek, na něž jsou tyčinky přecitlivělé, a snižují tak oslnění.

ZEISS speciální hranové filtry, diabetická retinopatie
F 540, F 560 a F 580

Zvýšená zraková pohoda při diabetické retinopatii

Poškození způsobovaná cukrovkou zasahují obvykle prostřední a vnitřní vrstvy sítnice, zodpovědné za zpracování kontrastu obrazu.

V sítnici poškozené vlivem cukrovky je citlivost na kontrast zhoršená. Za jasu vyvolají relativně tmavé detaily v mozku maximálně možné signály. Jasnější detaily dostatečně silný signál nevyvolají, a od tmavších oblastí je tak nelze odlišit. Oslnění snadno oslepí zejména pacienty v pokročilých stadiích diabetické retinopatie, kdy je pro ně adaptace na světlo/tmu obtížná.

Filtry s omezeným pásmem propustnosti jako např. F 540, F 560 a F 580 absorbují část spektra, na niž jsou čípky citlivé, čímž je ochrání. Speciální hranové filtry tak sníží oslnění a usnadní přizpůsobení se měnícím světelným podmínkám.

2. Podrobné informace

ZEISS speciální hranové filtry
Speciální hranové filtry od společnosti ZEISS se zabarvují ve speciální barvicí lázni smáčením

Stručný přehled speciálních hranových filtrů

  • F 60: červenohnědá, 60% absorpce při 600 nm
  • F 80: hnědá, 80% absorpce při 600 nm
  • F 90: tmavě hnědá, 90% absorpce při 600 nm
  • F 540: jasně oranžová, 50% absorpce při 540 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
  • F 560: oranžová, 50% absorpce při 560 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
  • F 580: červená, 50% absorpce při 580 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)  

Filtercategories for F 60-90 and F 540-580

Typ čoček  

Kategorie
podle normy DIN EN ISO 8980-3
 

Absorpce slunečního UV záření  

Vhodnost pro dopravu a
řízení v noci a za soumraku
dle DIN EN ISO 14889
 

F 60

Kategorie 2
(57-82%)

100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření

Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!

F80
F90

Kategorie 3
(82-92%)

100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření

Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!

F 540
F 560

Kategorie 1
(20-57%)  

100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření

Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!  

F 580

Kategorie 2
(57-82%)  

100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření

Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!

Tipy pro optika

  • Každá čočka s indexem lomu 1,5 je k dostání také jako F 60, F 80, F 90 a F 540, F 560, F 580
  • Kromě tvrzených povrchových úprav jsou možné všechny povrchové úpravy  

ZEISS je jedním z předních světových výrobců brýlových čoček a je zavázán k poskytování maximální přesnosti a pohodlí. ZEISS navrhuje a vyrábí čočky, přístroje a měřicí systémy, stejně jako maloobchodní koncepty a technologické služby, které nadále zyvšují laťku v péči o zrak.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Zákaznická služba ZEISS