Patentová ochrana pro i.Scription®

Inovativní optimalizace brýlových čoček ZEISS přináší revoluční změnu trhu

Společnost Carl Zeiss získala zásadní patentovou ochranu pro svou optimalizaci brýlových čoček i.Scription®. Tato optimalizace využívá podstatně rozsáhlejší a jemně vyladěnou analýzu zrakových problémů, než jsou doposud známé postupy, a rovněž bere v úvahu takzvané nedostatečnosti výborného vidění, které dřívější systémy přímo nezaznamenávaly.

Patentová ochrana pro i.Scription®

Inovativní optimalizace brýlových čoček ZEISS přináší revoluční změnu na trhu

Německý Úřad pro patenty a ochranné známky akceptoval vynález „Přístroj a postup pro určování požadovaných korekcí zrakových problémů oka“ jako důležitý klíč k nové technologii brýlových čoček a vydal rozhodnutí, kterým uděluje patentovou ochranu.

Mezi jinými podrobnostmi patentový dokument číslo DE-102007032001B4 popisuje matematické vypočítávání výkonnosti brýlové čočky na základě údajů poskytovaných měřicím přístrojem i.Profiler® používajícím technologii wavefront, jakož i údajů o subjektivních požadavcích na brýlové čočky, které určuje optometrista.

Anton Kuhn, obchodní ředitel pro Střední Evropu ve společnosti Carl Zeiss Vision GmbH, považuje rozhodnutí učiněné německým Úřadem pro patenty a ochranné známky za důležité potvrzení:

“Vývojové pohyby na trhu nám ukazují, že jsme s i.Scription® zaznamenali podstatnou inovaci, která může přesvědčit jak pro optometristy, tak i ty, kteří nosí brýle. Pokud jde o naše vývojáře, skutečnost, že jejich vynález je nyní patentově chráněn, znamená významné ocenění jejich úspěchu.“

Chcete-li pohodlně naléz kontakt na optometristu využívajícího technologii i.Scription, použijte tento odkaz. Optometrista blízko vás.