Řada CMF: Rámová konstrukce

ZEISS CARFIT CMS

Mimořádně flexibilní a prostorově úsporný podpěrný a upínací systém

ZEISS CARFIT CMS

Řada ZEISS CARFIT CMS se používá zejména tam, kde se měří velké množství různých součástí a kde musí být prostor pro umístění přípravků s rámovou konstrukcí. Konstrukce je založena na rastrové desce pro namontování podpěr specifických podle součástí. Tato řada se osvědčila pro přípravky na sériové měření i na prototypy.

Všechny standardní komponenty ZEISS CARFIT jsou modulární, vzájemně kompatibilní a mohou být dodány v krátké době.
Multifunkční rozšiřitelné sady obsahují znovu použitelné komponenty. Montážní návod a elektronický katalog stavebnicových komponent vám pomohou při flexibilním konfigurování.