Cenově výhodné upínací zařízení pro váš měřicí proces

ZEISS CARFIT lite

Jednoduchý upínací systém pro malé až středně velké díly

Zjednodušený nekomplikovaný systém ZEISS CARFIT lite nabízí všechny výhody standardní řady CARFIT pro vytváření upínacích přípravků tam, kde nejsou potřebná složitá měřicí zařízení.

ZEISS CARFIT lite

Přednosti

ZEISS CARFIT lite je reakce firmy ZEISS na požadavek mnoha zákazníků na jednoduché a výkonné zařízení pro uchycení součástí, vhodné například pro optická měření. Díky modulární, standardizované a zjednodušené architektuře systému umožňuje ZEISS CARFIT lite rychlejší montáž individuálně navržených upínacích přípravků pro optickou kontrolu malých a středních součástí. S vývojem tohoto řešení, které již bylo otestováno hlavními výrobci automobilů, rozšiřuje ZEISS své portfolio o nákladově úsporný upínací systém.
  • Joining technology
100% standardizace, 95% lze přestavit
Kratší montážní časy a rychlejší dodání za nižší náklady

Optimalizované spojovací prvky snižují náklady

Při smontování upínacích systémů pomocí ZEISS CARFIT lite lze ušetřit polovinu času. Tato nižší pracnost se projeví v nižších nákladech a kratších dodacích lhůtách. Speciální řešení spojování umožňují vyšší efektivitu. Pro upevnění jednotlivých dílů je navíc zapotřebí mnohem méně šroubů. Usnadní se práce operátorů a zrychlí se montáž přípravku.

Standardizace pro více použití

Díky modulární, standardizované architektuře systému lze prvky, které již byly sestaveny, bez problémů znovu použít. Toto přestavování je šetrné z ekologického hlediska, snižuje rovněž náklady. Navíc je ZEISS CARFIT lite kompatibilní s jinými systémy ZEISS, takže zákazník může kombinovat nové komponenty s těmi, které již má.

Méně dílů znamená nižší náklady

Provádění optických měření nevyžaduje složité měřicí přípravky. Stačí pouze jednoduché zařízení, které zajišťuje, že součásti zůstanou na místě. ZEISS CARFIT lite umožňuje zkonstruovat tento přidržovací systém pouze z několika komponent. Protože pro tento systém bylo vyvinuto externí nastavovací zařízení, není již nutné přidávat 3D prvky do každého upínacího bodu, aby se vyrovnaly odchylky, ke kterým dochází při nastavování. Tím je zaručena požadovaná přesnost plus/minus 0,05 mm, aniž se zákazníkovi účtují další komponenty.

Download more information

Sorry!

We are sorry, this part of the web page is temporarily not available. Please try again later. Thank you for understanding.