Optické iluze

Vidíte je?

Oči jsou našimi nejdůležitějšími smyslovými orgány, protože obvykle věříme jen tomu, co skutečně vidíme na vlastní oči. Řecký filosof Platon vysvětlil, proč bychom neměli vždy věřit našim očím. Samozřejmě měl pravdu, protože naše oči nás klamou častěji, než bychom mysleli.

Příklad 1

Kontrast je podstatný pro náš zrak. Text na levém transparentu není čitelný okamžitě. Je to proto, že barva textu není dostatečně kontrastní vůči barvě transparentu. Text na pravém transparentu je snadno čitelný, protože tam existuje postačující kontrast. Bez kontrastu bychom jednoduše mnohé neviděli.

 

Příklad 2

Malý čtvereček má stejnou barvu, jako všechny velké čtverce. Malý čtvereček však vypadá, že tmavne zleva doprava kvůli jeho kontrastu s velkými čtverci.

Příklad 3

Na této dlážděné ploše to vypadá, že vodorovné čáry se pohybují směrem k sobě. Jsou však úplně rovnoběžné. Čtverce jsou perfektně čtvercové.

 

Příklad 4

Mřížková iluze podle Hermanna. Náš mozek nás nutí vidět šedé skvrny na rozích bílých linií, ale tyto skvrny ve skutečnosti neexistují. Toto se také stane, když pozorujete mřížku v kontrastních barvách.

 

Příklad 5

Růžové kruhy, které jsou obklopeny velkými černými skvrnami, se jeví jako menší než růžový kruh mezi malými černými skvrnami. Avšak ve skutečnosti mají přesně stejnou velikost.

 

Příklad 6

Vodorovné linie mají stejnou velikost. Horní linie se však jeví jako delší. Obvykle vidíme do hloubky. A myslíme, že svažující se linie vedoucí k horizontu jsou rovnoběžné (jako kolejová dráha). Nějaký předmět, který má v dálce stejný rozměr, se pro mozek jeví větší, než tentýž předmět v popředí.

 

Příklad 7

Dobře známou geometrickou iluzi zkonstruoval F.C. Müller-Lyer. Vodorovné linie mají stejnou velikost na obou obrazech. Avšak vodorovné linie na horním obraze se jeví jako větší/delší.

 

Příklad 8

Na první pohled to vypadá, že svažující se linie jsou zdloužené jedna ke druhé, ale, přiložíte-li k nim pravítko, brzy zjistíte, to jsou ve skutečnosti stejné linie. Na druhém obraze tečkované linie ukazuje, kde většina lidí myslí, že by linie měla končit.