Prohlášení o ochraně dat a právní zásady

Oblast platnosti

Toto prohlášení o ochraně údajů a právní upozornění platí pro tuto webovou stránku a doménu. Platí i pro všechny webové stránky a domény, vlastněné společností ZEISS, pokud pro webové stránky a domény firem společnosti ZEISS, sídlících mimo Německo, neplatí jiná prohlášení o ochraně údajů a právní upozornění, např. díky národním právním předpisům, úpravám prohlášení o ochraně údajů a právním upozorněním. Upozorňujeme vás proto prosím na příslušná prohlášení o ochraně údajů a právní upozornění v ohledu všech webových stránek společnosti ZEISS, jež navštívíte, či programů, jež použijete.
V některých případech obsahují webové stránky společnosti ZEISS i odkazy na webové stránky třetí strany, firem, jež nejsou součástí společnosti ZEISS, na něž se prohlášení o ochraně údajů a právní upozornění nevztahují.

Obecné zásady ochrany dat

ZEISS je společnost, působící v celosvětovém měřítku a mající přeshraniční právně nezávislé firmy, obchodní procesy, managementové struktury a technické systémy.

Při vaší návštěvě naší webové stránky může dojít ke shromáždění údajů, jež mohou být v některých případech osobního rázu. V tomto prohlášení vás upozorňujeme na to, jaké osobní údaje společnosti ZEISS během vaší návštěvy našich webových stránek shromažďují a jak s těmito údaji nakládáme.

K ochraně vašich osobních údajů se stavíme s velkou vážností. Vaše osobní údaje, shromážděné během vaší návštěvy našich webových stránek, zpracováváme zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Náš přístup k nakládání s osobními údaji se navíc zakládá na principech EU ohledně ochrany údajů, skýtajících nejvyšší možnou míru transparentnosti, dodržování práva volby, přístupových práv, přenosu a zákonného zpracování osobních údajů.

Každá firma společnosti ZEISS se řídí příslušnými právními předpisy o ochraně údajů, např. firmy společnosti ZEISS a dceřiné společnosti se sídlem v Německu se řídí Spolkovým zákonem na ochranu údajů (BDSG). Nakládání s osobními údaji je navíc upraveno směrnicí společnosti ZEISS pro všechny její firmy rámci Skupiny. Tyto směrnice společnosti ZEISS zajišťují, že vaše údaje budou ze strany firem společnosti ZEISS zpracovány náležitě a v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů. Zároveň jsme naše zaměstnance instruovali, aby odkazovali na naše pravidla ohledně ochrany údajů a řídili se jimi, kdykoli budou na kterékoli webové stránce osobní údaje vyžadovány.

Sbírání, zpracování a přenášení osobních informací

Společnost ZEISS vám chce poskytnout co možná nejvíce kontroly nad vašimi osobními informacemi. Za normálních okolností můžete mít přístup k webovým stránkám společnosti ZEISS bez poskytování jakýchkoli osobních údajů.

V některých oblastech webových stránek společnosti ZEISS však budete požádáni o poskytnutí osobních údajů za účelem zdokonalování stránek a udržení si kontaktu s vámi. Veškeré vámi poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou uloženy a zpracovány výhradně v rámci vztahu mezi vámi a společností ZEISS.

Vaše osobní údaje nejsou předávány, zveřejňovány či jinak zpřístupňovány pro marketingové účely třetím osobám bez vašeho předchozího souhlasu.
V rámci našeho poskytování služeb však lze vaše údaje za jistých okolností předávat třetím stranám, jež jsme do zpracování zakázek zahrnuli, např. obchodním partnerům či poskytovatelům IT služeb. Při předávání osobních údajů těmto třetím stranám se omezujeme na údaje, nezbytné pro poskytování požadovaných služeb, a zaručujeme, že toto předávání probíhá v souladu s nároky, kladnými na bezpečnost údajů. Firmy společnosti ZEISS budou předávat vaše osobní údaje jen těm třetím stranám, jež se zavázaly k ochraně údajů a zpracování vašich údajů v souladu s příslušnými zákony.

Společnost ZEISS může být navíc nucena odtajnit vaše údaje a související informace v souladu s právními či úředními nařízeními. Stejně tak si vyhrazujeme právo na použití vašich údajů za účelem uplatňování či hájení právních nároků.

V případě převzetí či fúze s jinou společností může být nezbytné zveřejnění či předání vašich údajů potenciálním či skutečným kupujícím. Společnost ZEISS bude v tomto případě usilovat o co možná nejvyšší stupeň ochrany údajů a řídit se zákonnými ustanoveními.

Informace o zabezpečení dat

Společnost ZEISS si je vědoma toho, jak důležité je zacházet s údaji, jež nám po internetu postupujete, a chránit je. Bezpečnost údajů na našich webových stránkách je pro nás tou nejvyšší prioritou. Vynaložili jsme proto velké úsilí pro zajištění účinnosti našich online bezpečnostních opatření. Např. stránky obchodu společnosti ZEISS využívají šifrovací technologie Secure Socket Layer (SSL). Webové stránky, na nichž budete požádáni o zadání transakčně důležitých údajů jako např. čísla kreditní karty, přenášejí tyto údaje taktéž pomocí šifrovací technologie SSL. Společnost ZEISS usiluje o průběžnou aktualizaci své šifrovací technologie v souladu s technickým pokrokem za účelem zajištění důvěrného zacházení s údaji, jež jste nám po internetu zaslali.

V současnosti využívá společnost ZEISS cookies jen v případě, že je to technicky nezbytné či potřebné ze strany uživatelů webu, např. k autentizaci pomocí chráněných webových stránek. Cookies jsou malé soubory, dočasně uložené na vašem pevném disku. Údaje, uložené v cookies, slouží např. k usnadnění navigace a v některých případech mohou přispět k vytvoření uživatelsky příjemnějších webových stránek. Většina prohlížečů je v současnosti standardně nastavena tak, že cookies přijímá automaticky. Prohlížeč si však můžete nastavit tak, aby cookies odmítl či zobrazoval varování ohledně přijímaných cookies.

IP adresy jsou při návštěvě našich webových stránek zachyceny. IP adresy jsou využívány k analýze poruch, pro správu webové stránky a k získávání demografických informací. IP adresy a v případě nutnosti i další údaje, jež jste nám na této webové stránce či při jiné příležitosti poskytli, využíváme dále i proto, abychom zjistili, které z našich webových stránek jsou navštěvovány a jaká témata naše návštěvníky zajímají.

Analýza webu

Společnost ZEISS využívá statistické a vyhodnocovací programy Urchin a Google Analytics pro statistické vyhodnocování návštěvnosti webových stránek společnosti ZEISS.

Vygenerované údaje, ukládané při používání webových stránek společnosti ZEISS, do serverových log souborů, jsou vyhodnocovány za pomoci nástroje Urchin. Údaje jsou převáděny anonymně, takže je nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Tyto uložené údaje jsou využívány výhradně k sestavování zpráv o používání webových stránek. Takové zprávy nám pomáhají analyzovat a neustále zlepšovat nabídky na našich webových stránkách.

Během analýzy webu pomocí nástroje Urchin jsou získané údaje analyzovány jen z hlediska vývoje a statistik, následně jsou vymazány.

Na našich webových stránkách jsou údaje pomocí technologie společnosti Marketo Inc. shromažďovány a ukládány, a to pro marketingové a optimalizační účely. Marketo využívá cookies ke sledování používání webové stránky. Tyto údaje jsou využívány k sestavování uživatelských profilů pod pseudonymem. Neznámí návštěvníci jsou registrováni coby anonymní uživatelé. Informace o politice utajení údajů a jejich shromažďování pomocí technologie Marketo naleznete na http://www.marketo.com/privacy.php.

Google Analytics využívá cookies, jež umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Údaje o vaší návštěvnosti naší webové stránky, získané pomocí cookies, jsou zpravidla přenášeny na server Googlu v USA, kde se ukládají. Vaši IP adresu však Google zkrátí, a to v případě aktivace anonymizace na webové stránce. To platí v členských zemích EU či v jiných signatářských zemích, jež podepsaly Dohodu o evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se na server Googlu v USA převede a zkrátí jen ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky Google tyto údaje využívá k vyhodnocování vaší návštěvnosti této webové stránky, k sestavování zpráv ohledně aktivit na této webové stránce a k tomu, aby provozovateli webové stránky poskytl další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Jiné údaje Google s IP adresou, odeslanou vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nepropojí. Uložení cookies můžete zabránit náležitým nastavením softwaru svého prohlížeče. Upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby Google získával a zpracovával údaje, vygenerované cookies a spojené s vaším používáním webové stránky (vč. vaší IP adresy), a to díky stažení a instalaci prohlížečového pluginu, který je vám k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Využití zásuvných modulů pro sociální sítě

Některé webové stránky společnosti ZEISS obsahují tato tlačítka:

SocialMediaIconslocked

Objeví-li se tato tlačítka na webové stránce, kontakt se servery Facebooku, Googlu+ či Twitteru nevytvoří. Pro aktivaci připojení a navázání komunikace s Facebookem, Googlem+ a Twitterem je nutno nejprve udělit svůj souhlas, a to kliknutím na tlačítka.

Pokud jste již do vámi vybrané sociální sítě přihlášeni, stane se tak, aniž by se otevřelo další okno. Protože je tento přenos přímý, o přenesených údajích nemáme žádné informace. Přenesena je skutečnost, že jste příslušnou stránku spustili. Pokud jste přihlášeni na Facebooku či jiné službě sociálních médií současně, je tato informace přiřazena k vašemu účtu sociálních médií, a propojena s vámi coby jednotlivcem.

Ohledně informací týkajících se dalšího využití a uložení vašich osobních údajů na Facebooku, Googlu+ a Twitteru je vhodné kontaktovat přímo tyto kanály sociálních médií. Stejně tak lze sociální pluginy zablokovat, a to prostřednictvím prohlížeče pomocí doplňků.

Právní upozornění

Informace, zveřejněné v rámci domén společnosti ZEISS, mohou obsahovat odkazy na výrobky a služby, jež nebyly inzerovány či dostupné ve vaší zemi. Tyto informace neznamenají, že společnost ZEISS zamýšlí nabízet tyto výrobky či služby ve vaší zemi později. V případě nutnosti můžete kontaktovat svou regionální prodejní pobočku, jež vám ochotně poskytne informace o dostupnosti těchto výrobků či služeb. Tato prezentace výrobků a služeb na našich webových stránkách nepředstavuje závaznou prodejní nabídku.

Je-li software nabízen ke stažení zdarma, společnost ZEISS nenese zodpovědnost za škody vzniklé v důsledku stahování či používání tohoto softwaru. Stahování a používání softwaru probíhá výhradně na vlastní riziko uživatele bez jakékoli odpovědnosti či záruky, s výjimkou záměru či hrubé nedbalosti ze strany společnosti ZEISS.

Na několika místech vás odkazujeme na webové stránky třetích stran s odkazy na ně. Činíme tak jen v případě, že jsme zcela přesvědčeni o serióznosti daného poskytovatele. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za ustanovení ohledně ochrany údajů či obsahy daných webových stránek a v tomto ohledu za ně neručí. Tyto externí odkazy jsou symbolizovány následující ikonou:

 

Společnost ZEISS vlastní a vyhrazuje si všechna práva na obsah a úpravu svých webových stránek. Duševní vlastnictví, obsažené na našich webových stránkách, a naše značky jsou chráněny. Text, obrázky a grafika na našich stránkách, jejich úprava apod., jakož i animace a software podléhají autorskému právu a další ochranné legislativě. Reprodukce, vizualizace či přehrávání jejich celku či částí jsou bez získání našeho předchozího písemného souhlasu zakázány. Tato webová stránka neskýtá oprávnění pro využívání tohoto duševního vlastnictví. Společnost ZEISS si vyhrazuje právo změn, pozastavení či ukončení webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění.

I přes pečlivé sestavení obsahu našich webových stránek nepřebíráme odpovědnost za jeho správnost, přesnost, úplnost či za neomezený přístup k němu. Je-li to právně přípustné, neručíme za přímé či nepřímé škody, vč. ušlého zisku, vzniklé v důsledku používání našich webových stránek či ve spojitosti s informacemi, obsaženými na naší webové stránce. Vyhrazujeme si právo změn či doplňování poskytovaných informací, a to kdykoli.

© Carl Zeiss AG – Naposledy změněno: Duben 2016

Na této webové stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ukládané webovými stránkami na vašem počítači. Cookies jsou široce rozšířené a pomáhají stránky optimalizovaně prohlížet a zlepšit. Používáním naší stránky prohlašujete, že jste s tím srozuměni. více