Výborné vidění navzdory očním problémům

Naše oči jsou nejdůležitějším zdrojem vnímání – proto každé oční onemocnění vyžaduje okamžitou péči

Naše oči provádějí precizní činnost neustále. Zaměřují předměty, které jsou blízko, soustřeďují se na ty, jež jsou vzdálené a musí se přizpůsobovat různým světelným podmínkám znovu a znovu. Získáváme více než 80% informací pomocí našich očí. Toto je důvod, proč se mnoho lidí obává očních onemocnění. Existují ovšem početné problémy, které mohou narůstat – zelený zákal, šedý zákal nebo těžká šilhavost – avšak profesionální oftalmolog může v mnoha případech pomoci.

Výborné vidění navzdory očním problémům

Naše oči jsou nejdůležitějším zdrojem vnímání – proto každé oční onemocnění vyžaduje okamžitou péči

Abychom byli schopni zvládat nástrahy tohoto světa, trvale potřebujeme získávat nejpřesnější obrazy našeho okolí. Naše oči jsou nástrojem, který nám tyto informace poskytuje. Jestliže náhle přeruší své správné fungování, pak se jedinec stává ustrašeným a nejistým.

Bez ohledu na oční onemocnění, kterým může někdo trpět, má dnešní lékařství prostředky, které mohou téměř vždy zachránit zrak. Nejdůležitějším předpokladem je včasné zjištění problému a stanovení diagnózy. Proto oční lékaři a optometristé doporučují každému, aby navštívil oftalmologa za účelem prohlídky jedenkrát v každém roce počínaje věkem 40 let. Jestliže se onemocnění odhalí ve svém počátečním stádiu, lze uskutečnit protiopatření předtím, než se projeví trvalé poškození.

Podívejte se na přehled nejvíce známých očních onemocnění:

Esotropie (strabismus)
Přibližně dva miliony Němců trpí esotropií, tj. mají stav, který označujeme jako křížení očí. Toto oční onemocnění je jedním z nejznámějších neduhů, který zasahuje obě oči z párového orgánu zraku. Tento problém je dědičný. Je důležité vědět: to, že má někdo křížení očí, neznamená pouhou kosmetickou vadu. Oči dětí, které mají strabismus, jsou ve špatném úhlu ve vzájemném vztahu k sobě, což má za následek to, že děti vidí většinou zdvojené obrazy. Aby se tento nepříjemný vztah vyrovnal, mozek používá trik: oko, které není postiženo tímto onemocněním, začíná provádět veškerou činnost samostatně a druhé oko je „odstaveno“. Výsledek: Nepoužívané oko pokračuje v oslabování a případně se stává téměř slepým, ačkoli by bylo skutečně naprosto funkční, pokud by bylo normální. Největší problém: přibližně od věku 6 let, se všechny zrakové procesy nastavují podle jejich možností, takže žádné léčení zahájené po tomto věku nejsou úspěšné. Specialisté rozlišují mezi několika typy esotropie:

 • Latentní esotropie (heteroforie)
  Je přítomna svalová nerovnovážnost. Mozek rozsáhle čelí vyrovnávání tohoto typu esotropie. Únava a napětí může vést k bolestem hlavy a očí. 
 • Konkomitující esotropie (heterotropie)
  Oči se ve skutečnosti pohybují stejnoměrně, koordinovaně ve všech liniích vidění, avšak nezaměřují se na tentýž předmět. Úhel šilhání je stejný ve všech liniích pohledu. Náprava v dětství je velmi důležitá pro toto oční onemocnění v zájmu zabránění pozdějšího zhoršení zraku postiženého oka.
 • Paralytická esotropie (paralýza)
  Obvykle to bývá následek neurologického onemocnění, úrazu nebo špatného fungování jednoho nebo více než jednoho očního svalu.


Důležitá informace:
Batole se ještě nemůže zaměřit na předmět, je normální, pokud oči nejsou pokaždé rovnoběžné. Stav začíná být problematickým, když se jedno oko stále odchyluje od směru druhého oka. Dalším možným varovným signálem je, když se dítě chová „nemotorně“. Někdy může být pro rodiče obtížné vyhodnotit, zda dítě šilhá či nikoli. Vyšetření oftalmologa poskytne jistotu.

Možnosti léčení rozdílných typů esotropie jsou různé. Nejznámější je zakrývací terapie. Oční okluzor se umisťuje přes „dobré“ oko, aby se postižené oko nutilo provádět svou činnost. Někdy zakrytí jedné strany brýlí taktéž plní svou funkci. Tak či onak se mozek nutí k podpoře a cvičení slabého oka.

Čím dříve se takové léčení zahájí, tím je větší naděje na úspěch. Pokud esotropie přetrvává navzdory všemu úsilí, provádí se operace na postiženém oku u dětí předškolního věku.

Katarakta (šedý zákal)
Název katarakta pochází z řeckého slova pro pojmenování vodopádu. V dávných dobách učenci zastávali názor, že rozeznatelnou šedou barvou zornic osoby byla tekoucí voda. Nyní víme lépe: Proteiny, které se shlukují v čočce oka, jsou příčinou tohoto zákalu. V mnoha případech je viníkem holdování nikotinu, avšak spouštěči mohou být cukrovka a účinky UV záření. Lidé trpící kataraktou mají pocit, jakoby se stále dívali skrze matové sklo. Naštěstí v současnosti existují výborné a snadno dostupné možnosti léčení tohoto onemocnění. Zakalené čočky se odstraňují v průběhu ambulantního chirurgického zákroku a nahrazují se umělými čočkami, což je rutinní procedura, kterou v samotném Německu provádějí lékaři 500 000krát ročně.

Glaukom (zelený zákal)
Toto oční onemocnění je daleko záludnější, protože nezpůsobuje žádnou bolest. Zvyšující se oční tlak vede k zákeřnému poškození sítnice a nakonec k ohrožení očního nervu. V Německu se toto onemocnění nazývá „zelená hvězda“, protože při vysokém vnitřním očním tlaku může osoba vidět zelenou zář kolem světelných zdrojů. Toto onemocnění je léčitelné pouze tehdy, když se zjistí časně. V důsledku toho je nutné, aby se oči vyšetřovaly pravidelně. Zrak mohou zachraňovat speciální medikamenty (oční kapky). Pokud nervová vlákna přestanou fungovat, nikdy se už neobnoví.

Makulární degenerace související s věkem (AMD)
Přibližně 4,5 milionů lidí v Německu trpí tímto očním onemocněním. AMD je typická stařecká nemoc, které se obvykle projevuje v pokročilém věku. Sítnice už není nadále vyživována tak, jak tomu bylo dříve, a buňky začínají postupně odumírat. Časné stádium tohoto onemocnění lze odhalit během krátkého očního testu. Jestliže se například jedinec trpící onemocněním AMD dívá na spáru mezi obkládačkami v koupelně, může náhle vidět zakřivení, které ve skutečnosti neexistuje. V časných stádiích tohoto onemocnění bude mít spára v koupelně náhle malé zakřivení.
Tak, jak degenerace postupuje, zrakové buňky na sítnici v bodě nejostřejšího vidění, zvaného makula, se postupně rozpadají. Jen periferní buňky jsou ušetřeny od poškození. Výsledkem je, kdyby se někdo s AMD díval například na ulici, viděl by domy napravo a nalevo, ale neviděl by auta na silnici. Toto oční onemocnění se projevuje ve dvou variantách: 

 • Suchá AMD
  Takzvaný pigmentový epitel pod sítnicí degeneruje a v důsledku toho odumírají zrakové buňky. Více než 80% pacientů s AMD trpí suchou formou tohoto onemocnění. Vyvíjí se pomalu v průběhu let. Pro pacienty trpící AMD neexistuje mnoho možností léčení. Většině pacientů mohou pomoci zvětšovací zrakové pomůcky, aby mohli dostatečně dobře vidět na čtení.
 • Mokrá AMD
  Mokrá AMD postupuje daleko agresivněji než suchá AMD. V této formě pigmentový epitel rovněž degeneruje a zrakové buňky odumírají. Charakteristickým znakem této mokré formy je však to, že v sítnici narůstají krevní žilky. Tyto nové malé krevní žilky snadno krvácejí. Výsledkem toho je, že sítnice otéká a pacienti vidí pokřivené předměty. Krvácející malé krevní žilky také za sebou zanechávají jizvy na sítnici.

 

Zvláštní medikamenty pomáhají v časném stádiu tohoto očního onemocnění. Zpomalují narůstání krevních žilek pod sítnicí a v ní. Některým lidem pomáhá laserová terapie nebo takzvaná fotodynamická terapie. Na některých klinikách se testují nové chirurgické zákroky.

Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je jednou z nejčastějších příčin slepoty ve stáří. Obvykle se vyvíjí jako důsledek cukrovky a je onemocněním sítnice. Trvale zvýšené úrovně krevního cukru vedou k mutacím krevních žilek v sítnici, které způsobují zrakové potíže a ztrátu vidění. Lékaři rozlišují mezi třemi rozdílnými formami:

 • Neproliferativní diabetická retinopatie
  Mutace žilek se omezují na sítnici. V mnoha případech postižení nic nezaznamenají.
 • Proliferativní diabetická retinopatie
  V případech pokročilého onemocnění se mohou tvořit nové žilky, které se mohou šířit ze sítnice dále do sklivcového tělesa. Kromě krvácení může toto také způsobovat, že se sítnice začíná odchlipovat. Vidění je již závažně ohroženo.
 • Diabetická maculopatie
  Ukládání tuků, otékání a průniky tekutiny ohrožuje makulu, bod neostřejšího vidění. Další vývoj může vést k oslepnutí.


Proto je vždy důležité, aby všechna diabetická onemocnění byla pod správnou kontrolou. Laserové léčení v časném stádiu onemocnění může zpomalit mutování krevních žilek. V případě pokročilé nemoci se vyžaduje komplexní chirurgický zákrok, aby uchránil pacienta před oslepnutím.

Suché oko
Pálí, svědí a vyvolává pocit, jakoby na zornicích byla malá zrnka písku. Oslepující slunce, štiplavé exhalace, poletující pyl, prach a blikání obrazovky počítače mohou vyvolávat tyto nepříjemné symptomy. Za normálních okolností slzná tekutina vyplachuje cizí částečky z oka a zásobuje oko kyslíkem a výživnými látkami.

Vlhký film však může rychle vysychat, což vede ke známému pocitu přítomnosti zrnka písku ve vašem oku. Nejznámějšími spouštěči těchto obtíží jsou příliš dlouhé doby pozorování obrazovky, suchý okolní vzduch a automobilní klimatizační systém. Hormonální přípravky a medikamenty, jako jsou antikoncepční pilulky nebo beta blokátory, mohou také způsobovat tyto stavy.

Avšak příčinou může být něco jiného než nedostačující produkce slzné tekutiny. Někdy je nesprávné její složení. Takzvané „umělé slzy“ jsou nejlepší pomocí pro obě formy. Oční kapky nebo gely slouží jako náhrady slz. Kapky se kapají do dolního spojivkového váčku. Poté by se měly zavřené oči projmout, aby se účinná látka dostala do potřebných míst v oku.

Upozornění: Používání kapek příliš dlouho a příliš často může způsobit to, že oči začnou produkovat méně a méně slzné tekutiny. Proto je důležité diskutovat příčiny s vaším lékařem a odstranit je, pokud je to možné (změna pilulek, vyhýbání se stimulujícím prostředkům).

Ještě jeden tip pro zotavení: Používejte ochranné brýle, když plavete v silně chlorované vodě. Chirurgický zákrok by měl být brán v úvahu jako poslední možnost, pokud by aktuální léčení nepomáhalo. Dr. Mehrle: "V takové situaci jsou drenážní slzné kanálky buď úplně nebo částečně uzavřené, takže slzná tekutina nevytéká tak rychle."

Retinitis pigmentosa
Osoba, která trpí tímto očním onemocněním, může ještě číst noviny nebo knihu, protože vidí svět v podobě tunelového nebo trubkového vidění. Retinitis pigmentosa je genetické onemocnění, kterým trpí v Německu přibližně 40 000 lidí.
Kvůli dědičné vadě dochází k tomu, že fotosenzitivní buňky na sítnici postupně odumírají. Tyčinky zodpovědné za noční a myopické vidění jsou první, které odcházejí. Buňky typicky chátrají od vnějšku dovnitř. Makula ve středu oka je nejdříve ušetřena, takže pacient může číst dlouhou dobu. V těžkých případech nakonec odumírají všechny buňky.

Ve většině případů toto onemocnění začíná v mládí. Obě oči bývají postiženy stejně. Lidé s retinitis pigmentosa zpočátku nemohou dobře vidět za setmění, později mají noční slepotu a nakonec zůstává malý tunel.

Barevně tónované zrakové pomůcky, které chrání před nadměrně prudkým světlem, mohou pomoci. Pokrok v genetice a molekulární biologii zvyšuje naděje. Odborníci věří, že je pouze otázkou času, kdy bude možné provádět úspěšnou terapii.

Lékaři na universitní klinice v Aachenu už oslavili počáteční úspěch. Vyvinuli kompletně implantovatelnou protézu, kterou použili na šesti pacientech. Protéza funguje na principu bezdrátového spojení s kamerou, která posílá obrazové signály do implantátu – bezdrátově. Část nervových buněk musí být stále neporušených, aby se implantát mohl úspěšně používat.

Záblesky světla/odchlípení sítnice
Lidé, kteří vidí záblesky světla, když mají oči zavřené, by měli navštívit svého očního lékaře, protože tento symptom je charakteristický pro věkem ovlivněnou změnu sklivce.

Příčina tohoto očního onemocnění: V průběhu let se původně neškodné usazeniny formují ve sklivcovém tělese a kolagenová vlákna se shlukují dohromady. Vytvářejí se vodou naplněné mezery, protože sklivcové těleso se zkapalňuje. Během pohybu očí se tuhé struktury plovoucí uvnitř vnímají jako pohybující se stíny, tenké nitě nebo vzdušné balonky. Tyto takzvané poletující mušky jsou rušivé, avšak nejsou ještě nebezpečné a nevyžadují léčení.

Jestliže však proces zkapalňování pokračuje, sklivcové těleso se může úplně nebo částečně oddělit od svého podkladu. Existují dvě rozdílné formy: neúplné a úplné odchlípení sklivcového tělesa.

V případě neúplného odchlípení zůstávají spoje mezi sklivcovým tělesem a sítnicí. Když se lidé trpící tímto onemocněním pohybují, projevují se tahové síly na sítnici, které způsobují záblesky světla. Jakmile dojde k úplnému odchlípení sklivcového tělesa, záblesky světla zmizí. V případě úplného odchlípení se sítnice může odtrhnout, což vede k odchlípení sítnice a dokonce ke krvácení sklivcového tělesa.

Pro stanovení diagnózy lékař vyšetřuje sklivcové těleso pomocí štěrbinové lampy a speciální čočky a zkoumá fundus oka. Tyto komplikace se musí léčit tak rychle, jak je to jen možné, protože v případě odchlípení sítnice je potřebný chirurgický zákrok.