Novinka – brýlové čočky ZEISS DriveSafe

Jedny brýle pro každodenní nošení a bezpečnější řízení.

Mnozí se při řízení, zvláště za ztížených světelných a povětrnostních podmínek jako je déšť a mlha či za stmívání nebo v noci cítí nejistě, nepohodlně a vystresovaně. V průměru 83 % uživatelů brýlových čoček* jsou navíc řidiči. Řízení může být pro každého skutečnou výzvou – nehledě na to, jak daleká je vzdálenost, přičemž dobré vidění je pro bezpečnost zásadní.

S brýlovými čočkami ZEISS DriveSafe společnost ZEISS uvádí novou produktovou kategorii v oblasti brýlových čoček pro každodenní nošení. Jsou speciálně navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám těch, kteří se chtějí ve svých celodenních brýlových čočkách cítit při řízení bezpečněji a pohodlněji.
Brýlové čočky ZEISS DriveSafe jsou k dostání jak v jednoohniskové, tak v progresivní verzi.

* Zdroj: Studie výzkumu trhu s 36 očními lékaři či optometristy a 480 zákazníky z USA a Německa/srpen 2013

Společnost ZEISS vyvinula řešení založené na každodenních brýlových čočkách, sestávajících ze tří prvků, jež činí řízení bezpečnějším a pohodlnějším.

 • Technologie Luminance Design® společnosti ZEISS zohledňuje velikost zornic za snížených světelných podmínek
 • Povrchová úprava ZEISS DuraVision DriveSafe snižuje vnímané oslnění.
 • Design brýlových čoček ZEISS DriveSafe zahrnuje až o 43% větší oblast na střední vzdálenost pro snazší střídavé zaostřování mezi palubní deskou a zrcátky. Až o 14 % větší oblast na dálku pro široký výhled na vozovku.

1//

Lepší vidění za snížených světelných podmínek pro bezpečnější a pohodlnější řízení

2//

Snížené oslnění v noci, způsobené protijedoucími auty či pouličními světly

3//

Přesné vidění vozovky, palubní desky, zpětného zrcátka a bočních zrcátek

Výhody pro uživatele brýlí

Jedny brýle pro každodenní nošení a bezpečnější řízení:

 • Lepší vidění za snížených světelných podmínek pro bezpečnější a pohodlnější řízení
 • Snížené oslnění v noci, způsobené protijedoucími auty či pouličními světly
 • Přesné vidění vozovky, palubní desky, zpětného zrcátka a bočních zrcátek

Uživatelé jsou s brýlovými čočkami ZEISS DriveSafe Lenses velmi spokojeni

97% při řízení


94% vykonává každodenní činnosti, např. práci v kanceláři1// Lepší vidění za snížených světelných podmínek.

Technologie Luminance Design® společnosti ZEISS.

Výzva

Zornice reagují na světelnou intenzitu svého okolí, zejména na světlo dopadající přímo do oka. Zatímco za denního světla je průměr zornic menší, v noci se zvětšuje. Při slabém osvětlení, za tzv. mezopických podmínek, např. za soumraku, v dešti, šeru či při nočním řízení, je průměr zornic někde na pomezí. Vnímání prostoru a odhad vzdálenosti je pro řidiče čím dál obtížnější. Na základě intenzivního výzkumu v oblasti mezopického vidění* byl stanoven důvod pro vývoj technologie Luminance Design® společnosti ZEISS , prověřený během studií na uživatelích. Ve zkratce: rozlišujeme vidění při jasném světle (fotopické vidění), při žádném světle (skotopické vidění) a při slabém světle někde na pomezí (mezopické vidění). Za mezopických podmínek se intenzita světla, a tedy i velikost zornice mění, což je pro vizuální výkon výzvou.

*Více informací naleznete na ZEISS DriveSafe White Paper

Řešení společnosti ZEISS

Společnost ZEISS vyvinula novou technologii Luminance Design® (LDT), jež zohledňuje odlišné světelné podmínky a velikosti zornice pro dokonalejší design brýlových čoček za účelem přirozeného vidění za jakýchkoli okolností. LDT zohledňuje velikost zornice pro řízení za mezopických podmínek, na základě čeho optimalizuje design brýlových čoček: uzpůsobené velikosti zornic užité v optimalizačních algoritmech činí 5.0 mm v případě jednoohniskových brýlových čoček a 4.3 mm u brýlových čoček progresivních.

Ve výsledku vykazují uživatelé za zhoršených světelných podmínek lepší vidění.

Jasné světlo = vidění se zúženými zornicemi během dne

Velká hloubka ostrosti, neporušené vnímání prostoru

Žádné světlo (tma) = noční vidění s velkými zornicemi

Omezená hloubka ostrosti

Málo světla = vidění za soumraku s různými velikostmi zornice

Obtížné podmínky v důsledku změny ostrosti hloubky

2// Snížené oslnění v noci.

Povrchová úprava DuraVision® DriveSafe společnosti ZEISS.

Výzva

Oslnění vyjadřuje obtížnost vidění při prudkém světle, jako např. při přímém slunečním či umělém světle. Průzkum trhu a vědecké důkazy naznačují, že vnímané oslnění je při provozu spjato zejména s LED a xenonovými HID světelnými zdroji, užívanými u moderní osvětlovací techniky automobilů. Intenzivní oslnění může být rizikové, snižuje totiž viditelnost objektů a citlivost oka na kontrast. Oslnění může být vnímáno i subjektivně jako nepříjemné a rušivé.

ZEISS odborníci v oblasti vidění prováděli experimenty s oslněním. Ty posloužily jako základ pro interní studie* za použití různých simulací povrchových vrstev. Vědecké důkazy ukazují, že modrá, vysoce energetická část viditelného spektra (zejména v pásmu 440–470 nm), využívající LED či xenonovou H.I.D. (High Intensity Discharge) technologii, je spjata s efektem oslnění, vnímaného řidiči.

 

*Více informací naleznete na ZEISS DriveSafe White Paper.

Řešení společnosti ZEISS

Povrchová úprava DuraVision® DriveSafe odráží zejména ty vlnové délky, jež přijímané oslnění redukují až o
64 %** ve srovnání s vysoce kvalitními antireflexními povrchy.

**Ve srovnání s vysoce kvalitními povrchy ZEISS. U DuraVision DriveSafe hlásilo méně než 64% testovaných řidičů problémy s oslněním u tohoto nového povrchu než u jiných vysoce kvalitních antireflexních pokrytí.

Bez povrchové úpravy DuraVision® DriveSafe

S povrchovou úpravou DuraVision® DriveSafe: až o 64 %*** redukce oslnění

Zhoršené světelné podmínky zvyšují oslnění a odrazy

3// Přesné vidění vozovky, palubní desky a zrcátek.

Design brýlových čoček ZEISS DriveSafe.

Výzva

Řízení si od řidičů vyžaduje vysoký stupeň pozornosti. Většinu času potřebují řidiči široký výhled na vozovku, aby vyhodnotili dopravní podmínky. Situace je náročná zvláště v případě uživatelů progresivních brýlových čoček při střídavému zaostřování na vozovku, palubní desku a zrcátka. Jde o situaci, kdy je zásadní dynamické vidění.

Ve studii, věnované výzkumu zraku a prováděné za asistence FKFS*, jsme identifikovali potřeby řidičů v oblasti vidění:

 • 97% zaznamenaného času se dívají na vozovku.
 • 2% zaznamenaného času se dívají na palubní desku.
 • 1% zaznamenaného času zaměřují zaostření střídavě na některé ze zrcátek.


*FKFS Výzkumný ústav automobilového strojírenství a dopravních zařízení ve Stuttgartu je nezávislou nadací, přidruženou k Univerzitě ve Stuttgartu. FKFS byl založen v roce 1930, stal se jedním z největších a předních výzkumných ústavů v oblasti automobilového strojírenství a své služby poskytuje automobilovým výrobcům a dodavatelům. Více informací naleznete na ZEISS DriveSafe White Paper.

Řešení společnosti ZEISS

Aby uživatelé progresivních brýlových čoček rychleji přeostřovali mezi vozovkou, palubní deskou a zrcátky, vyvinula společnost ZEISS nové brýlové čočky DriveSafe Progressive s optimalizovanými zónami na dálku a střední vzdálenost, čímž snížila potřebu horizontálního pohybu hlavy.

 • Dynamické vidění pro rychlé přeostření z vozovky na palubní desku a zrcátka
 • Oblast vidění na blízko ideálně vhodná pro denní aktivity

Až o 43 % větší** progresivní oblast, což vám umožní snadněji přeostřovat na palubní desku a zrcátko v kombinaci s až o 14 % větším vzdálenostním rozsahem pro širší pohled na vozovku.

**Ve srovnání s vysoce kvalitními progresivními brýlovými čočkami ZEISS

Progresivní brýlové čočky ZEISS DriveSafe a jednoohniskové brýlové čočky pro jasnější vyhodnocování dopravní situace; ideálně vhodné pro každodenní situace.

Digital designs

Dostupnost výrobku

Brýlové čočky  ZEISS DriveSafe Čiré
Barevné
PhotoFusion Transitions® Polarizační

Plastic 1.74   

 

 

 

 

Plastic 1.67Plastic 1.6 


Plastic 1.5


Polycarbonate  Trivex

Polarizované čočky mohou snižovat viditelnost obrazů vytvářených určitými LCD/LED obrazovkami. Proto si zkontrolujte viditelnost před použití s digitálními zařízeními.

Vyhledejte si podrobné informace v ceníku ZEISS.

 

Variable fitting height Doporučená a standardní výška centrování

 

14 – 20 mm

18 mm

Související produkty

ZEISS je jedním z předních světových výrobců brýlových čoček a je zavázán k poskytování maximální přesnosti a pohodlí. ZEISS navrhuje a vyrábí čočky, přístroje a měřicí systémy, stejně jako maloobchodní koncepty a technologické služby, které nadále zyvšují laťku v péči o zrak.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Zákaznická služba ZEISS