ZEISS CALYPSO 2021

Zvýšení efektivity pro kontrolu kvality

Mnoho nových funkcí a další vývoj softwaru ZEISS CALYPSO 2020 zaručují výrazné zvýšení výkonu měření a kontroly součástí. Firmy mohou zvýšit svou produktivitu především automatizací – ZEISS CALYPSO 2020 k tomu významně přispívá.

Výhody pro vás:
 • Výrazná úspora času při programování a měření součástí s cca 1000 měřenými prvky
 • Zvýšení celkové efektivity díky centrálnímu definování strategií měření
 • Pokročilá funkce vyhledávání usnadňuje programování
 • Optimalizované CAD programování umožňuje rychlejší tvorbu plánů měření
 • Zjednodušené a robustní měření zakřivení okrajů

ZEISS CALYPSO 2020: hlavní inovace
ZEISS CALYPSO dynamic planning

1. Šestkrát rychlejší díky optimalizovanému optickému měření:

Funkce kamery „SnapPos“ na multisenzorovém měřicím stroji O-INSPECT v kombinaci s novou metodou generování vzorů z CAD dat zaručuje až 80% úsporu času při programování i měření. U součásti s přibližně 1000 měřenými prvky, např. deska plošných spojů, to znamená zkrácení z dvanácti hodin programování na dvě hodiny. Samotné měření pak trvá 5 minut namísto 30.

2. Automatizace snižuje časovou náročnost:

Uživatelé mohou v softwaru ZEISS CALYPSO vytvářet plány měření s použitím výrobních informací o produktu (PMI) uložených v CAD modelu. Software je schopen interpretovat PMI a automaticky vytvořit charakteristiky a měřené prvky. Princip používaný v ZEISS Cookbooks byl integrován do ZEISS CALYPSO jako editor variabilní strategie. Umožňuje to centrálně definovat strategie měření a následně je používat na různých zařízeních, což zaručuje srovnatelnost výsledků měření a zároveň zvyšuje celkovou efektivitu.

Optimalizovaná výměna konfigurací snímačů
Porovnávání plánů měření v ZEISS CALYPSO 2019

3. Dosáhněte svého cíle rychleji pomocí pohodlné funkce vyhledávání:

Funkce vyhledávání v softwaru ZEISS CALYPSO byla rozšířena i zjednodušena – pro jednodušší programování. Pomocí vstupních polí na několika místech uživatelského rozhraní ZEISS CALYPSO mají měřicí technici jednoduchý přístup k funkci vyhledávání, mohou najít referenční systémy, kontrolované charakteristiky nebo měřené prvky, např. podle názvu, a snadno je použít při tvorbě plánů měření.

Vylepšeno bylo rovněž CAD programování: Měřené prvky, např. kružnice a kontury, se dají nyní vytvořit ještě rychleji, lze je extrahovat přímo z CAD modelu pouhými několika kliknutími.

4. Snadné měření zakřivení okrajů

U úzkých okrajů může být měření zakřivení obtížné, zejména pokud se mezi nominálními a měřenými daty očekávají výrazné odchylky. ZEISS CALYPSO 2020 obsahuje novou funkci, která při měření zakřivení zohledňuje skutečný tvar součásti. Přináší to výrazné zjednodušení měření.

Nové uživatelské rozhraní ZEISS CALYPSO 2019
Další nové funkce ZEISS CALYPSO 2020
 • Efektivnější tvorba reportů s ZEISS  PiWeb: Nový formát databáze *.dfs přináší rychlejší přístup čtení a zápisu dat, optimalizované vizualizace umožňují rychlejší reporting po CNC měřeních, současné měření a nahrávání na server PiWeb.
 • Porovnání plánů měření: Přeneste vlastnosti změněných/přidaných prvků z plánu měření vlevo do druhého plánu měření vpravo; odstraňte přidané úkoly z jednotlivých plánů měření; použijte trvale změny v plánu měření.
 • Exportujte několik křivek ve standardním formátu ZEISS CALYPSO: Vytvořte jeden soubor se všemi požadovanými křivkami jedním kliknutím.
 • Zálohujte a obnovte veškerá uživatelská nastavení bez dat specifických pro souřadnicový měřicí stroj (CMM): Snadno nakonfigurujte nové pracovní stanice zálohováním dat specifických pro CMM a uživatelských dat, která nejsou specifická pro CMM.
 • Možnost úpravy názvů charakteristik vzdálenost a drsnost: Přiřaďte názvy všem dílčím položkám charakteristik.
 • Automatický export výsledků z BLADE PRO: Exportujte automaticky nominální a měřená data z BLADE PRO do jakéhokoli CNC měřicího průběhu.
 • Robustní extrakce prvku z mraků bodů: Přiřazujte spolehlivě a správně naměřené body nominální kontuře, a to i v případě velkých odchylek.
 • Tolerance se dvěma referencemi: Vytvořte tolerance házení se dvěma referencemi (i v PMI) podle výkresu a v souladu s normou. Rozšířená funkce PMI zaručuje vyšší výkon a pohodlí.
Digital Customer Days

ZEISS Digital Customer Days 2021

Chcete se dozvědět více o nových funkcích softwaru ZEISS CALYPSO 2021 a o přínosu našich softwarových řešení pro zvýšení vaší produktivity? Zúčastněte se osobně nebo online našich ZEISS Digital Customer Days. V září a říjnu 2021 budeme pokračovat v úspěšné řadě akcí a představíme vám naše softwarová řešení a jejich inovace. Na zákazníky se smlouvou o údržbě softwaru ZEISS čekají i letos exkluzivní novinky.