Jak se vyrábějí brýlové čočky?

Informace o výrobě brýlových čoček – základní kámen každých brýlí

Ať se zhotovují ze skla nebo plastu –před tím, než se vsadí do obruby brýlí procházejí brýlové čočky mnoha výrobními kroky. Nahlédněme do vývoje výrobku, který někteří považují za každodenní nástroj a jiní za luxusní předmět.

Od tavení skla ke skleněným čočkám

Jak se vyrábějí brýlové čočky?

Výroba skleněné čočky začíná polotovarovým výliskem čočky. Přírodní suroviny (jako křemen, uhličitan draselný, uhličitan sodný) se taví do sklovité směsi při 1400 až 1500 stupních Celsia. Poté se automaticky zavádějí do lisu a zpracovávají se do podoby kruhového skleněného dílu s tloušťkou 1 až 3 cm – takzvaného výlisku. Je to druh nebroušeného diamantu.


Přední strana se upravuje v následujícím výrobním kroku: diamantový brusný nástroj dává polotovaru přesně definovaný tvar povrchu. Požadovaná průhlednost se dosahuje pomocí leštění. Takto je vytvořen průhledný polotovar, který je vybroušen na přední straně.


Po provedení dalších výrobních kroků se skleněné čočky vyrábějí buď s odpovídajícími předepsanými dioptrickými hodnotami a nebo standardizovanými dioptriemi. Obě varianty se mohou provádět s použitím mnoha různých způsobů.

Moderní chemie: Plastové čočky

První byly vyrobeny v roce 1940 a staly se obecným základem pro dnešní brýlové čočky: 100% synteticky vyráběné plastové čočky.

Odpovídající organické sklo se vyrábí s použitím licího způsobu: kapalný zdrojový materiál (takzvané monomery) se směšují se speciálními aditivy – aby se materiál vytvrdil a zvýšila se schopnost absorpce UV záření hotových čoček. Poté se tento materiál umisťuje do licích forem.

Následně se na několik hodin podrobuje tepelným úpravám: nejdříve se materiál tvrdí a poté se hotová čočka vyjímá z licí formy a ochlazuje se, což znamená: teplota se převádí pod bod tavení a udržuje se na předem stanovené úrovni po určitou dobu. Výsledek: vnitřní pnutí materiálu se uvolňuje.


Mimochodem: Obrovský pokrok v oblasti takzvaných vysokoindexových plastů umožňuje zhotovování neobyčejně tenkých organických brýlových čoček majících refrakční indexy až do 1.665. Tyto plastové čočky se také zhotovují s použitím licího způsobu – tento postup je však značně pomalejší a může trvat až 48 hodin.

Na blízko a na dálku – skleněné bifokální čočky

Na blízko a na dálku – skleněné bifokální čočky

Výroba skleněných a plastových čoček je tak odlišná jako je jejich individuální postu při dalším zpracovávání – vezměte si například výrobu bifokálních čoček. Do polotovarové čočky pro brýle se skleněnými bifokálními čočkami se včleňuje další čočka. Horní část – přídavný díl - bifokální čočky má stejnou optickou výkonnost jako základní sklo; spodní část pro vidění nablízko je silnější. Na površích spodní části je viditelný oddělující okraj, obě pole se precizně vybrušují a poté se spojují k sobě.


Po vybroušení a vyleštění zadního povrchu přídavného dílu se tato čočka přikládá na základní sklo tak, aby zakřivená strana byla uvnitř vyhloubení základního skla, a obě čočky se poté spojují k sobě účinkem vysokého tlaku. Po ochlazení tento přídavný díl vytváří celistvou hmotu se základním sklem a není vůbec viditelná. Následovně se překrývající část přídavné čočky zabrušuje a výsledná polotovarová bifokální čočka podstupuje další zpracování – provádí se vybrušování a leštění na přední a zadní straně. Po tomto výrobním kroku může být bifokální čočka vyleštěna.

Organické bifokální čočky

Výroba bifokálních čoček z organického plastového skla není tak technicky náročná. Na rozdíl od skleněných bifokálních čoček se výkonnost části na blízko nedosahuje s použitím silnějšího dílu skla uvnitř brýlové čočky, nýbrž díky vytvoření hlubšího zakřivení na přídavném povrchu. Pro účely výroby se vydutý vnitřek licí formy (viz grafické vyobrazení) prohlubuje do tvaru části pro vidění nablízko, čímž litý polotovar získává charakteristickou vyboulenou část pro vidění nablízko a znatelný okraj.

Individualizovaný design pro vaše oči:

Individualizovaný design pro vaše oči

Výroba čočky pro presbyopii (stařeckou vetchozrakost) začíná zjišťováním co uživatel potřebuje, jaký účel by design měl splňovat: zvláštní zrakové funkce, např. pro používání u počítače nebo celkové každodenní používání.


Aby se takový výkonový design vypočítal, musí se vyřešit systém rovnic se stovkami neznámých, za použití tisíců rovnic. A toto vše v kombinaci s individuálními údaji klienta. Teprve až po dokončení početných kroků se objevují první prototypy. Nakonec testovací subjekty testují kvalitu a kompatibilitu. Jestliže je typ čočky nepřijatelný, vypočítává se nový výkonový design – a výrobní cyklus začíná znovu od startovní čáry. Pokud je však testování úspěšné, může být na trh uveden nový výkonnější design brýlových čoček.


Více o designu brýlových čoček pro presbyopii můžete najít zde.