Konstrukce a kvalita snímacích systémů mají rozhodující vliv na dotyková měření. Snímací kuličky od rubínových po diamantové, diskové nebo hvězdicové snímače: ZEISS nabízí z jednoho zdroje celé dotykové snímací systémy nejvyšší kvality s více než 7000 snímacími doteky. Zaručeně najdete optimální řešení pro vaše součásti a měřicí procesy – naši odborníci na metrologii vám rádi poradí s výběrem toho nejvhodnějšího.

Čím se vyznačují snímače ZEISS:

Zaručená kvalita ZEISS při každém použití snímače

Rozdíl je v kvalitě: I když jsou snímače malé, jsou důležitou komponentou souřadnicového měřicího stroje. Snímají měřenou součást a tím se provádějí vysoce přesná měření.

Méně kvalitní snímače mohou výrazně ovlivnit přesnost měření. Může to mít za následek značné chyby měření a tím i zvýšení zmetkovitosti. Kvalita ovlivňuje rovněž životnost snímačů. Vysoce kvalitní snímače ZEISS takové problémy eliminují.

Na obrázku je ikona lupy se zatržítkem.

Rozpoznání kvality

Jak poznáte nejvyšší kvalitu snímače? Pouhým okem je to obtížné – ale pod mikroskopem je rozdíl většinou zřetelně vidět. Kvalita snímače je zvláště patrná na povrchové úpravě a konstrukci spojů. To je mimo jiné rozhodující faktor pro to, jak dlouho můžete měřit přesné výsledky se stejným snímačem. Kvalita také zahrnuje nejvyšší možnou tuhost snímače, geometrickou přesnost snímacího elementu a maximální kruhovitost snímací kuličky. Společnost ZEISS jako výrobce zaručuje maximální kvalitu snímačů díky přísným kontrolám výrobního procesu.

Obrázek ukazuje ikonu s oceněním s číslem 1.

Vylepšené výrobní technologie

Nejnovější technologie, jako je pájení a laserové opracování, jakož i použití špičkových materiálů enormně prodlužují životnost kvality snímače ve srovnání s konvenčními výrobními postupy. To vám ušetří cenné zdroje a umožňuje dodávat bezchybné produkty vašim zákazníkům. Spolehlivé vysoce reprodukovatelné výsledky měření jsou tak zajištěny po dlouhou dobu – vysoce přesné snímací systémy jsou dodávány s certifikátem pro záruku specifikované přesnosti.

Čím jsou speciální snímače ZEISS M3 XXT

Věděli jste, že ZEISS snímače M3 XXT dosahují výrazně vyšší celkové tuhosti systému ve srovnání s konvenčními snímači M3? Této tuhosti je dosaženo o 1 mm větším průměrem těla adaptéru XXT, tj. větší dotykovou plochou, a díky použité titanové slitině. Bez odpovídajícího adaptéru se použití snímačů M3 v systémech M3 XXT nedoporučuje.

ZEISS speciální snímače pro každou měřicí úlohu

Monolitický snímač s diamantovým povlakem

ZEISS Diamond!Scan mono je monolitický snímač s diamantovým povlakem. Vzhledem k tomu, že snímací kulička a dřík snímače jsou vyrobeny z jednoho kusu, nehrozí riziko odlomení kuličky. Monolitické snímače mohou být provedeny v jakémkoli průměru a v každé technicky možné délce. Díky diamantovému povlaku s dlouhou životností nedochází prakticky k žádnému opotřebení ani k nánosu materiálu během snímání.

Hvězdicová konfigurace snímačů

Hvězdicové konfigurace se skládají ze snímačů s kulovým snímacím elementem zkombinovaných do tvaru hvězdy, umožňují měření v různých směrech souřadnic. Zatímco snímání bočních ploch kuličkami je možné pouze v omezené míře, u hvězdicové konfigurace můžete pro snímání vybírat snímač, který je kolmý na snímaný povrch.

Otočně nastavitelný snímač

Tyto snímače lze použít pro měření šikmých otvorů nebo ploch. Úhel snímače lze měnit až do úhlu 110°. Pro uchycení snímače je potřebný zvláštní držák.

Diskový snímač

Snímače s diskovým snímacím elementem slouží mimo jiné k měření rotačně symetrických obrobků s podříznutím nebo zápichů a otvorů. Obvykle však dochází k silné filtraci drsnosti povrchu. Konstrukce sférického diskového elementu umožňuje vyšší přesnost ve srovnání s diskovým snímacím elementem.

Válcový snímač

Válcové snímací elementy měří dvourozměrně a jsou vhodné zejména pro tenké plechy. Lze s nimi také dobře měřit úzké hrany obrobku. Osa snímače však musí být mechanicky velmi přesně vyrovnána s osou elementu na obrobku.

Jako zvláštní tvar jsou k dispozici sférické válcové snímací elementy, které se také většinou používají pro měření plechu a na hranách plechu. Mají kulové zakončení a mohou například navíc určovat rovinnost povrchu.

Půlkulový snímač

Půlkulové snímací elementy jsou vhodné pro měření podříznutí a pro aplikace, které vyžadují velký průměr snímací kuličky s nízkou hmotností. Pro zesílení tohoto efektu je k dispozici také speciální provedení s dutou polokoulí.

Snímač ve tvaru T

T-snímače mají dvě protilehlé snímací kuličky, jsou připevněny v úhlu 90° k dříku. Jsou zvláště vhodné pro měření protilehlých podříznutí, jako jsou drážky. T-snímače lze dále použít také pro měření těžko přístupných bodů (např. na spodní straně součásti).

Snímač ve tvaru L

U L-snímačů je element se snímací kuličkou v úhlu 90° ke dříku snímače. Díky tvaru L jsou tyto snímače zvláště vhodné pro měření podříznutí v otvorech. L-snímače lze dále použít také pro měření těžko přístupných bodů (např. na spodní straně součásti).

Snímač s rýhovaným uchycením

Tyto inovativní snímače jsou opatřeny lehkým a snadno uchopitelným plastovým adaptérem s rýhováním. To umožňuje snadnou ruční fixaci a eliminuje poškození způsobené použitím nástrojů.

Hrotový snímač

Snímací hroty (také kuželové snímací elementy) jsou potřebné pro dvě měřicí úlohy. Se snímačem se jednak provádí samostředící snímání v drážkách nebo velmi malých otvorech. Dále se používá tam, kde je třeba najíždět na přesně určené polohy na součásti při bodovém snímání. Snímací hroty se standardně vyrábějí z pevného karbidu.

Vysoce přesný snímač

Pro určité aplikace jsou vyžadovány snímače s maximální přesností. Standardní snímače v kvalitě třídy 5 a třídy 3 pro kuličky nejsou vhodné pro vysoce přesná měření vzhledem ke Gaussovu rozdělení tříd kvality. U vysoce přesných snímačů (poznají se podle modrého adaptéru) poskytuje ZEISS garantovanou přesnost snímacích kuliček včetně certifikátu. K dispozici jsou například snímací elementy s certifikovanou kruhovitostí < 60 nm a snímací elementy s garantovanou tolerancí průměru ± 0,001 mm.

Hledáte ideální snímač?

Snímače různé délky z největšího standardního portfolia snímačů na světě

Zjistit opotřebení snímačů a předcházet mu

I vysoce kvalitní snímače je nutné pravidelně kontrolovat. Jedině tak lze zabránit nepřesnostem měření – protože oděr snímacího elementu a prasknutí materiálu jsou z dlouhodobého hlediska nevyhnutelné. U snímače ZEISS Diamond!Scan lze však díky jeho odolnému materiálu tento proces výrazně prodloužit.

V případě pochybností by měly být snímače pravidelně vyměňovány, aby bylo možné dosahovat výsledků s nejvyšší přesností. To platí zejména pokud dojde ke kolizi nebo snímač spadne na zem.

If a stylus is used over a long period of time, wear is inevitable. If a stylus is used over a long period of time, wear is inevitable.

Expertní tip

Snímací elementy můžete snadno zkontrolovat sami pomocí mikroskopu a silného zdroje světla (>1000 lumenů) a v případě potřeby je vyměnit. Doporučujeme kontrolovat s 10 až 40-násobným zvětšením pro snímací kuličky o průměru 2–8 mm. Pro snímací kuličky menší než 1 mm je nutné 40 až 80-násobné zvětšení, aby bylo dobře detekováno opotřebení materiálu.

Zjistit a odstranit nános materiálu na snímacím elementu

V závislosti na materiálu součásti a snímacího elementu je nános materiálu na zakončení snímacího elementu nevyhnutelný. Snímací elementy je proto nutné pravidelně kontrolovat a čistit, aby se omezil nános materiálu a zabránilo se nepřesnostem měření. Nános materiálu je větším problémem u měkkého povrchu součásti, jako je hliník. Ideální volbou je zde snímač ZEISS Diamond!Scan, protože nános materiálu je u diamantových kuliček snížen na minimum.

Stejně jako pro opotřebení doporučujeme pro kontrolu mikroskop , aby byl rychle detekován nános materiálu.

Depending on the material, material build-up on the measuring probe tip is inevitable. Depending on the material, material build-up on the measuring probe tip is inevitable.

Expertní tip

Čistěte své snímače s minimálním tlakem s použitím čisticích ubrousků ZEISS. Jsou rovněž vhodné pro čištění kalibračních desek s polokoulemi a kalibračních koulí. V případě odolného znečištění může pomoci krátké působení ve vhodném čisticím roztoku (poté osušit mikrovláknovými utěrkami ZEISS). Pro snímače je také praktická naše čisticí souprava pro souřadnicové měřicí stroje.

Aby se zabránilo znečištění snímacího elementu, ujistěte se před měřením, že povrch součásti, vodicí dráhy a upínací přípravky pro součást jsou čisté.

Získejte další informace o snímačích ve videu #measuringhero

Snímače se skládají z několika komponent a jsou také součástí celé konfigurace snímačů. V kombinaci s měřicím strojem a spojovacími prvky, prodlužovacími nástavci, držáky nebo upínacími vložkami poskytují snímače výsledky měření s nejvyšší přesností a opakovatelností v osvědčené spolehlivé kvalitě ZEISS. Náš #measuringhero vám poskytne další informace o snímačích a o jejich výrobě.

Snímače ZEISS již přispěly k těmto příběhům úspěchu

Hledáte ideální snímač?

Najděte ho po několika kliknutích a hned si ho objednejte!