PRISMO

ZEISS PRISMO

Optimální pro každou měřicí úlohu

PRISMO firmy ZEISS je na celém světě synonymem pro vysokorychlostní skenování a maximální přesnost ve výrobním prostředí. ZEISS PRISMO ultra s maximální dovolenou chybou při měření délky pouze 0,5+L/500 mikrometru je ideální pro splnění nejvyšších požadavků na přesnost.

ZEISS PRISMO

Chyba měření délky E0

od 0,5 + L/500 μm

Měřicí rozsah

  X Y
Z
7/9/5
700 900 500
7/9/7
700 900 700
9/12/7 900 1,200 700
9/15/7 900 1,500 700
9/18/7 900 1,800 700
9/24/7 900 2,400 700
12/18/10 1,200 1,800 1,000
12/24/10 1,200 2,400 1,000
12/30/10 1,200 3,000 1,000
12/42/10 1,200 4,200 1,000
16/24/10 1,600 2,400 1,000
16/30/10 1,600 3,000 1,000
16/42/10 1,600 4,200 1,000

Turbo skenování: VAST

PRISMO umožňuje maximální přesnost při vysokorychlostním skenování. Technologie navigator představuje další zdokonalení skenování ZEISS. Automaticky nastavuje maximální rychlost měření při skenování – se zaručenou přesností. Další časová úspora je dosažena díky tangenciálnímu najíždění a snímání, skenování po šroubovici a rychlé dynamické kalibraci snímačů.

Computer-Aided accuracy (CAA)

ZEISS PRISMO používá počítačem řízenou korekci všech dynamických vlivů na měřicí stroj. To optimalizuje přesnost při vysokorychlostním skenování.

Měření v blízkosti výroby

ZEISS PRISMO může pracovat ve výrobním prostředí, eliminují se přesuny do měřicí laboratoře. Všechny funkčně důležité komponenty stroje jsou perfektně vzájemně sladěny. Je to dosaženo tím, že se používají funkčně relevantní komponenty vlastní výroby.

Konstrukční provedení

  • Velmi tuhý a lehký portál díky kombinaci keramiky a kompozitních materiálů na bázi uhlíkových vláken
  • Měřítka z teplotně neutrální sklokeramiky
  • Všechny osy se vzduchovými ložisky ZEISS po čtyřech stranách. Osa X: 8 vzduchových ložisek, osa Y: 8 vzduchových ložisek, osa Z: 5 vzduchových ložisek
  • Elastomerové tlumení vibrací a zakryté vodicí dráhy a měřítka pro použití poblíž výroby
  • Hmotnost měřených součástí do 5000 kg

ZEISS PRISMO ultra

ZEISS PRISMO ultra ještě zvyšuje přesnost modelu ZEISS PRISMO. Tato přesnost je dosažena díky přesnějším měřítkům, modifikovanému připojení vzduchových ložisek, vzduchovému tlumení a ještě důslednějšímu sladění všech částí stroje. ZEISS PRISMO ultra je proto ideální pro úlohy v oblasti výzkumu, vývoje a zajištění kvality, jakož i pro kalibraci zkušebních těles a kalibrů.

mass – multi application sensor system

ZEISS PRISMO je standardně vybaven multisenzorovým systémem multi application sensor system firmy ZEISS. Systém mass umožňuje dotykové i optické měření na jednom stroji. Výměna senzoru se provádí v několika krocích díky společnému rozhraní pro všechny senzory.

Doplňkové vybavení

Otočný stůl RT-AB
Otočné stoly jsou vhodným doplňkem pro souřadnicové měřicí stroje, především pro měření rotačně symetrických součástí, jako jsou hřídele, ložiskové kroužky, ozubená kola, ale i převodových skříní. Otočný stůl RT-AB je uložen na vzduchových ložiskách, má tichý chod, vynikající hodnoty obvodového a čelního házení a velmi dynamický přímý pohon. Otočný stůl RT-AB se dodává buď napevno vestavěný nebo v mobilní variantě pro dovybavení. Umožňuje nastavit maximální rychlost v závislosti na zatížení stolu. CAA korigovaná přesnost polohování zajišťuje maximální přesnost.

RDS-CAA select
Zajišťuje kratší dobu kalibrace při měření s otočnou hlavou RDS, protože stačí kalibrovat jen malý počet úhlových poloh.

Další vybavení

  • Multisenzorový zásobník
  • Integrace otočného stolu jako čtvrté osy
  • Paletovací a zakládací systémy
  • Kabina Accept pro integraci stroje do výroby