Hybridní buňky

Stacionární a robotické senzory

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

Hybridní buňky

Hybridní buňky se používají, když některé měřicí pozice nejsou pro kinematiku robota přístupné (např. kvůli omezené délce ramena).
Někdy je výhodnější kontrolovat jednotlivé nepřístupné měřicí body pomocí stacionárně umístěných senzorů než instalovat dalšího měřicího robota.
Pevně umístěné senzory mohou být řízeny tak, aby měřily současně s robotem. Umožňuje to také zvýšit počet měřicích bodů v cyklu časově kritických aplikací.

I když přístupnost jednotlivých měřicích míst není zaručena vzhledem ke geometrii součásti nebo konstrukci upínacího přípravku, mohou pevné senzory pomoci vyřešit tento problém.

Skutečná poloha součásti může být v některých případech také určena pomocí pevných senzorů a kompenzována vyrovnáním 3-2-1, např. když upínací přípravek nemá dostatečnou opakovatelnost.