Digitalizace odlitků laserovými skenery

Aby byly tlumeny nebezpečné vibrace v lodních motorech, musí být pružné spojky navrženy přesně podle potřeb příslušné lodi a jejího motoru. Modely a varianty spojek firmy VULKAN, výrobce spojek a převodových systémů, jsou tudíž velmi rozmanité. Za účelem přesné analýzy nejrůznějších spojek hledala firma rychlé a přesné řešení pro jejich digitalizaci – a rozhodla se pro laserový skener ZEISS T-SCAN CS.

VULKAN měří opticky spojkové komponenty

Andreas Ladwig, Junior Lean Production Officer, a Ralf Redecker, kolega z oddělení vulkanizace, kontrolují spojkový segment.

Andreas Ladwig, Junior Lean Production Officer, a Ralf Redecker, kolega z oddělení vulkanizace, kontrolují spojkový segment.

Výzva: měřit velké množství různých spojek

Spojky produktové řady RATO S firmy VULKAN jsou tvořeny několika odlitky. Pro dosažení požadované pružnosti jsou dva z těchto odlitků spojeny technikou vulkanizace. Problém: technické výkresy a skutečné odlitky se ne vždy 100% shodovaly. Znamenalo to, že zaměstnanci potřebovali další čas na jejich dodatečné úpravy. Pro zlepšení výrobního procesu byla v první řadě potřebná přesná analýza odlitků. "Máme přes 40 různých verzí a velikostí v této produktové řadě," uvádí Andreas Ladwig, zodpovědný za štíhlou výrobu. "Potřebovali bychom roky, abychom zjistili jejich geometrii pomocí posuvných měřítek." Byl potřebný rychlejší a přesnější přístup.

Optická indikace vzdálenosti usnadňuje skenování.

Optická indikace vzdálenosti usnadňuje skenování.

Řešení: ZEISS T-SCAN CS ruční laserový skener

VULKAN zavedl laserový skener T-SCAN CS firmy ZEISS. Ten digitalizuje topografii obrobku pomocí 210 000 bodů za sekundu. ZEISS software pro sběr dat vytváří z těchto mračen bodů 3D model obrobku. Operátor nejprve upne odlitky do svěráku ve výrobním úseku. Sledovací kamera ZEISS T-TRACK CS + namontovaná na stojanu zaznamenává během skenování body zachycené laserovým skenerem v souřadném systému upnutí.

Vysoká rychlost měření díky ručnímu laserovému skeneru ZEISS

Ralf Redecker, zaměstnanec oddělení vulkanizace, digitalizuje spojkový segment s použitím skeneru T-Scan. Úspěšná optimalizace procesu se již projevuje.

Ralf Redecker, zaměstnanec oddělení vulkanizace, digitalizuje spojkový segment s použitím skeneru T-Scan. Úspěšná optimalizace procesu se již projevuje.

Výhoda: Rychlá digitalizace, nižší zmetkovitost

Pomocí ZEISS softwaru INSPECTplus porovnali Ladwig a jeho kolegové CAD modely se skeny. Potom aktualizovali "staré" CAD modely a poslali je dodavateli odlitků. "Nové" odlitky byly podrobeny zkoušce prvních vzorků pomocí laserového skenování. "Všechno je neuvěřitelně rychlé," říká Ladwig. "Když můj kolega dopoledne skenuje a já provedu odpoledne vyhodnocení, můžeme dokončit zkoušku prvních vzorků pro příslušnou komponentu za jeden pracovní den. Dříve jsme na to potřebovali týdny." Optimalizační proces vedl k výraznému snížení jak zmetkovitosti, tak i času a úsilí potřebného k dodatečným úpravám.