ZEISS Car Body Solutions

3D měřicí buňky

2D měřicí a inspekční buňky