RST-P

Přesnost ve všech směrech snímání

Díky jedinečné kombinaci technických vlastností má spínací senzor RST-P rozsáhlé možnosti použití a vyznačuje se vysokou přesností ve všech směrech snímání.

Přehled produktu

Senzor zaznamenává bodovým snímáním rychle a dynamicky měřené hodnoty, bez průhybu snímače a mechanické hystereze.

 

RST-P funguje na duálním principu. To znamená, že piezoelektrické prvky uspořádané před uzlem poskytují skutečný snímací impuls. Tříbodové uložení slouží jako mechanický uzel, který ověřuje snímání a chrání senzor RST-P před poškozením při kolizi a kontaktu se součástí.

 

Kromě toho vychylující síly vyvolané uložením a směrem neovlivňují výsledek měření: RST-P má ve všech směrech snímání konstantní přesnost. Pro snímání a měřicí úlohy v šikmém směru se nemusí provádět speciální kalibrace.

 

V automobilovém průmyslu, ve strojírenství, výrobě nástrojů a forem je tento senzor nejlepším řešením pro délková měření prizmatických součástí nebo pro rychlý sled bodů na libovolných plochách.