Gradal Individual® Eyefit: nejvíce individualizované čočky ZEISS, jaké byly doposud vyvinuty - nahlédnutí za oponu

Projekt LEPŠÍ VIDĚNÍ se ptá produktové manažerky Manuely Dauner na vývoj nových progresivních čoček ve společnosti ZEISS

Společnost Carl Zeiss Vision znovu spustila inovační proces v oblasti individualizovaných progresivních čoček. Produkty Gradal Individual® Eyefit jsou nejvíce individualizovanými čočkami od společnosti ZEISS, jaké byly doposud vyvinuty. Tyto brýlové čočky poskytují přirozené vidění na všechny vzdálenosti a optimální přizpůsobení podobně jako oblek šitý na míru. Co je právě to, co dělá tyto čočky tak zvláštními? Projekt LEPŠÍ VIDĚNÍ nahlíží za oponu společnosti ZEISS a pokládá tuto otázku produktové manažerce Manuele Dauner.

 

Gradal Individual® Eyefit: nejvíce individualizované čočky ZEISS, jaké byly doposud vyvinuty  - nahlédnutí za oponu

Manuela Dauner, produktové manažerce

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Nové progresivní čočky Gradal Individual® Eyefit od společnosti ZEISS představují mezník ve vývoji brýlových čoček. Co přesně dělá tyto čočky ještě více individualizovanými, než tomu bylo v případě jejich předchůdců?

Manuela Dauner: U nás ve společnosti ZEISS byl vývoj čoček Gradal Individual® Eyefit velmi důležitý a velmi důležitý zůstává i nadále. S podporou technologie Eyefit se zaměřujeme na to, abychom uživatelům progresivních čoček poskytovali ještě lepší přirozené vidění, než tomu bylo v minulosti. To znamená, že budeme konkrétně zohledňovat osobní zrakové vzdálenosti a návyky každého jednotlivce. Proto máme vyvinuty tři rozdílné designy progresivních čoček, které se zaměřují na příslušný zrakový typ. K dalším důležitým vedlejším efektům patří to, že nové progresivní čočky berou v úvahu nejen anatomii očí, ale jsou také tenčí, estetičtější, a proto i lehčí z hlediska hmotnosti. Navíc proces individualizace progresivních čoček je udělán tak, aby byl ještě pružnější a snazší pro odborníky v optometrii.


LEPŠÍ VIDĚNÍ: Je logické, že mimořádně významným znakem těchto brýlových čoček je nový design. Jak jste dospěli k vyvinutí takového designu? Jak vývojáři věděli dopředu, co budou jednotliví uživatelé přesně požadovat od designu progresivních čoček?


Manuela Dauner: Designy jsou založeny na mnohaletých zkušenostech v oblasti výroby progresivních čoček. V případě společnosti ZEISS toto obnáší více než 30 let. Vedle výzkumu jsou také velmi důležité zkušenosti našich zákazníků. Provádíme, a to interně i externě, intenzivní uživatelské průzkumy a také spolupracujeme s universitami a vysokými školami. Je samozřejmé, k tomu také nápomocně přispívá průzkum trhu. Provádíme průzkumy mezi koncovými uživateli, abychom přesně určovali potřeby našich zákazníků, a při tom si osvojovali jejich zkušenosti s brýlovými čočkami.

Naše průzkumy mezi uživateli brýlí potvrdily, že vidění nablízko se stává stále více významným v moderním, každodenním životě, což se také týká lidí trpících presbyopií, a proto jsme se rozhodli zaměřit naše úsilí ve vývoji progresivních čoček obzvláště na rozsahy nablízko a na střední vzdálenost. V současnosti je nezbytné, aby progresivní čočky měly schopnost dosahovat více než v minulosti. Rychlý přechod zaměřených očí ze smartphonu na vzdálený předmět a opět zpátky nebo z navigačního přístroje ve vozidle na silnici jsou pouhé dva příklady výzev, a to obzvláště pro presbyopické oči.

Gradal Individual® Eyefit: nejvíce individualizované čočky ZEISS, jaké byly doposud vyvinuty  - nahlédnutí za oponu

Progresivní čočky jako oblek šitý na míru.

LEPŠÍ VIDĚNÍ: A jak jste dospěli ke třem rozdílným účelovým profilům "vyvážený“, "střed“ a "blízko“ v případě čoček Gradal Individual® Eyefit?

Manuela Dauner: Tyto tři profily byly výsledkem analýzy zrakových požadavků. S pomocí uživatelských testů založených na našich mnohaletých zkušenostech s individuálními progresivními čočkami jsme byli schopni identifikovat tři zrakové typy, z nichž každý má rozdílné požadavky. Pokud si vezmeme někoho, kdo například hodně čte a nechce si vyměnit brýle, ale přeje si číst pohodlně s použitím progresivních čoček, pak takový jedinec bude vyžadovat tak velký rozsah nablízko, jak je to jen možné. Je to přesně ten typ osoby, pro který byl vyvinut profil „blízko“. Pro dynamičtější, sportovně založené uživatele brýlí nebo osoby vykonávající hodně práce na počítačích a chtějí se vyhnout potřebě dalších brýlí pro takovou práci, jsme vyvinuli „střed“ profil, který poskytuje větší pohodlí v rozsahu na střední vzdálenost. „Vyvážený“ profil je všestranný, velmi vyvážený design. Pro nás je však také důležité, aby všechny designy měly velkou zónu pro vidění na dálku.

Proto při výběru čočkového designu potřebují profesionální optici co nejpřesněji znát nejčastější situace, ve kterých se budou progresivní čočky používat, jakož i zaměstnání a volnočasové aktivity konkrétního uživatele.

Když odbočíme – proč existuje na progresivních čočkách oblast mimo zaostření?

Progresivní čočky se podrobují zvláštním výrobním postupům. Při broušení povrchů čoček se spojuje několik typů optických ploch. Tyto plochy se stále více zakřivují směrem dolů, což vede ke vzniku neurčité oblasti v zónách dolního obvodu. Je to podobné tomu, jako když v pískové jámě odstraňujete písek ze dna jámy, ale písek se hromadí v nějaké jiné části pískové jámy. Takto se obvodová zóna na progresivní čočce opticky nevymezuje a objevuje se mimo zaostření. Každý výrobce brýlových čoček má svou vlastní filosofii, jak a kde se tato zóna vymezuje, a stejně tak má vlastní pojetí designu přechodových oblastí. Obecně řečeno, čím lépe se progresivní čočka koordinuje s uživatelem a čím více tato čočka se personalizuje, tím menší bude tato opticky nevymezená zóna.

 

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Všechno se vším, výsledkem je bezpochyby veliký kus práce týmu vývojářů společnosti Carl Zeiss Vision. Kolik času celkem jste věnovali vyvíjení čoček Gradal Individual® Eyefit?


Manuela Dauner: Je těžké na tuto otázku odpovědět přesně, protože naši designéři a jejich konstrukční nápady jsou ve stavu trvalého vývoje. Technologie Eyefit dala dohromady mnoho nových znaků, které jsme promýšleli a vyvíjeli v průběhu řady měsíců a dokonce roků a které jsme nakonec včlenili do nové brýlové čočky.LEPŠÍ VIDĚNÍ: Jak ve skutečnosti testujete předem tento typ designů brýlových čoček a progresivních čoček?

Manuela Dauner: Testování všech čoček předem je ve společnosti Carl Zeiss Vision pravidlem. Je to pro nás velmi důležité a tuto činnost provádíme s použitím prostředků intenzivního uživatelského testování. Naši testovací figuranti například nosí různé progresivní čočkové designy zhotovené podle jejich potřeb a tyto designy se porovnávají s ohledem na zrakové návyky a situace, ve kterých se používají. Navíc figuranti pro nás dokumentují své pocity a prožitky a následně odpovídají na naše otázky.


LEPŠÍ VIDĚNÍ: Doporučují se čočky Gradal Individual® Eyefit všem uživatelům progresivních čoček bez rozdílu a kterým uživatelům se tato technologie obzvláště doporučuje?


Manuela Dauner: Jsme přesvědčeni, že čočky Gradal Individual® Eyefit jsou nejlepší volbou a měly by být volbou číslo jedna pro optimální vidění nablízko a na dálku. Vezmeme-li v úvahu individuální zrakové parametry uživatele, jako je vzdálenost očí od sebe, jak brýle pasují a jaký je jejich tvar, jakož i individuální zrakové návyky, jsme schopni vytvořit zrakové vnímání, které je natolik přirozené, jak je to jen možné. To je skutečnost. Běžné progresivní čočky jsou založeny na průměrných hodnotách, aby vyhovovaly všem uživatelům brýlí bez rozdílu. To však může vést ke kompenzacím s ohledem na pohodlné vidění jednotlivých uživatelů. Porovnejte například optimální padnutí obleku šitého na míru s takovým jednoduchým, konfekčním oblekem – může perfektně padnout, ale vpravdě řečeno, nepadne.

Možná další tip – víme, že mnozí lidé mají obavy z přechodu na progresivní čočky hned od počátku. Avšak průzkumy a studie dokazují, že, čím dříve uživatel(ka) začne, a to už se slabšími progresivními čočkami, tím snadněji si na ně zvykne, než kdyby začal(a) později.

LEPŠÍ VIDĚNÍ: Podíváme-li se do budoucnosti, představuje technologie Eyefit ukončení vývojového cyklu individuálních progresivních čoček nebo existuje potenciál pro další vývoj?

Manuela Dauner: Na základě současných výrobních způsobů je technologie Eyefit bezpochyby jedním z nejlepších designů progresivních čoček na celosvětovém trhu. Stále však existuje značný potenciál pro optimalizování přirozeného vidění a je bez diskuse, že ve společnosti ZEISS na tom pracujeme po celou dobu.