Automatizovaná 3D digitalizace a kontrola

ZEISS AIBox

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

Metrologická podpora výroby karoserií

ZEISS AIBox přináší sledovatelnou souřadnicovou měřicí techniku do blízkosti výroby. Zkracuje cestu k měřicí stanici a snižuje potřebný měřicí čas použitím robota a optických senzorů.

Promyšlený kompletní systém – pro automatizované skenování

Zcela uzavřený, plně chráněný a integrovaný

ZEISS AIBox představuje kompletně uzavřenou měřicí buňku. Slouží nejen pro zvýšení bezpečnosti práce, ale chrání také měřicí techniku s vysokým rozlišením před vnějšími vlivy. Díky této výrobní buňce je eliminováno vnější světlo, sníženo znečištění a zvýšena teplotní stabilita. Optimální umístění integrované počítačové stanice je prostorově úsporné a umožňuje ergonomickou práci – přímo u skenovacího boxu.

Roboticky řízené optické senzory pro vysoké měřicí rychlosti a 3D analýzy

Roboticky řízený optický 3D měřicí systém je určen především pro rychlé at-line analýzy ve výrobním procesu. Využívá metrologické kompetence firmy ZEISS. Inovativní technické parametry jako například technologie modré LED, integrovaný modul osvětlení hran a integrovaný fotogrammetrický systém tvoří základ pro vynikající celkovou přesnost tohoto 3D měřicího systému.

Měřicí software ZEISS CALIGO – jedno řešení místo dvou

Automatizovaná měřicí buňka ZEISS AIBox funguje s měřicím softwarem ZEISS CALIGO, který se velmi osvědčil při výrobě karosérií. Pracovníci z měřicí místnosti mohou být flexibilně nasazeni u skenovacího boxu. Měřicí programy se mohou používat nezávisle na přístroji.