S mikrometrickou přesností

Výrobce nástrojů KWS Kölle se rozhodl pro portálový měřicí stroj ACCURA firmy ZEISS

Jediný nástroj může být rozhodující pro kvalitu milionů výrobků. Výrobce nástrojů KWS Kölle vyžaduje maximální přesnost a měří všechny komponenty na souřadnicovém měřicím stroji firmy ZEISS.

Výzva: přesné interní měření

Odznak zdobí volant téměř každého auta. Nástroje pro vyražení odznaku nakupuje řada německých automobilek od stejného výrobce: KWS Kölle v německém městě Mauerstetten. Tato společnost vyrábí razicí, ohýbací, postupové a tvářecí nástroje, dále také vstřikovací formy, formy na zinkové odlitky a sklářské formy. Sortiment zahrnuje také vysoce přesné jednotlivé díly, malé série, prototypy, sestavy, přípravky a měřidla z různých materiálů. Výroba všech nástrojů klade vysoké nároky na použitou technologii měření. Požadavky zákazníků na přesnost se mimořádně zvýšily. V současné době jsou maximální dovolené chyby často v řádu jednoho mikrometru. Ředitel KWS Helmut Hübner uvádí příklad: "Už když se drží tento díl v ruce, způsobí to změnu tvaru o několik mikrometrů vlivem tepla ruky." Aby byla zajištěna tak vysoká přesnost, musela se ještě před několika lety firma KWS spoléhat na externí měřicí laboratoře, což mělo za následek zpoždění ve výrobě.

Řešení: měřicí stroj pro velmi snadné použití

Firma KWS se proto rozhodla koupit vlastní měřicí stroj, a to portálový stroj ACCURA firmy ZEISS s měřicím rozsahem 1200x901x900 mm. Volba padla na tento stroj kvůli jeho přesnosti a možnosti provozu při teplotách nad 21 ° C přímo v klimatizované výrobní hale. Dalším důležitým kritériem byla snadnost používání. Vzhledem k tomu, že počet kusů jednoho výrobku je v KWS velmi malý – jeden až deset, je třeba minimalizovat pracnost tvorby jednotlivých měřicích programů. Jako pilotní zákazník firmy ZEISS si firma KWS vybrala nový skenovací senzor pro stroj ZEISS ACCURA. Skenovací senzor ZEISS XTR je integrován do rotační osy a umožňuje natáčet konfiguraci snímačů v krocích po 15 stupních a umístit ji tak vždy do správného úhlu k měřenému dílu. Dostane se tak prakticky na všechna místa i v případě složité geometrie součásti – bez snížení přesnosti.

Výhoda: jeden stroj pro všechno

KWS může nyní používat jediný stroj pro měření všech součástí – od složitě tvarovaných malých dílů, až po 500 kg těžké konstrukce nástrojů, a to i pro měření rádiusů, což dříve vyžadovalo konturograf. To ještě dále zvýšilo přesnost, protože výsledky z jednoho měřicího stroje se dají snadněji porovnávat. Díky používání stroje ZEISS ACCURA je méně dotazů a diskusí se zákazníky o naměřených hodnotách. Podle Hübnera "má firma nyní ještě větší zodpovědnost, protože zákazníci se spoléhají na výsledky a často už naši práci nekontrolují."