ZEISS Special Filter Lenses

Speciální filtrové čočky od společnosti ZEISS

V podobě speciálních filtrových čoček pro lékařské účely, známých jako filtry s omezeným pásmem propustnosti, společnost ZEISS uzavírá svou řadu filtrových čoček.
Studie ukázaly, že u některých onemocnění sítnice speciální filtrové čočky kontrast často zlepší a sníží dobu potřebnou pro přizpůsobení se různým světelným podmínkám.
Speciální filtrové čočky pro lékařské účely zcela absorbují část viditelného spektra. Receptory v oku, citlivé na tuto oblast, jsou záměrně „podexponované“. Kontrast mezi těmito receptory, vystavenými maximální a minimální expozici, se zvýší. Studie ukázaly, že u některých onemocnění sítnice speciální filtrové čočky kontrast často zlepší a sníží dobu potřebnou pro přizpůsobení se různým světelným podmínkám.

Filtrové klipy

Vyzkoušení speciálních filtrových čoček

Neexistují jednotná, objektivní kritéria pro předepsání speciálních filtrových čoček. Namísto toho je vhodná čočka obvykle nalezena díky vyzkoušení různých možností, jež jsou k dispozici, obzvláště u takových degenerativních onemocnění zraku jako jsou retinitis pigmentosa či diabetická retinopatie. Pacienti subjektivně porovnají a posoudí vizuální pohodlí, jež jim poskytují různé typy filtrových čoček, jež jsou k dispozici. Pacienti dospějí k závěru, která filtrová čočka je pro jejich potřeby nejvhodnější, na základě porovnání a posouzení vizuálního pohodlí, poskytovaného různými filtrovými čočkami. Za tímto účelem jsou k dispozici binokulární lorňony pro umístění před oči či filtrový klip pro připevnění k brýlím.

Mnozí pacienti požadují speciální filtrové čočky pro různé světelné podmínky. To je důvod, proč mají často několik brýlí či filtrových klipů s odlišnými speciálními brýlovými čočkami.

Produkty

F 451/452

Modré speciální filtrové čočky F 451 a F 452 absorbují selektivně a byly vyvinuty speciálně pro pacienty s barvoslepostí na modrou.

více
F 60-90 a F 540-580

F 60-90 a F 540-580

Propustnost speciálních filtrových čoček F 60, F 80 a F 90 a F 540, F 560 a F 580 pro lékařské účely byla optimalizována tak, že je absorbována část viditelného krátkovlnného spektra.

více

UV filtr

Díky vysoce účinnému UV absorbéru jsou UV filtrové čočky nepropustné pro krátkovlnné záření nižší než 400 nm.

více