Historie společnosti Carl Zeiss

Dílna pro přesnou mechaniku a optiku kterou otevřel Carl Zeiss v Jeně v roce 1846 se těšila období stabilní prosperity již v prvních letech své existence. Na základě vědeckých úspěchů Ernsta Abbeho se postupně vyvíjel významný celosvětový hráč v oblasti optiky. Toto období úspěchu pokračovalo po celé století. Vynucené rozdělení Německa jako výsledek politických okolností po 2. světové válce vedlo k rozdělení společnosti Carl Zeiss na dvě části.

S politickou změnou v bývalém Východním Německu v letech 1989/90 se oba konkurenti znovu sjednotili a v roce 1990 vytvořili jedinou společnost. Znovusjednocená společnost Carl Zeiss se stala silnější než kdykoli předtím v její pohnuté historii. V současnosti společnost hledí do budoucnosti a optimismem a očekáváním.

Jaký byl počátek

17. listopadu 1846 otevřel třicetiletý mechanik Carl Zeiss dílnu a malý obchod v Jeně na ulici Neugasse č. 7. Již během několika málo měsíců pan Zeiss, který měl nejen solidní teoretické základy a dobré praktické zkušenosti, ale také dobré vazby na vědce a matematiky na Universitě Jena, nalezl klientelu, pro kterou opravoval vědecké přístroje a instrumenty nebo je zhotovoval podle přesného popisu zákazníků. Navíc nabízel brýle, chemické váhy, přístroje na rýsování, teleskopické dalekohledy atd.

 

V roce 1847 tento podnikatelský úspěch Zeisse povzbudil natolik, že přijal pomocníka a učně a najal dvě dílny na ulici Wagnergasse č. 34. V létě 1847, na základě uposlechnutí rady jeho učitele, botanika Mattiase Jacoba Schleidena, Zeiss věnoval svou pozornost sestavení jednoduchého mikroskopu. V září 1847 vyrobil první lupové mikroskopy.

 

Počátkem padesátých let devatenáctého století se zvýšila poptávka na pozorovací přístroje ze Zeissových dílen, které tehdy požívaly dobrou pověst mezi uživateli mikroskopů díky jejich úzkostlivě přesnému provedení. V té době úroveň zájmu, který projevovali vědci a lékařští specialisté v případě složených mikroskopů, narůstala, neboť to byly pouze tyto přístroje, které poskytovaly rozsáhlé možnosti zvětšení, jež požadovali.

 

Časově náročný způsob „pokusu a omylu“ potřebný k budování optických systémů Zeisse na počátku zdržoval od samotného sestavování těchto přístrojů. Byl totiž jednoznačně přesvědčen o nutnosti nalezení nějaké vědecké cesty definování jednotlivých prvků optických systémů. Avšak konkurence ho nutila sestavovat složené mikroskopy tradičním způsobem nadále i po roce 1857.

Počáteční léta

Carl Zeiss je společnost s dlouhou tradicí, kterou založil Carl Zeiss v Jeně v roce 1846 ve své dílně provozující přesnou mechaniku a optiku.

Od roku 1872 se mikroskopy vyráběné v Jeně sestavovaly na základě vědeckých výpočtů a tudíž vykazovaly podstatně vylepšené optické vlastnosti. Tato technologická vůdčí role, která společnosti přinesla celosvětové uznání, se přiznává osobnosti fyzika a matematika Ernsta Abbeho, který se stal tichým společníkem v optické dílně v roce 1876.

Abbeho teorie vytváření obrazu v mikroskopu a „sinová podmínka“ nesoucí jeho jméno tvoří základ veškeré vysoce výkonné optiky.