Propojená mikroskopie.

Urychlete své rozhodování.

Řada průmyslové mikroskopie

170 let zkušeností a nesrovnatelné možnosti zpracování dat ze všech zařízení: díky komplexnímu portfoliu propojených řešení orientovaných na konkrétní aplikace v průmyslové mikroskopii Vám ZEISS pomůže vyčíst z dat užitečné informace a urychlit tak správné rozhodování.

Zvýšení produktivity díky analýze obrazu

Zpracování dat v různých dimenzích

Svou řadou průmyslových mikroskopů podporuje společnost ZEISS své zákazníky při konzistentním získávání, řízení a využívání dat v prostředích využívaných více uživateli, více odděleními a prostřednictvím různých typů mikroskopů.

Tím je umožněn provoz nezávislý na uživateli, jakož i analýza trendů a hlubší vhled při porovnání výsledků v různých dimenzích, různými metodami a prostřednictvím sdílení dat. Výsledek: vyšší produktivita a jistota v aplikacích průmyslové mikroskopie.

  • Vhodné/nevhodné pro vizuální kontrolu
  • Identifikujte závady a neshody a stanovte jejich hlavní příčinu
  • Určete drsnost a topografii
  • Sledujte kontaminaci různými částicemi
  • Identifikujte odchylky kritických geometrických rozměrů

Inteligentní zpracování dat

pro připojenou mikroskopii

Unifikované uživatelské rozhraní jádra ZEN umožňuje uživatelům pracovat stejným způsobem s různými mikroskopy, od stereoskopických mikroskopů až po plně automatizované špičkové aplikace. Výkonný software umožňuje korelaci světelné a elektronové mikroskopie v multimodálních pracovních procesech a poskytuje propojení mezi systémy, odděleními a pobočkami. Jádro ZEN zvládá víc než jen mikroskopické zobrazení. Je nejrozsáhlejší sadou nástrojů pro zobrazování, segmentaci, analýzu a propojení dat v rámci multimodální mikroskopie v propojených laboratořích zkoumajících materiály.

Orientace na pracovní postup

ZEN core umožňuje postupově orientované zajištění kvality pro mikroskopické aplikace prostřednictvím
specializovaných softwarových modulů pro aplikační oblasti, jako jsou analýza technické čistoty a šablony úloh pro automatickou kvantifikaci obrazu.

Mobilní přístup

Průzkumník dat ZEN umožňuje přístup ke všem datům v centrálním datovém úložišti ZEN z jakéhokoli místa prostřednictvím mobilního zařízení nebo prohlížeče.

Spolehlivé úložiště dat

Centrální databáze pro bezpečné zpracování dat a dokumentaci nabízí škálovatelné řešení centrálního úložiště pro výsledky, metody a šablony.

Korelace a konektivita

Díky výstupu korelovaných dat umožňuje ZEN core rychlé a snadné přemístění oblastí zájmu pro různé zobrazovací metody a mikroskopické technologie.

Import třetích stran

Uživatelé mohou integrovat a zpracovávat obrazy třetích stran, a to i z mikroskopů jiných výrobců.

Aplikace pro systémy průmyslové mikroskopie

Procesně orientovaná řešení pro efektivní analýzu kvality

ZEISS dodává velmi širokou škálu řešení pro průmyslové aplikace v různých průmyslových segmentech: elektronika, automobilový a letecký průmysl, lékařská zařízení a aditivní výroba. S naším komplexním portfoliem mikroskopů a s cílenými softwarovými řešeními se staneme vašimi partnery při řešení specifických technologických problémů, pro zdokonalení vašich procesů a minimalizaci času do získání výsledku. S našimi unikátními světelnými, rentgenovými a elektronovými mikroskopickými systémy dosáhnete vysoké kvality zobrazování.

Metalografická analýza defektů

Zjištění příčiny defektu

Požadavek

Metalografie odhaluje vnitřní strukturu materiálů. V případě nesrovnalostí je nutné zjistit, analyzovat a dokumentovat poruchu, aby byla určena příčina defektu.

Výhoda produktů ZEISS

Kratší čas k dosažení výsledku díky procesně orientovanému softwaru a korelaci výsledků se ZEN core.

Vizuální kontrola

Rychlá a reprodukovatelná

Požadavek

Optická kontrola umožňuje výrobcům zachytit a eliminovat chyby hned, když se objeví. Předpokladem jsou rychlé a reprodukovatelné obrazy a spolehlivá dokumentace ve výrobě a v odděleních kvality.

Výhoda produktů ZEISS

ZEISS nabízí správné mikroskopické řešení pro každou kontrolní aplikaci: světelné, skenovací elektronové a rentgenové mikroskopy.

Optické měření

Přesná měřicí technika v mikroskopickém měřítku

Požadavek

S pokrokem výrobní technologie mohou výrobní nástroje vytvářet na obrobcích prvky s velmi úzkými tolerancemi. Pro zajištění kvality takových produktů a komponentů musí výrobci měřit v rozměrech menších, než dokáže vnímat lidské oko.

Výhoda produktů ZEISS

Bezkonkurenční zkušenosti společnosti ZEISS v oblasti mikroskopie a její rozsáhlé metrologické know-how zajišťují přesné výsledky v širokém spektru různých typů mikroskopů.

Charakterizace povrchu

3D topografie a drsnost

Požadavek

U povrchů s povrchovou úpravou a funkčních povrchů se složitou geometrií je třeba s maximální přesností prozkoumat drsnost a trojrozměrnou topografii.

Výhoda produktů ZEISS

Podle požadavků dané aplikace nabízí ZEISS kromě špičkových mikroskopických řešení, jako jsou ZEISS LSM 900 MAT a ZEISS Smartproof 5, také možnost dotykového měření.

Analýza částic

Spolehlivé zajištění kvality pro technickou čistotu

Požadavek

Čistota součástí a dílů je velmi důležitá ve většině průmyslových výrobních procesů. Nezjištěná kontaminace částicemi může ovlivnit funkčnost, životnost a spolehlivost koncových produktů.

Výhoda produktů ZEISS

Produkty ZEISS vám umožňují informovaná rozhodnutí o příčině kontaminace.

Potřebujete více informací o řešení mikroskopie ZEISS?

Vyplňte formulář níže a stáhněte si naši brožuru.

Mikroskopická řešení ZEISS

Rozhovor s našimi odborníky

Rentgenová tomografie ZEISS

Zjistěte více o našich řešeních s využitím počítačové tomografie.