Magnifying Visual Devices for visually impaired

Zvětšovací optické pomůcky ZEISS pro zrakově postižené

Dobré vidění je pro většinu lidí samozřejmostí. A pokud mají problém s jejich viděním, je snadné provádět korekci s použitím brýlí nebo kontaktních čoček.

Nalezení řešení je však obtížnější u lidí, kteří trpí vážným zrakovým postižením a jejichž vidění je silně omezeno. Lidé se zrakovým postižením se střetávají s potížemi při každodenních činnostech, jako je nakupování potravin, manipulace s penězi, čtení pošty a mnoho dalších úkonů. Mají také potíže s vlastní orientací v práci a na veřejnosti.

V případě vážného zrakového postižení nelze provádět korekci s použitím normálních brýlí nebo kontaktních čoček. V mnoha případě je to však možné s pomocí zvětšovací optické pomůcky ke zlepšení vidění postižených osob, aby mohly do značné míry znovu získat nebo udržet jejich nezávislost.

Systémy, které zvětšují obraz, jako jsou zvětšovací skla, světelné lupy, zvětšovací brýle se zvýšenými přírůstky nebo teleskopické systémy s malými měřítky, které se mohou včleňovat do brýlových rámečků, pomáhají takto postiženým vidět i „malé věci“. V rámci vysoce hodnotného portfolia zvětšovacích optických pomůcek ZEISS můžete vašim zákazníkům nabízet individuální optická řešení na základě jejich individuálních potřeb.

Vybrané zvětšovací optické nástroje pro zrakově postižené:

  • VisuCard® – snadno použitelný nástroj ve velikosti kreditní karty
  • Zvětšovací skla – v mnoha provedeních
  • Hlavové lupy L/LC – na čele umisťovaná zvětšovací skla pro pohodlnou detailní práci
  • Zvětšovací brýle – nenápadná a příjemná optická pomůcka pro pohyb a chození
  • Telelupové brýle – pružnost pro zaostřování nablízko a do dálky
  • Ruční teleskopy – pro větší pohyblivost