Okamžik, kdy jste díky technologii blíže potřebám pacientů.

Pro tento okamžik to děláme.

Produktivita & efektivnost přístroje ZEISS

V několika posledních desetiletích způsobilo zavádění inovativních technologií převrat ve způsobu shromažďování a zpracovávání informací. Data lze nyní přenášet z jednoho zařízení do druhého kliknutím na tlačítko, což procesy zrychluje a činí je méně náchylnými na chyby.

ZEISS jako jeden z průkopníků v technologické oblasti nabízí systémy, jež jsou prostřednictvím ZEISS i.Com a ZEISS LOGON schopny spravovat data jako např. data měření u pacientů a objednávková data brýlových čoček. To umožňuje zjednodušení vašeho pracovního postupu, který se v celé vaší praxi zcela obejde bez tištěné dokumentace, a to od refrakční místnosti až po prodejní prostor.


Díky ZEISS i.Com mobile (pro iPad) je váš pracovní postup mnohem flexibilnější a bezdrátový v celé vaší praxi. Zredukujte chyby, vzniklé při ručním přenosu dat a práci přesčas v kanceláři, neboť to vše se provádí automaticky prostřednictvím několika kliků. Prostředí, nezatížené pracovními postupy založenými na práci s tištěnou dokumentací, umožňují úsporu místa, snížení potřeby kartoték a ručního dohledávání souborů. Služby a online aktualizace všech připojených ZEISS přístrojů umožňuje optimální výkon a využití. Plně se tak můžete věnovat svému pacientovi, neboť správa dat je prováděna automaticky. Produktivita a efektivní nástroje jsou klíčové zvláště pro praxe, kde se denně ošetří více než 30 pacientů.

Produkty

i.Com mobile značky ZEISS: Zjednodušte svůj pracovní postup – vytěžte ze svého poradenství

i.Com mobile značky ZEISS: Zjednodušte svůj pracovní postup – vytěžte ze svého poradenství

Mobilní komunikace je v moderní praxi klíčem k poradenství. ZEISS i.Com mobile je univerzální, snadno použitelná aplikace pro iPad, sloužící k přenosu vašich pracovních postupů, informačního procesu a komunikace s vaším pacientem.

 

Mobilní komunikace je v moderní praxi klíčem k poradenství. ZEISS i.Com mobile je univerzální, snadno použitelná aplikace pro iPad, sloužící k přenosu vašich pracovních postupů, informačního procesu a komunikace s vaším pacientem. Inteligentní správa dat vám umožní soustředit se během měření a konzultace více na potřeby pacienta, což vám v rámci poradenství umožní být ve 21. století o jeden krok napřed.

 

Zažijte zcela nový rozměr flexibility a interakce se svým pacientem. Veškerá svá měření, prováděná s využitím ZEISS přístrojů, si lze zkontrolovat na iPadu a jsou automaticky ukládána na ZEISS i.Com server, umožňující centrální přístup ke všem datům z různých iPadů. Dálkové ovládání ZEISS i.Profilerplus, ZEISS i.Terminal 2 a nové subjektivní refrakční jednotky: ZEISS VISUPHOR 500 & ZEISS VISUSCREEN 500 běžně prostřednictvím vašeho iPadu a WiFi.

Rozhraní ZEISS i.Com mobile je uživatelsky obzvláště přívětivé; provádění a řízení vyšetření jsou snadná a jasná.

ZEISS i.Com mobile podporuje celý konzultační proces – od vyšetření objektivní a subjektivní refrakce až po konzultace ohledně brýlových čoček a centrace. Poučte své pacienty o výsledcích měření a poukažte na výhody ZEISS brýlových čoček a jejich vlastnosti.

i.Com 2

Vaše výhody ve stručném přehledu:

 • Kompletně integrovaný balík správy dat, konzultací a demonstračních funkcí a modulů.
 • Dálkové ovládání všech ZEISS měřicích přístrojů prostřednictvím iPadu.
 • Úschova centračních dat na ZEISS i.Com serveru s multiuživatelským přístupem.
 • Rozhraní pro přenos dat z ZEISS i.Com mobile do PMS/EMR.
   
rozbalit
sbalit
i.Com 2 – síťový ZEISS komunikační software

i.Com 2 – síťový ZEISS komunikační software

i.Com 2 – druhá generace – je síťový komunikační software pro všechny úlohy týkající se propojitelnosti, měření, konzultací a objednání. 

Je nainstalovaný na vysoce výkonném serveru, uchovává všechny informace, nashromážděné při prodejním procesu a nakonec je základem pro objednávku a výrobu brýlí. Data jsou k dispozici na každé pracovní stanici s kliknutím na tlačítko. Úplné propojení všech ZEISS přístrojů vám dovolí strukturovat vaše pracovní postupy a zvýšit úroveň vaší praxe.

Vzdálené aktualizace umožňují hladkou funkčnost i.Profiler®plus a i.Terminal® 2. Vaše data jsou vysoce zabezpečena a chráněna RAID systémem (dvojitým harddiskem). i.Com pro WIN PC je snadno kompatibilní s nejběžnějším PMS typu OfficeMate a IPRO.

i.Com pro WIN PC je zásadní partner i.Terminal 2, neboť na PC obrazovce umožňuje přímé operace. i.Profiler plus a i.Com pro WIN PC váš pracovní postup zjednoduší, neboť data lze pro rychlé objednání brýlových čoček i.Scription® snadno importovat.
 

i.Com 2

Fakta ve stručnosti

Správa zákaznických dat

 • i.Profilerplus data lze stisknutím tlačítka snadno importovat do i.Com 2.
 • Zpřístupněte veškerá data naměřená u pacientů z i.Profiler plus a i.Terminal 2 prostřednictvím i.Com 2.
   

Přímá správa i.Terminal 2 a přístup k LOGON a i.Demo™ demonstračnímu softwaru pro brýlové čočky

rozbalit
sbalit
LOGON – webový ZEISS online objednávkový systém

LOGON – webový ZEISS online objednávkový systém

Po nashromáždění relevantních dat získaných na základě měření a dat důležitých pro předpis je klíčový hladký přenos informací k výrobci brýlových čoček. LOGON® je jednoduchá a spolehlivá online objednávková aplikace pro ZEISS brýlové čočky.
 

LOGON optimálně propojuje váš prodejní proces. Zahrnutí velkého počtu rutinních činností do systému činí poradenství a objednávky jednoduššími, rychlejšími a efektivnějšími.

Nic se neztratí, neboť data, nashromážděná v i.Com, jsou za účelem objednávky automaticky přenášena do LOGON.

Fakta ve stručnosti

i.Com 2 síťový ZEISS komunikační software
 • Rychlé a bezpečné objednání brýlových čoček, včetně zábrusu brýlových čoček, za podpory standardních tracerů
 • Maximální spolehlivost díky online výpočtu tloušťky okrajů a středové tloušťky
 • Online systém sledování statutu objednávky
 • Vizuální demonstrování poskytuje lepší informace
 • Aktuální ZEISS katalog brýlových čoček umožňuje rychlý & snadný výběr brýlových čoček, které vyhoví potřebám vašeho pacienta
   
rozbalit
sbalit
Dr. David Kaplan. OD Family Eyecare of Glendale

Dr. David Kaplan, USA