Zakázková měření

Chcete mít rychle změřené díly bez nutnosti investovat do kontrolních zařízení? Nepostačuje občas vaše vlastní kapacita pro měření?
Na zakázku provedeme měření vašich dílů. S naší vynikající měřicí technikou vám efektivně poskytneme informace, které potřebujete.

Komplexní požadavky na měřicí techniku vyžadují hluboké odborné znalosti a pochopení. Díky moderním měřicím přístrojům najdeme ideální řešení pro každý váš úkol. Ať dotykově, opticky či pomocí počítačové tomografie, tvar, povrch nebo kontura – naše moderní a flexibilní měřicí stroje zajišťují rychlé a snadné provedení vašich měřicích úloh.

 

Změříme každou součástku – od mikromechaniky až po stavbu lodí.

  • Jednotlivá a sériová měření v klimatizovaných měřicích laboratořích
  • Měření karosérií
  • Kontrola prvních kusů se zkušebním protokolem
  • Měření úchylek tvaru a polohy
  • Měření drsnosti a kontur
  • 3D digitalizace kontur a povrchu
  • Reverzní inženýrství
  • Měření pomocí počítačové tomografie
  • Měření ozubení

 

Používáme CAD data všech standardních formátů. Přímým zadáním specifické nejistoty měření a návazností na národní normy garantujeme spolehlivé výsledky.
Výsledky měření jsou dokumentovány podle vašich požadavků. Použijeme k tomu vaše šablony nebo vytvoříme protokoly v souladu s normou.
Různá rozhraní umožňují export výsledků měření do CAQ systémů nebo pro sběr procesních dat např. pomocí ZEISS PiWeb.