Co dělat, jestliže máte problémy se zrakem

Máte dobrý zrak nebo jste krátkozrací či dalekozrací? Máte zrakové vady související s věkem? Zrakový test vám poskytne všechny odpovědi.

Lidské oko může rozlišovat mezi několika tisíci barvami, odhadovat rychlost letícího tenisového míčku a rozeznávat písmena, jakož i obrazy v méně než zlomku sekundy. Avšak veškerá taková činnost funguje perfektně pouze tehdy, když jsou vaše oči absolutně zdravé. Miliony lidí trpí očními vadami. Musí nosit brýle. Zrakový test prováděný vaším optometristou nebo oftalmologem vám řekne, zda jste krátkozrací, dalekozrací nebo zda trpíte zrakovými vadami souvisejícími s věkem.

Co dělat, jestliže máte problémy se zrakem

Máte dobrý zrak nebo jste krátkozrací či dalekozrací? Máte zrakové vady související s věkem? Zrakový test vám poskytne všechny odpovědi.

Myopie, hypermetropie nebo presbyopie – oční specialisté používají mnohé latinské názvosloví k popsání zrakových odchylek. Jako pacienti, nenechejte se tímto jazykem zmást, protože všechny tyto lékařské názvy zjednodušeně označují širokou škálu zrakových vad.

V běžném vyjadřování se myopie pojmenovává krátkozrakost, hypermetropie dalekozrakost a presbyopie označuje zrakové vady související s věkem. Více než polovina populace bojuje s některou z těchto potíží, pokud jde o zrakovou ostrost. Zrakový test definuje skutečný stav okamžitě. Výsledkem toho je, že lze předepsat vhodné brýlové čočky a tím obnovit perfektní vidění.

Stručné vysvětlení nejznámějších typů zrakových vad

Krátkozrakost (myopie)

Paprsky světla, které vstupují do oka z dálky, se soustřeďují před sítnicí, výsledkem je vytvoření deformovaného obrazu. Krátkozraké oko, tj. oko postižené myopií, je příliš dlouhé nebo refrakční poměr čočky je příliš vysoký. Výsledkem toho je skutečnost, že předměty nacházející se ve větší vzdálenosti není možné rozeznávat jasně.

Doporučujeme navštívit vašeho optometristu nebo oftalmologa jednou ročně za účelem provedení přehledného zrakového vyšetření. Pokud jste jedním z lidí, kteří procházeli životem bez potřeby nosit brýle po mnoho let, a náhle si uvědomíte, že při řízení nemůžete nadále rozpoznávat dopravní značky, měli by jste se rozhodně objednat na oční vyšetření.

Jak se myopie vyvíjí?

V mnoha případech je příčinou myopie nadměrně dlouhá oční bulva. Dokonce tak nepatrná neshoda jako 1 milimetr může mít za následek krátkozrakost v hodnotě přibližně -3 dioptrie. Na základě skutečnosti, že akomodace lidského oka může refrakční poměr pouze zvyšovat, oko nemůže kompenzovat krátkozrakost bez zrakové pomůcky.

Krátkozraké oko

 

Příčiny myopie zůstávají nejasné. Jediným faktem, který byl do současnosti prokázán, je významná role genetických faktorů. To je jeden z důvodů, proč vyšší procento pokolení Číňanů trpí myopií než lidé s evropským původem. Genetická myopie začíná u dětí ve školním věku a obvykle se pohybuje mezi -2 až -4 dioptriemi. Tento proces obvykle přechází do pomalého zastavení během puberty a dospívání.

Jak oftalmologové provádějí oční vyšetření?
Optometristé nebo oftalmologové vyšetřují ostrost vašeho vidění. Používají nástroje, jako jsou měřicí přístroje, do nichž vkládají různé brýlové čočky nebo nástroj zvaný phoropter.

Během několika jednoduchých kroků může vyšetřující specialista zkoušet řadu čoček umisťovaných před vaše oko. Pacient může snadno určit, které z těchto čoček zlepšují jeho nebo její vidění a které nikoli. V současnosti jsou také dostupné měřicí postupy podporované počítačem.

Jak brýlové čočky korigují myopii
K obnovení perfektního vidění na dlouhé vzdálenosti u myopických pacientů se musí nadměrný refrakční poměr doplnit rozptylnou čočkou (mínus čočkou) takovým způsobem, aby světelné paprsky soustřeďující se na sítnici umožňovaly oku generovat ostrý obraz.

Dalekozrakost (hypermetrop)

V očích postižených tímto stavem se vstupující světelné paprsky soustřeďují za sítnicí a vytvářejí deformovaný obraz. Dalekozraké oko, tj. oko postižené hypermetropií, je příliš krátké a refrakční poměr čočky není dostačující. Tento stav může způsobovat následující problémy:

  • Vidění může být velmi obtížné a způsobuje bolesti hlavy.
  • Oku trvá nějakou dobu, než se adaptuje z vidění na dálku na vidění nablízko a naopak.


Objednejte se na vyšetření u vašeho optometristy nebo oftalmologa, pokud máte opakované bolesti hlavy po čtení nebo provádění prací na krátké vzdálenosti, například na počítači. Mladší oči mohou aktuálně kompenzovat hypermetropii s pomocí akomodační síly oční čočky. Mnoho mladých lidí postižených touto dysfunkcí tento problém ani nezaznamená až do doby, kdy jsou starší. Jestliže však zaznamenáte jakékoli symptomy tohoto druhu, berte je vážně a nechejte si své oči vyšetřit.

Dalekozraké oko

 

V případě dalekozrakých očí se refrakční poměr musí zvýšit, aby se dosahovalo ostrého vidění v rozsahu na blízko. To je proveditelné pouze tehdy, když se ciliární sval stahuje, což způsobuje větší prohnutí čočky. Toto přidané svalové napětí může způsobovat výše popsané potíže. Mnozí lidé si ani nestěžují, když takto zvýšené napětí způsobuje migrény a je příčinou, že mnoho z nich trpí nadále do té doby, než je jejich hypermetropie skutečně diagnostikována.

Jak brýlové čočky korigují hypermetropii?

Po absolvování zrakového testu (viz podrobnosti výše) u optometristy nebo oftalmologa se předepisují spojné čočky (plus čočky), aby se zajistilo, že světlené paprsky přicházející od vzdálených předmětů budou soustředěny na sítnici, aniž by oko muselo usilovat o kompenzování tohoto zrakového problému pomocí akomodace.

Zrakové problémy související s věkem (presbyopie)

Protože se čočky našich očí mění s věkem, můžeme se posléze setkat se zrakovým problémem souvisejícím s věkem. Počínaje kolem věku 45 let čočka začíná ztrácet svou schopnost přizpůsobovat se vidění na blízko, které se od ní vyžaduje. To je patrné z následujících příznaků:

  • Čtení se zdá obtížnější a pacient drží knihu nebo noviny dále od sebe, aby byl schopen zvládat text.
  • Delší čtení unavují oči velmi rychle a mohou způsobovat bolesti hlavy.
  • Pacient má problémy s viděním na blízko, když světelné podmínky nejsou ideální.
  • Zaostřování na předměty se stává ještě více obtížnějším při přecházení z vidění na blízko na vidění na dálku.

 

Navštivte vašeho optometristu nebo oftalmologa, jakmile zjistíte vaše první zrakové potíže, zjistíte-li například, že vás čtení po krátké době unaví.

Zahrnuje to jen několik jednoduchých kroků ke zkoušení různých čoček před každým okem.

Zahrnuje to jen několik jednoduchých kroků ke zkoušení různých čoček před každým okem.

Jak se presbyopie vyvíjí?
Hlavní příčina tohoto zrakového problému již byla určena: Tak, jak stárneme, obsah vody v oční čočce klesá, zatímco nerozpustný obsah proteinu se zvyšuje. Výsledkem je, že čočka se tává tužší a ztrácí svou elastičnost. Proto se už neprohýbá tolik jak je potřebné, aby lidské oko bylo schopné vidět jasně na blízké vzdálenosti.
 
Presbyopie se začíná vyvíjet kolem věku 45 let. V časných stádiích se vyžaduje jen minimální korekce přibližně +0,75 dioptrie. S postupem času, akomodační schopnost dále klesá. Proces obvykle končí po věku 60 let a zhoršení již zůstává na stejné úrovni.

Jak brýlové čočky korigují presbyopii
Po stanovení hodnot pacientovy zrakové ostrosti může být zraková vada kompenzována různými možnostmi čoček. Pacienti, kteří měli předtím normální vidění, budou potřebovat brýle na čtení se spojnými čočkami. V závislosti na síle korekce vidění na blízko se tyto brýle musí sundávat při některých činnostech, například při práci na počítači.

Situace lidí, kteří byli předtím krátkozrací nebo dalekozrací, je poněkud složitější. Krátkozrací pacienti potřebují brýle na čtení se slabšími rozptylnými čočkami. Dalekozrakým pacientům se předepisují pro brýle na čtení silnější spojné čočky. Protože většina uživatelů nemá v oblibě časté střídání brýlí, budou mnozí lidé, kteří jsou dalekozrací, volit víceohniskové čočky.

Víceohniskové čočky zahrnují kromě zón rozsahu vidění na blízko a na dálku také korekční zónu, která uživateli umožňuje pohodlně vidět i na vzdálenosti ve středních vzdálenostech. Víceohniskové čočky poskytují neohraničené přecházení z vidění na blízko na vidění na dálku. Ve skutečnosti napodobují šablony našeho přirozeného vidění. Moderním brýlím se snadno přivyká, takže období návyku je nyní úžasně krátké.

Vidění po 40

 

Nepravidelné zakřivení rohovky (astigmatismus)

Tuto zrakovou vadu způsobuje nepravidelné zakřivení rohovky a ve výjimečných případech nepravidelnosti čočky. Lidé postižení touto vadou vidí deformované a rozostřené obrazy. Téměř všichni lidé mají velmi mírné formy astigmatismu, protože v přírodě neexistuje přesný standard.

Odborníci věří, že tento stav způsobuje nadměrné pnutí víčka, které způsobuje, že povrch oka přebírá mírně eliptický tvar. Výsledkem je, že zvyšuje lom vstupujícího světla. Předměty jsou vidět v rozostřených a pokřivených podobách a bodový světelný zdroj vypadá jako čára.

V mnoha případech se astigmatismus projevuje v kombinaci s myopií a hypermetropií. Odborníci rozlišují mezi dvěma typy astigmatismu: pacienti s pravidelným astigmatismem mají pouze dvě rozdílné refrakční úrovně. Ti, kteří trpí nepravidelným astigmatismem, mají rohovky, jejichž tvary jsou natolik nepravidelné, že vstupní světelné paprsky se nesoustřeďují do jediného, nýbrž do více bodů.

Jak brýlové čočky korigují tyto stavy

Pacientům, kteří mají pravidelný astigmatismus, se předepisují cylindrické čočky. Ty lámou světlo v různých směrech. Případné předpisy nespecifikují pouze podrobnosti o myopii nebo hypermetropii, ale také udávají stupeň úrovně cylindrické čočky.

Důležitá informace:
Děti, které mají tyto zrakové problémy, by měly začít nosit brýle zhotovené pro jejich specifické potřeby co nejdříve, jak je to jen možné. Jinak malý pacient může trpět bolestmi hlavy, zdvojeným a pokřiveným viděním stejně tak jako dospělý, protože mozek se naučil správně interpretovat předměty, které se však nesprávně zobrazují na sítnici.

Jediný způsob korekce nepravidelného astigmatismu je k dispozici ve formě speciálních kontaktních čoček. Umožňují vytváření slzného filmu mezi rohovkou a kontaktní čočkou tak, aby se nepravidelnosti vykompenzovaly.

Astigmatické oko