F 60-90 and F 540-580

F 60-90 a F 540-580

Speciální filtry pro lékařské účely

Speciální filtrové brýlové čočky F 60, F 80 a F 90 a F 540, F 560 a F 580 pro lékařské účely byly vyvinuty a testovány ve spolupráci s mezinárodními institucemi a oftalmology. Propustnost byla optimalizována tak, že je absorbována část viditelného krátkovlnného spektra.

1. Správná doporučení pro retinitis pigmentosa

Křivky propustnosti pro F 60, F 80 a F 90

Křivky propustnosti pro F 60, F 80 a F 90

Retinitis pigmentosa či přesněji retinopathia pigmentosa je dědičné progresivní onemocnění zraku. V důsledku poruchy metabolizmu sítnice nejsou senzorické buňky (tyčinky a čípky) dostatečně prokrveny, a postupně tak degenerují. Řada podob, jež toto onemocnění má, znemožňuje přesný popis symptomů.

Zpočátku je narušena funkce tyčinek. Přibývající obtíže se dostaví při vidění za soumraku a v noci, kdy vedou k celkové šerosleposti. Dojde k postupnému zmenšení zorného pole od periferie nahoru, kdy se pacient musí nakonec spokojit s viděním jako by do „hlavně děla“ – trubicové vidění. Orientace je pak velmi problematická.

Dalším symptomem RP je snížená funkce čípků. Výsledkem je nižší zraková ostrost, zhoršení vizuálního kontrastu a barev, jakož i vysoký stupeň citlivosti na oslnění. Speciální filtrové čočky často poskytnou zlepšené pohodlí při nošení.

Křivky propustnosti pro F 540, F 560 a <br/>F 580

Křivky propustnosti pro F 540, F 560 a
F 580

Zvýšené vizuální pohodlí pro barvoslepé

Achromatopsie či tyčinková monochromazie je typem barvosleposti, kdy funkčnost čípků zcela selže. Postižený pacient nemá naprosto žádné ponětí o barvách a může rozlišovat pouze mezi různými stupni jasu. Často se vyskytne i nystagmus (třes očního bulbu). Citlivost na oslnění je velmi vysoká a zraková ostrost je obvykle značně snížena. Účinek oslnění je dán přeexponováním tyčinek.

Speciální filtrové čočky absorbují rozsah vlnových délek, na něž jsou tyčinky přecitlivělé, a snižují tak oslnění.

 

F 540, F 560 a F 580

F 540, F 560 a F 580

Zvýšené vizuální pohodlí pro diabetickou retinopatii

Poškození způsobovaná cukrovkou zasahují obvykle prostřední a vnitřní vrstvy sítnice, zodpovědné za zpracování kontrastu obrazu.

V sítnici poškozené vlivem cukrovky je citlivost na kontrast zhoršená. Za jasu vyvolají relativně tmavé detaily v mozku maximálně možné signály. Jasnější detaily dostatečně silný signál nevyvolají, a od tmavších oblastí je tak nelze odlišit. Oslnění snadno oslepí zejména pacienty v pokročilých stadiích diabetické retinopatie, kdy je pro ně adaptace na světlo/tmu obtížná.

Filtry s omezeným pásmem propustnosti jako např. F 540, F 560 a F 580 absorbují část spektra, na niž jsou čípky citlivé, čímž je ochrání. Speciální filtrové čočky tak sníží oslnění a usnadní přizpůsobení se měnícímu se světlu.

2. Detaily

Stručný přehled speciálních filtrových čoček

Speciální filtrové čočky od společnosti ZEISS se zabarvují ve speciální barvicí lázni smáčením

Stručný přehled speciálních filtrových čoček

  • F 60: červenohnědá, 60% absorpce při 600 nm
  • F 80: hnědá, 80% absorpce při 600 nm
  • F 90: tmavě hnědá, 90% absorpce při 600 nm
  • F 540: jasně oranžová, 50% absorpce při 540 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
  • F 560: oranžová, 50% absorpce při 560 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
  • F 580: červená, 50% absorpce při 580 nm (filtr s omezeným pásmem propustnosti)
     

Kategorie filtrů pro F 60-90 a F 540-580

Typ čoček

Kategorie
dle DIN EN ISO 8980-3
Absorpce
slunečního UV záření

Vhodnost pro
dopravu a
řízení v noci a za soumraku
dle DIN EN ISO 14889
F 60

Kategorie 2
(57-82%)
100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!
F80
F90
Kategorie 3
(82-92%)
100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!
F 540
F 560
Kategorie 1
(20-57%)
100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!
F 580
Kategorie 2
(57-82%)
100% absorpce slunečního UV-B záření
100% absorpce slunečního UV-A záření
Nevhodné pro použití v oblasti dopravy!

Tipy pro optika

  • Každá brýlová čočka s indexem lomu 1.5 je k dispozici i jako F 60, F 80, F 90 a F 540, F 560, F 580
  • Kromě tvrzených povrchových úprav jsou možné všechny povrchové úpravy