LineScan

LineScan

Mračna bodů velkou rychlostí

LineScan je správnou volbou, když je třeba celoplošně zachytit tvar. Získané mračno bodů se může použít pro porovnání s existujícími jmenovitými CAD daty nebo pro vytvoření nového CAD modelu.

Přehled produktu

LineScan pracuje mimořádně rychle: pro vysokorychlostní digitalizaci se může zaznamenat až 250 000 bodů za sekundu. Kratší měřicí časy výrazně zvyšují produktivitu. Měřicí software CALYPSO a automatická výměna senzoru na strojích s technologií MASS rovněž přispívají k vysoké produktivitě tohoto senzoru. Přesnost se zvyšuje také díky definovatelným bodovým rastrům a možnostem zhuštění pro inteligentní redukci bodů.

 

Optický senzor LineScan je nejvhodnějším senzorem pro karoserie, výrobu forem a nástrojů, konstrukční modely, jakož i pro dotykově citlivé a jemně strukturované povrchy.