Lepší vidění pro seniory

Každý, kdo překročil 40 let věku, obvykle potřebuje dvoje brýle. Progresivní čočky mohou obnovit 20/20 vidění.

Z ničeho nic můžete mít potíže s protažením nitě skrz ucho jehly nebo musíte držet noviny daleko od vašeho obličeje, abyste je mohli číst. Toto jsou první náznaky zrakových problémů v pokročilém věku. Je to normální proces a není příčinou obav. Progresivní čočky Vám umožní, aby jste i nadále viděli jako ostříž.

 

Lepší vidění pro seniory

Každý, kdo překročil 40 let věku, obvykle potřebuje dvoje brýle. Progresivní čočky mohou obnovit 20/20 vidění.

Začíná to někde ve věku mezi 40 a 50: čočka a kruhový sval uvnitř vašich očí může ztratit elasticitu. Oko nemá nadále schopnost automatického přizpůsobování a zaostřování na různé vzdálenosti, což je proces, který odborníci nazývají akomodace. Akomodace způsobuje prohýbání čočky oka tak, aby se přizpůsobovala vzdálenostem.


Jestliže však tento proces nefunguje přirozeně, způsobuje to problémy s viděním nablízko. Když při pohledu na předměty, jež jsou blízko, čočka udržuje plochý tvar, její refrakční výkon je významně narušen. Následkem toho světelné paprsky, které prostupují okem z blízkosti, se sdružují do svazku za sítnicí a vytvářejí rozmazaný obraz.


Dalekozrací lidé se mohou střetnout s tímto problémem daleko dříve. Dalekozrací lidé mají výborné vidění na dálku, ale mají problémy s viděním věcí, které jsou blízké. Důvod: oční bulva je příliš krátká a vstupující paprsky světla se přesně nezobrazují na sítnici.

Vidění po 40

 

Krátkozrací lidé mohou skutečně vidět věci v jejich středním rozsahu vidění lépe bez brýlí, než vidí s nimi. Neustálé nasazování a sundávání brýlí však může být dost otravné. Proto nejlepší řešení – bez ohledu na to, zda jste předtím viděli normálně nebo jste byli krátkozrací či dalekozrací – je pár individuálních čoček.

Jedinci, kteří předtím viděli normálně, budou zpočátku potřebovat pouze brýle na čtení. Avšak věkem způsobované zrakové problémy se zesilují s tím, jak léta postupují. Mnozí budou brzy potřebovat něco ke korigování jejich vidění ve střením rozsahu.

V takových případech se jako perfektní řešení jeví používání brýlí s progresivními čočkami, protože akomodují vidění v zónách různých vzdáleností bez – oddělování zrakového ohraničení a s neomezenými přechody.

Výhodou číslo jedna, kterou poskytují progresivní čočky, je to, že oko může přeskakovat z jednoho obrazu na druhý a zaměřovat v ostrosti bez ohledu na to, zda je předmět daleko nebo blízko.

Vizuální řešení na pracovišti po 40

 

V současnosti jsou pro uživatele, kteří tráví hodně pracovního času na počítačích, k dispozici speciální kancelářské brýle se zvětšenými zornými poli pro střední a blízké rozsahy vzdáleností. Speciální progresivní čočka je optimálně navržena na vzdáleností mezi uživatelem a obrazovkou. Kvalitativní úroveň čoček v případě progresivních brýlí je obzvláště důležitá. Pokud by nesplňovaly standardy vysoké kvality, pak by používání takových brýlí mohlo být krajně obtížné.

Co jsou bifokální a trifokální brýle?

Bifokální a trifokální čočky jsou předchůdci progresivních čoček. Jsou ideálním řešením pro ty jedince, kteří nemají rádi progresivní čočky nebo mají potíže s jejich použitím. Někteří lidé jim stále dávají přednost, avšak tyto typy čoček poskytují pouze alternativu a vyžadují kompromisy, protože spoj na čočce vytváří obrazový skok a tyto typy brýlí nemohou pokrýt všechny zorné rozsahy.