Trifokální brýlové čočky ZEISS Classic S728

Žádné omezení v dívání se na střední vzdálenost.

Trifokální brýlové čočky ZEISS Classic S728 1,5 poskytují nositeli ostré vidění nejen na blízko a do dálky, ale také na střední vzdálenosti přibližně od 45 do 80 cm.Trifokální brýlové čočky jsou v zásadě navrženy a vyrobeny stejným způsobem jako bifokální brýlové čočky.

Navíc však obsahují část pro pohled na střední vzdálenosti. Dodatečný segment pro pohled na střední vzdálenost je přibližně poloviční velikost jako segment pro pohled na blízko.

Trifokální brýlové čočky ZEISS Classic S728, Design

Skleněné trifokální brýlové čočky tvoří zakřivená horní hrana segmentu (písmeno C v názvu produktu značí zakřivenost, anglicky „curved“). Plastové trifokální brýlové čočky jsou k dostání s rovnou horní hranou segmentu a v názvu produktu jsou označeny písmenem S („straight“, česky „rovný“). První hodnota za tímto písmenem označuje výšku segmentu pro pohled na střední vzdálenost v milimetrech, zatímco následující dvě číslice určují šířku celého segmentu pro střední a blízkou vzdálenost v milimetrech.

Alternativy trifokálních brýlových čoček

Trifokální brýlové čočky jsou nahrazovány progresivními brýlovými čočkami ještě častěji než bifokální brýlové čočky. Progresivní brýlové čočky poskytují pohodlné vidění na všechny vzdálenosti. Optická mohutnost se na jejich povrchu totiž postupně zvyšuje od zón pro dívání se do dálky po dívání se na blízko a poskytují tak optimální vidění na každou vzdálenost bez nepříjemných skoků obrazu.

Výhody pro uživatele

  • Ostré vidění nejen na blízko a do dálky, ale také na střední vzdálenosti přibližně od 45 do 80 cm.
  • Velké zorné pole pro pohled na blízko
  • Spojení či vymodelování segmentů na přední ploše a design zadní plochy jsou zárukou skvělé optické kvality a kosmeticky atraktivních čoček.  

ZEISS je jedním z předních světových výrobců brýlových čoček a je zavázán k poskytování maximální přesnosti a pohodlí. ZEISS navrhuje a vyrábí čočky, přístroje a měřicí systémy, stejně jako maloobchodní koncepty a technologické služby, které nadále zyvšují laťku v péči o zrak.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Zákaznická služba ZEISS