Subjektivní oční test

Krok 3: subjektivní oční test poskytuje přesné údaje pro vaše precizní čočky

Možná už tento test znáte: subjektivní proměřování vašich očí – také známé jako refrakce – za účelem získání přesných údajů pro vaše precizní čočky. Optometrista před vaše oči umisťuje různé zkušební čočky a vy popisujete, co vidíte a jak dobře to vidíte.

Tento test pokračuje tak dlouho, až se dosáhne optimálního vidění pomocí stálého měnění zkušebních čoček, které jsou vám nabízeny. S vaší pomoci optometrista definuje nejlepší možný předpis pro vaše čočky. Avšak individuální konfigurace čoček ZEISS jde ještě dále.

Měřicí systémy ZEISS, jako je přístroj i.Polatest® a testovací zařízení pro vidění nablízko, testují a vyhodnocují různé znaky vašeho vidění v každé situaci, jakou si lze představit.

Rovněž se vyšetřuje 3D vnímání – spolupráce vašich očí. Všechny údaje se zahrnují do konfigurace vašich individualizovaných, precizních čoček.

 

Pokračujte krokem 4 individuální konfigurace vašich čoček ZEISS: Přesná centrace.