Zvýšení přesnosti měření při výrobě převodů

Šroubové zvedáky rakouské společnosti ALBERT GmbH musí pracovat ve velmi náročných podmínkách, např. jako součást ropné plošiny v hloubce 140 metrů pod hladinou moře. Aby bylo zajištěno, že šroubové zvedáky budou fungovat spolehlivě, věnuje firma velké úsilí jejich maximálně přesné výrobě. Souřadnicový měřicí stroj napomáhá firmě při kontrole kvality.

Firma ALBERT měří vysoce výkonné převody na stroji ZEISS ACCURA

Martin Kirchmaier a technik Reinhold Malli mají radost z pokroku.

Martin Kirchmaier a technik Reinhold Malli mají radost z pokroku.

Výzva: přesné výsledky měření

Pohybují válce v tiskařských strojích a natáčejí antény v poušti – i když jsou zvedáky od tohoto specialisty na pohony velmi různé, jedno mají společné: musí splňovat vysoké nároky na přesnost a bezpečnost. V roce 2013 se jednatel Martin Kirchmaier rozhodl dále reagovat na rostoucí nároky. Chtěl získávat zakázky také z průmyslových oblastí citlivých z hlediska bezpečnosti, takže se rozhodl dále zvyšovat přesnost převodů. Investoval nejen do nového obráběcího stroje, nýbrž hledal také souřadnicový měřicí stroj, který by umožnil ověřovat přesnost produktů.

Technik Reinhold Malli je obzvláště nadšen přesností a opakovatelností nového měřicího stroje.

Technik Reinhold Malli je obzvláště nadšen přesností a opakovatelností nového měřicího stroje.

Řešení: ZEISS ACCURA portálový měřicí stroj

Do té doby používal výrobce převodů pouze měřicí techniku integrovanou do obráběcího stroje, v kombinaci s manuálním stojanovým strojem a s různými měřidly, jako jsou kalibry a posuvná měřítka. Kirchmaier se rozhodl pro souřadnicový měřicí stroj ZEISS ACCURA. Pro zajištění plné funkčnosti vysoce přesného měřicího stroje se rozhodl ředitel investovat rovněž do klimatizované měřicí místnosti. Vstupní kontrola, kontrola prvních kusů, výběrová i výstupní kontrola probíhají nyní téměř kompletně na měřicím stroji. Totéž platí pro 100% kontrolu převodových komponent podle náročných norem, např. pro použití pod vodou.

Přesný portálový měřicí stroj pomáhá získávat nové zakázky

ALBERT vyrábí ze surového materiálu všechny typy šroubových zvedáků.

ALBERT vyrábí ze surového materiálu všechny typy šroubových zvedáků.

Přínos: zvýšení přesnosti měření, získání zakázky

V porovnání s předcházející metodou ručního sběru údajů o kvalitě zkrátil ALBERT výrazně časy měření. A hlavně: vyšší přesnost stroje nabízí větší jistotu personálu konstrukce a výroby. Mohou nyní lépe posoudit přesnost své práce a poté provést veškeré potřebné úpravy. Jednatel Kirchmaier má radost: "Chápeme teď kvalitu nově – a jsme dokonce schopni poskytnout velmi složitou dokumentaci pro jadernou technologii." Kirchmaierova prozíravost se vyplatila: S pomocí nového měřicího stroje získal zakázku na pohony bran a vrat pro britskou jadernou elektrárnu.