Žádná tvář není souměrná a dvě lidské oči nejsou nikdy ve stejné vzdálenosti od sebe

Pouze po precizním seřízení brýlové obruby podle konkrétního uživatele mohou brýlové čočky využít svůj plný potenciál.

Už jako děti jsme zjišťovali, že obě strany našich obličejů nejsou stejné, což znamená, že nejsou souměrné. Jestliže držíte zrcadlo svisle vzhůru nad kořenem nosu a pozorujete zrcadlový obraz každé ze dvou stran obličeje, můžete vidět, jak by vaše tvář vypadala, kdyby byla souměrná, a jak podivný by byl její vzhled. Toto také ukáže, jak rozdílně vidíme pravým okem a levým okem přes naše brýle. Proto je důležité, aby při usazování brýlových čoček do obruby profesionální optik věděl, jak se konkrétní uživatel(ka) dívá přes jeho či její brýle. Pouze tímto způsobem se čočky mohou zabrušovat tak, aby správně pasovaly v konkrétních obrubách.

Žádná tvář není souměrná a dvě lidské oči nejsou nikdy ve stejné vzdálenosti od sebe

Pouze po precizním seřízení brýlové obruby podle konkrétního uživatele mohou brýlové čočky využít svůj plný potenciál.

Věděli jste, že i nejpreciznější brýlové čočky nemohou plnit jejich funkci, pokud se správně neproměří centrace, tj. seřízení brýlových čoček ve vztahu ke konkrétní brýlové obrubě, vzdálenost mezi očima a dokonce i držení hlavy a těla. Tímto způsobem se může ztratit až 40 % zrakové ostrosti. Je to důležité u jednoohniskových čoček a obzvláště je to důležité, pokud jde o centraci progresivních čoček. V případě progresivních čoček se musí optimálně seřídit všechny tři zóny vidění (na dálku, na střední vzdálenost a nablízko). V ideální situaci by uživatel brýlí měl být v normálním držení hlavy a těla schopen pohodlně číst, když se dívá přes zónu nablízko, pracovat na počítači s pomocí zóny vidění na střední vzdálenost a řídit vozidlo s pomocí zóny vidění na dálku. Správná centrace a samozřejmě správně zvolený optický design hrají rozhodující úlohu v určování nenucené snášenlivosti progresivních čoček. Rozdíl pouhého jednoho milimetru může být kritický.

Žádná tvář není souměrná a dvě lidské oči nejsou nikdy ve stejné vzdálenosti od sebe

Přístroj i.Terminal®2 vyvinutý ve společnosti ZEISS poskytuje objektivní obraz uživatele s brýlovou obrubou.

V minulosti prováděli profesionální optici měření centrace brýlových čoček manuálně. Uživatel brýlí se díval přes vybranou brýlovou obrubu a s použitím značkovače optik označoval polohu zornic a vzdálenost mezi očima.

V současnosti mohou profesionální optici pracovat daleko přesněji – s přesností jedné desetiny milimetru. Přístroj i.Terminal®2 vyvinutý ve společnosti ZEISS poskytuje objektivní obraz uživatele s brýlovou obrubou. Zákazník s vybranou brýlovou obrubou stojí před centračním přístrojem a centrace se provádí jednoduše, rychle a neobyčejně přesně a výsledným, vysoce kvalitním fotografickým snímkem. Výhodou této procedury je skutečnost, že je pro uživatele brýlí příjemnější, protože optik nemusí vstupovat do osobního prostoru zákazníka, aby provedl měření. Uživatel brýlí by měl zaujmout uvolněný postoj, jak je to jen možné, a měl by se dívat přes brýle přesně tak, jak by to on či ona prováděl v každodenním životě. Čím přesněji bude profesionální optik vědět, jak se díváte přes vaše nové brýle, tím lépe bude schopen seřídit usazení brýlových čoček. Přístroj i.Terminal®2 pracuje s fotoaparátem podle špičkové technologie a inteligentním software vyvinutým ve společnosti ZEISS a jediným stisknutím spouště měří centrací údaje, ukládá je do paměti a provádí výpočty pro zhotovování brýlových čoček.

Náš tip:

Jestliže se po počáteční fázi přivykání vašim novým brýlím necítíte pohodlně, je možné, že ve vašem případě nebyla centrace provedena správně. Prosím pohovořte si o této záležitosti se svým profesionálním optikem.