Perfektní čočky pro optimální vidění

Zrakový test odhalí zrakové vady, které jedinec má. Na základě těchto výsledků je optometrista v pozici, která mu umožňuje předepsat optimální čočky umožňující pacientovi znovu nabýt ostré vidění.

Více než 39 milionů Němců trpí ametropií a začínají nosit brýle ve věku 16 let a pozdějším (zdroj: Allensbach-Brillenstudie 2008). Obecně řečeno, nemohou vidět dobře bez zrakové pomůcky. Problém lze rychle identifikovat pomocí zrakového testu.

Perfektní čočky pro optimální vidění

Správné brýlové čočky pro optimální vidění

Jakkoli je jednotlivec krátkozraký (vidí ostře jen vzdálené předměty), krátkozraký (na sítnici se ostře reprodukují pouze blízké předměty), astigmatický (vidění je zastřené nebo pokřivené kvůli deformované rohovce) nebo presbyopický (kumulativní ametropie krátkého rozsahu) – správné brýlové čočky jsou k dispozici pro každou zrakovou vadu.

Naše oči fungují jako precizní kamera. Rohovka a čočka oka představují kamerovou čočku. Soustřeďují světelné paprsky a promítají je na sítnici. Zaostření systému čočky se nazývá akomodace. Dá se přirovnat ke kameře v tom, že nám umožňuje přesně vidět předměty jak na dálku, tak i nablízko. Avšak pouhá menšina lidí může spoléhat na oči, jejichž funkce je v tomto smyslu dobrá.

 

Odborníci vycházejí z předpokladu, že více než 50 milionů Němců trpí ametropií. Pouze 58 procent lidí s věkem nad 40 let, kteří nepoužívají brýle, dosahují úplnou zrakovou ostrost a dokonce mezi uživateli brýlí jen 66 % z nich dosahuje ostrosti vidění špendlíkové hlavičky (zdroj: Allensbach survey 2006).

Z tohoto důvodu, počínaje nejpozději ve věku 40 let, by každý rok všichni měli podstupovat periodický oční a zrakový test. Oftalmolog může vyšetřit vaši zrakovou ostrost. Dobrá zpráva: správné brýlové čočky jsou k dispozici pro skutečně každou refrakční vadu bez ohledu na formu ametropie.

Oftalmologický test by se měl provádět pravidelně, aby se zjišťovaly další abnormality a organické změny oka.

Zvláštnosti

Perfektní čočky pro optimální vidění

Poradenství s optikem

Krátkozrakost (myopie)
Deficit refrakční výkonnosti oka se vyrovnává korekční vydutou čočkou, takže obraz se znovu ostře reprodukuje na sítnici.

Dalekozrakost (hypermetropie)
Nadměrná refrakční výkonnost oka se vyrovnává korekční vypuklou čočkou, takže obraz se znovu ostře reprodukuje na sítnici.

Astigmatismus
Nerovnoměrná refrakční výkonnost oka se vyrovnává korekční cylindrovou čočkou, takže obraz se znovu reprodukuje ostře a nepokřiveně na sítnici.

Presbyopie

Klesající refrakční výkonnost oka v rozsahu nablízko se znovu vyrovnává korekční vypuklou čočkou (brýle na čtení). Výsledkem je to, že blízké předměty se znovu ostře reprodukují na sítnici.

 

 

Animace vidění: Vidění a korekce očí se zrakovými vadami

Výběr brýlových čoček, které jsou v současné době k mání, je široký. Optimální výrobek je k dispozici pro každou refrakční vadu. Odborníci rozlišují:

Jednoohniskové čočky
Tyto brýlové čočky mají stejnoměrný korekční účinek na celé ploše čočky. Uživateli brýlí usnadňují ostré a uvolněné vidění na všechny vzdálenosti.

Samotné oko stále zvládá nezbytné nastavení ostrosti vidění na různé vzdálenosti, například při čtení. Brýle na čtení pro presbyopii jsou výjimkou, protože takto používané brýle jsou optimalizovány pro krátké vzdálenosti.

Díky nejmodernější technologii je nyní možné udržovat hmotnost brýlových čoček na minimu. Dokonce i pro vážné případy ametropie jsou k dispozici tenké, ploché a odlehčené brýlové čočky s vysokým uživatelským komfortem.

Mnohé výrobky společnosti ZEISS, a to i čiré brýlové čočky, absorbují UV záření do takové míry, že poskytují optimální ochranu proti UV záření za normálních klimatických podmínek.

Perfektní čočky pro optimální vidění

Přídavný segment čočky na blízko je jasně viditelný

Bifokální čočky
Jak název naznačuje, tyto brýlové čočky vytvářejí dva (= předložka „bi“) optické účinky – pro vzdálenosti na blízko a na dálku.
V případě skleněných bifokálních čoček se dioptrická hodnota požadovaná pro rozsah nablízko dosahuje připojením přídavného segmentu ke spodní části skla. V případě plastových bifokálních čoček se efekt nablízko dosahuje tvarováním přídavného povrchu podle poloměru přední strany. Bifokální čočky jsou nyní překonávány progresivními čočkami.

Trifokální čočky

Kromě toho, že umožňují uživateli vidět na dálku a nablízko, mají také přídavnou, třetí, prostřední zónu pro střední rozsah vidění (50 cm až 1,50 m). Trifokální čočky také ztrácejí svou důležitost kvůli progresivním čočkám.

Perfektní čočky pro optimální vidění

Progresivní čočky se těší maximální popularitě

Progresivní čočky
Inovativní hvězdy – moderní, nyní dostupné progresivní čočky nabízejí klíčové výhody ve srovnání a bifokálními a trifokálními čočkami: progresivní čočky umožňují vidění na všechny vzdálenosti. Ve zrakovém poli neexistují žádné obrazové skoky, ani na nich není žádný oddělující okraj.

Už v roce 1983 společnost ZEISS nastavila nové standardy pro progresivní čočky se svým technologickým řečením Gradal HS. Akronym HS označuje horizontální symetrii. Ta zajišťuje homogenní zrakové vjemy pro pravé i levé oko při pohybu očí.

Díky technologii Gradal Top E se rozsahy vidění a zejména střední rozsah mohly podstatně rozšířit a dále přizpůsobit fyziologickým požadavkům uživatele. První individuální progresivní čočky podle Carl Zeiss byly použity v roce 2000 a dodneška se dále zdokonalují. Nejnovější generace se nazývá ZEISS Progressive Individual2. Funkční povrch se může nyní optimalizovat pro každý individuální jev. Navíc se berou v úvahu individuální data, jako jsou pupilární vzdálenosti, inklinace, vzdálenost mezi vrcholem rohovky a brýlovou čočkou, velikost obruby a převažující pracovní vzdálenost v rozsahu na blízko.

Rozsahy progresivních čoček