Analýza vašeho individuálního zrakové profilu

Krok 1: Optometrista začíná s rozhovorem o vašich osobních zrakových zvyklostech a potřebách.

Každé oko je jedinečné. Má své vlastní zrakové vlastnosti a zvyklosti. Toto všechno souvisí s tím, jak se chováte a jaké věci děláte, co máte rádi a co rádi nemáte. Váš optometrista potřebuje znát nejen to, co vaše brýle musí poskytovat, ale také to, kdy a kde se budou používat. Proto optometrista začíná vytvářením obrazu vašich zrakových zvyklostí a potřeb. Je to první důležitý krok v definování individuálních, precizních čoček pro vás. Optometrista se bude ptát na to, pro jaké činnosti brýle potřebujete – například čtení, řízení vozidla nebo sportování. Bude vám klást otázky týkající se vašich hlavních zrakových problémů a zeptá se na to, jak často budete vaše nové brýle nosit.

Optometrista s vámi bude hovořit o činnostech, které pravidelně provádíte: vaříte, čtete, sportujetepracujete s počítačem? Zeptá se vás na konkrétní zrakové problémy, jako se špatné vidění v noci, citlivost na světlo, odrazy a dokonce i na to, zda se vaše brýle rychle znečišťují. Poskytněte optometristovi některé osobní údaje: řekněte mu, jak máte rozvržen denní program, činnosti a zaměstnání. Čím více bude vědět, tím více vám bude nápomocen ve výběru vašich individualizovaných brýlí.


Pokračujte krokem 2:  Precizní měření očí