Naše oči – naše okna do světa

Naše oči fungují jako kamera, ve které všechny součásti pracují v perfektním souladu. To je dobrá zpráva, protože zrak je náš nejdůležitější smysl

Pro většinu lidí to je samozřejmost: otevřete oči a vidíte svět. Když se váš budík vypne, vidíte červená čísla, barvy ložního prádla a vašeho pyžama, zelené listy na stromech za oknem a strop, který by asi potřeboval nově vymalovat. Zrak nám předává 80% ze všech vjemů z našeho okolí.

Průměrné lidské oko má průměr 24 milimetrů a hmotnost jen přibližně 7,5 gramů. Obsahuje 6 gramů vody a 1,5 gramu buněčné tkáně. Nízké materiálové náklady na tak výkonnou a živou kameru. Doposud nebylo řádně vysvětleno do posledního detailu, jak tato dvojice orgánů ve tvaru kuliček dokáže promítat tak perfektní obraz světa kolem nás do našeho vědomí.

Naše oči – naše okna do světa

Základní funkce už byly vysvětleny. Tak jako kamera, i oči mají svůj skutečně vlastní optický systém. Nejdůležitější komponenty oka jsou:

 • Rohovka
 • Skléra
 • Duhovka a zornice
 • Zadní komora a přední komora
 • Čočka oka
 • Ciliární těleso
 • Sklivcové těleso (corpus vitreum)
 • Sítnice
 • Cévnatka (chorioidea)
 • Oční nerv (nervis opticus)
 • Fovea (fovea centralis)

 

 

Podrobný popis optické funkce oka

Bez ohledu na to, zda se díváte na nejnovější módní magazín nebo sledujete napínavý fotbalový zápas v televizi – světelné paprsky odrážející se od magazínu nebo televizní obrazovky vnikají do našich očí. První věcí, které zasahují, je rohovka. Ta je viditelná a patrná zvenčí a musí se vypořádat s prachem na ulici, jakož i s toxickými výpary.

Za rohovkou světelné paprsky procházejí přední oční komorou a zornicí v duhovce. Němci nazývají duhovku “Regenbogenhaut” (duhová membrána) pro svou krásnou barvu. Duhovka, jak je vidět zvenčí, určuje barvu vašich očí. Tmavé oko má hodně pigmentu, světlé oko ho má méně.

Přední komora oka je naplněna tekutinou, komorovou vodou. Rohovka a čočka našeho oka jsou vyživovány třemi krychlovými centimetry této tekutiny, která se produkuje každý den. Sofistikovaný ventilační systém zajišťuje, že tekutina, která už není dále potřebná, se plynule odvádí.

Úloha duhovky je stejná jako clona fotoaparátu. Rozšiřuje nebo zužuje zornici. Takto může přesně regulovat, s jakou intenzitou budou světelné paprsky pronikat do oka. Může se roztahovat nebo stahovat v závislosti na jasu. Při extrémním jasu se může stáhnout na 1,5 milimetru. V temné noci se může otevřít až na 8 milimetrů.

Jak zrak skutečně funguje?

Jak zrak skutečně funguje?

Světelné paprsky pak dále pronikají do čočky oka. Ta má průměr přibližně 9 milimetrů a její tloušťka je 4 milimetry. Je opouzdřena takzvaným ciliárním svalem. Je to druh svalu, který lze přirovnat k zoomu kamery.

Když se díváte na něco v dálce, sval je poměrně uvolněný. Když se však díváte na vaše hodinky, sval se stahuje. Výsledkem toho je, že se čočka zakřivuje a refrakční mohutnost se zvyšuje.

Toto se měří v dioptriích. Blízké předměty se mohou se zakřivenou čočkou reprodukovat velmi ostře. Odborníci nazývají tento proces akomodace. Schopnost akomodovat je silně výrazná zejména v mladších letech jedince. Dvanáctiletí se zdravýma očima mohou vidět předměty extrémně ostře až do vzdálenosti 8 centimetrů. Ve věku po čtyřiceti je tato vzdálenost 17 centimetrů a, je-li osoba ve věku sedmdesáti let, je to jen přibližně jeden metr.

Mimochodem: 95 procent naší zrakové ostrosti se hromadí v jednom malém místě na sítnici. Toto malé místečko s průměrem jen 2 milimetry se nazývá makula – počet čípků zodpovědných za barevné vidění je velmi vysoký. Bod neostřejšího vidění se tudíž nachází na naší sítnici.

Také bylo zjištěno, že na sítnici jsou tyčinky, které mají na starosti vidění při setmění a v noci. Sklivcové těleso vyplňuje zadní část oka a je tvořeno substancí podobající se gelu. Tvoří oporu a chrání sítnici a oko. Má elastickou strukturu a funguje jako tlumič nárazů, když náhle zapůsobí tlak na oko.

A co se děje na sítnici?

Nakonec světlo dopadá na sítnici. Nejdůležitějšími komponentami sítnice jsou již zmíněné tyčinky a čípky. Jsou to fotoreceptory a každý jedinec jich má něco málo pod 130 milionů.

Tyčinky a čípky mají velmi rozdílné úkoly: více než 120 milionů tyčinek produkuje kontrast světla a tmy a dodává šedé tóny. Na druhé straně sedm milionů čípků nám dává dar v podobě krásných barev světa – avšak jen tehdy, přijímají-li postačující světlo. Ve tmě jsou všechny kočky stejně šedé.

Lidé a většina primátů mají tři rozdílné typy čípků. Proto můžeme rozlišovat mezi červenou, zelenou a modrou. Tyto barvy jsou známé jako základní barvy a mnohé další barvy se mohou vytvářet z nich. My, lidé vnímáme elektromagnetické záření s vlnovou délkou mezi 380 a 780 nanometry jako světlo. Například vlnová délka mezi 650 a 700 nanometry spouští signál "červená."

Optický nerv začíná za okem a vede do zrakového centra v mozku. To je tam, kam se přenáší informace ze sítnice. Zrakové centrum se nachází v zadní části hlavy, kde se zpracovávají zrakové informace. Zde se vytváří převrácený obraz a mozek – přesněji mozková kůra – jej obrací. Takže skutečný proces vidění se neděje v oku – je to náš mozek, který poskytuje obrazové vjemy.