Inline roboty

Robotické měřicí buňky

V závislosti na výrobních podmínkách, jako jsou doba cyklu a přístupnost, poskytujeme následující konfigurace inline robotických měřicích buněk pro 100% sledování procesu výroby karoserií.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

Inline roboty

Typická robotická měřicí buňka se skládá z následujících komponent:

  • Zkušební těleso pro robotickou kalibraci a teplotní kompenzaci
  • Hadice pro kabelové vedení optických 3D senzorů vhodné pro roboty
  • Řízení buňky a přístup k systémům oboustranného řízení materiálového toku

Podle počtu měřicích bodů a požadovaného času cyklu se používají jeden až čtyři roboty, z nichž každý je vybaven optickým senzorem. Robotické měřicí buňky zajišťují maximální flexibilitu, především v případě různých variant produktů nebo následných změn a rozšíření měřicího programu