Souřadnicové měřicí stroje zajišťují kvalitu vysoce výkonných šroubových kompresorů

Od kontrolování k získávání informací

GEA Refrigeration Germany GmbH vyrábí šroubové kompresory, které jako hlavní část chladicích zařízení vytvářejí potřebné teploty a jsou součástí procesního řetězce zkapalnění zemního plynu za účelem přepravy. Pro zajištění a zlepšení kvality a energetické účinnosti svých kompresorů používá firma tři souřadnicové měřicí stroje ZEISS. Jedním z nich je velký portálový stroj MMZ T, vybavený otočným stolem.

Výzva: vysoká přesnost pro velké obrobky

Pro úpravu na zkapalněný zemní plyn (LNG) musí být zemní plyn ochlazen na minus 163 stupňů Celsia. V důsledku toho se jeho objem 600krát sníží, což umožňuje prostorově úspornou přepravu. Mimořádně velké šroubové kompresory firmy GEA Refrigeration Germany jsou součástí obrovských kompresorových systémů. Hlavní částí kompresorů jsou dva šroubovité rotory, které stlačují plyny. Výkon a energetická účinnost šroubových kompresorů závisí do značné míry na optimální interakci těchto rotorů. Ta vyžaduje velmi přesnou výrobu s tolerancemi mezi -0,02 a 0,01 mm. "Bez vhodných měřicích strojů by to nešlo," zdůrazňuje Harald Wilke, vedoucí oddělení kvality ve firmě GEA Refrigeration Germany.

Řešení: Portálový měřicí stroj MMZ T

GEA zavedla v říjnu 2013 velký portálový měřicí stroj ZEISS MMZ T pro přesnou kontrolu kvality velkých součástí. Tento souřadnicový měřicí stroj poskytuje měřicí rozsah téměř 16 kubických metrů a přesnost měření 2,8 mikrometrů. Byl speciálně nakonfigurován pro tuto berlínskou firmu: je vybaven otočným stolem a opěrným ramenem, které během měření udržuje pomocí lunety dvoutunové rotory velmi přesně v ose.

Výhoda: přesné výsledky po stisku tlačítka

Wilke uvádí: "Tento stroj je předurčen pro přesné měření našich složitých a rozměrných dílců." Souřadnicové měřicí stroje eliminovaly časově náročný proces párování rotorů: mnozí výrobci stále používají měřidla pro identifikování dvou vyrobených rotorů, které vzájemně lícují v rámci stanovených tolerancí. Od té doby, kdy GEA začala měřit na souřadnicových měřicích strojích, je každý rotor v sérii stejný jako jiný. Díky měřicím strojům, měřicím softwarům ZEISS CALYPSO a GEAR PRO je nyní stisknutím tlačítka zjištěn zdroj chyb a firma může iniciovat odstranění problémů na kterémkoliv úseku. Wilke shrnuje: "Jako manažeři kvality už dnes nejen kontrolujeme, ale víme a řídíme – díky tomu funguje celá naše firma mnohem efektivněji."

O firmě

Chladicí technika firmy GEA Refrigeration Germany GmbH zajišťuje po celém světě dosažení potřebných teplot v zařízeních potravinářského průmyslu, průmyslu volného času nebo v závodech chemického, petrochemického a farmaceutického průmyslu. GEA Refrigeration Germany GmbH s 260 zaměstnanci v závodech v Berlíně a Halle vyrábí vysoce výkonné a energeticky úsporné šroubové kompresory. Patří ke společnosti GEA Refrigeration Technologies a je tedy součástí globální skupiny GEA.