Zásady jednání firmy ZEISS

Důležitost pro ZEISS a jeho obchodní partnery

ZEISS se vždy maximálně snaží dosáhnout nejvyššího výkonu a splnit nejvyšší požadavky nejen s ohledem na technologii, ale i splnění všech platných předpisů.

Pro firmu ZEISS je zcela samozřejmé dodržování všech platných zákonů v zemích, kde operuje. To se vztahuje především na oblast konkurence, korupce a uplácení. Dále ZEISS klade velký důraz na férové jednání ke svým zaměstnancům i obchodním partnerům.

ZEISS tyto principy definoval poprvé v roce 2007. Aktuální verze Zásad jednání firmy ZEISS je k dispozici ke stažení.

Zásady jednání firmy ZEISS jsou doprovázeny detailním systémem sledování jejich dodržování, v rámci kterého se ve Skupině pravidelně důsledně kontroluje dodržování těchto zásad.

My u firmy ZEISS jsme si jisti, že neustálé dodržování pravidel a zákonů jde ruku v ruce s udržitelným ekonomickým úspěchem firmy ZEISS a jejich obchodních partnerů. ZEISS proto předpokládá, že všichni jeho obchodní partneři spolupracují s firmou ZEISS v souladu se Zásadami jednání, tj. všichni obchodní partneři prosazují dodržování Zásad jednání ZEISS při jednání s firmou ZEISS.