Filter UV

UV filtr

Blokace záření až do 400nm

Díky vysoce účinnému UV absorbéru jsou UV filtrové čočky nepropustné pro krátkovlnné záření nižší než 400 nm. Základní odstín těchto brýlových čoček má nahnědlou barvu. Redukce světla činí přibližně 15 %.
UV filtr je k dostání i v kombinaci s jakoukoli barvou s více než 15% redukcí světla.

1. Oblasti použití pro UV brýlové čočky

UV brýlové čočky poskytují ochranu proti UV záření pro:

Afakičtí pacienti
Ve zdravém oku je krátkovlnné UV záření, nižší než 300 nm, absorbováno rohovkou a záření mezi 300 a 400 nm oční čočkou. V případě afakie je sítnice vystavena podstatně vyššímu UV a modrému světlu. Již v roce 1909 bylo na základě experimentu doloženo, že afakické oko vykazuje zvýšenou spektrální citlivost na krátkovlnné záření.
UV brýlové čočky nahrazují filtrový účinek oční čočky. Afakičtí pacienti, jež před UV nejsou chráněni ani kontaktními, ani nitroočními čočkami, by měli vždy nosit brýlové čočky se 100% ochranou proti slunečnímu UV záření.

PUVA terapie či fotochemoterapie
Clarlet UV brýlové čočky lze doporučit i pacientům, jež podstupují PUVA terapii či fotochemoterapii. Jedná se o medikamentózní léčbu s následným UV-A ozařováním, využívanou pro řadu kožních onemocnění.

Spolehlivá ochrana za slunečních dní

Na slunci vyvolává zvýšené UV záření chemickou reakci primárně na povrchu fotochromatické brýlové čočky, což iniciuje proces ztmavování. Protože se UV záření využívá k aktivaci procesu ztmavování, vykazují fotochromatické brýlové čočky, jsou-li ztmavené, 100% sluneční UV-A a UV-B absorpci.

2. Detaily

Stručný přehled speciálních filtrových čoček

Speciální filtrové čočky od společnosti ZEISS se zabarvují ve speciální barvicí lázni smáčením

Stručný přehled speciálních filtrových čoček

  • F 60: červenohnědá, 60% absorpce při 600 nm
  • F 80: hnědá, 80% absorpce při 600 nm
  • F 90: tmavě hnědá, 90% absorpce při 600 nm
  • F 540: jasně oranžová, 50% absorpce při 540 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
  • F 560: oranžová, 50% absorpce při 560 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
  • F 580: červená, 50% absorpce při 580 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
     
Typ čoček

Absorpce
slunečního UV záření

Vhodnost pro
dopravu a řízení v noci a za soumraku dle DIN EN ISO 14889*
Clarlet UV


100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření
Ochrana před modrým světlem do 400 nm
Vhodné pro použití v oblasti dopravy (dle předpokladu modrý 50%)
Vhodné pro řízení v noci a za soumraku
(všechny Clarlet barvy méně než 25 % redukce světla)

*Jsou-li objednány jiné barvy než je v nabídce škály barev, nelze podat žádné informace ohledně vhodnosti pro užití v oblasti dopravy.

Tipy pro optika

  • Každá Clarlet brýlová čočka s indexem lomu 1.5 je k dostání v podobě UV filtru
  • Jsou možné všechny povrchové úpravy a barvy s více než 15% redukcí světla