Ochrana údajů

Co byste měli vědět

Přehled ochrana údajů

Následující brožura, přehled ochrana údajů, poskytuje stručný přehled o tom, jak on-line služby společnosti ZEISS (webové stránky, aplikace, sociální sítě) shromažďují a zpracovávají vaše osobní údaje. Veškeré podrobnosti tohoto procesu jsou k dispozici v kompletní verzi našeho Prohlášení o ochraně údajů.

Jaké informace shromažďujeme?

I. Když otevřete a/nebo používáte některé z našich on-line služeb, mezi shromažďované informace patří:

 • typ prohlížeče, který používáte
 • stránky, které jste na našem webu navštívili
 • váš operační systém
 • vaše IP adresa nebo zkrácená IP adresa
 • uživatelské chování (např. pohyby myší, klikání, trvání relace atd.)

Tyto informace jsou povětšinou shromažďovány a používány anonymním nebo pseudonymním způsobem.

II. Pokud jste se zaregistrovali na našem webu, dobrovolně jste poskytli informace o své osobě, mezi něž patří:

 • křestní jméno, příjmení a oslovení
 • platební informace
 • kontaktní informace (např. e-mail, telefon)
 • adresa nebo informace o objednávce
 • společnost, přiřazení ke skupině
 • používané produkty a vybavení
 • osobní zájmy a preference

Jak jsou údaje shromažďovány on-line službami společnosti ZEISS?

On-line služby ZEISS využívají různé typy technologií cookie nebo sledování poskytujících různé funkce. Tyto technologie provádějí čistě technické funkce a zároveň přispívají k optimalizaci webových stránek, k interakci se sociálními médii a také k cílené reklamě jak na naší straně, tak na straně partnerů. Proto také poskytujeme našim partnerům informace pro účely analýzy, marketingu a sociálních médií. Kdykoliv a v různých fázích můžete podat námitku proti používání těchto technologií. Klikněte na "Nastavení" a vyberte osobní nastavení souborů cookie.

Settings

Údaje jsou on-line službami společnosti ZEISS shromažďovány prostřednictvím automatizovaných procesů nebo zápisu uživatele, např. prostřednictvím:

 • sledovacích pixelů souborů cookie
 • přímého zadání uživatele 
 • sledování napříč zařízeními, sledování myši a obdobnými metodami

Díky souborům cookie jsou webové stránky uživatelsky přívětivější, účinnější a bezpečnější. Soubor cookie je textový soubor obsahující informace o aktivitě uživatele, který je dočasně ukládán v uživatelově internetovém prohlížeči. Soubory cookie mohou být používány k vymezení a uložení preferencí návštěvníka a nastavení webové stránky.

Poznámka: Dodatečné informace o souborech cookie a dalších internetových technologiích naleznete v našem Prohlášení o ochraně údajů.

Proč on-line služby společnosti ZEISS zpracovávají a používají mé osobní údaje? Kdy společnost ZEISS používá a zpracovává mé osobní údaje?

Je nutné poznamenat, že společnost ZEISS shromažďuje osobní údaje pouze v jednotlivých případech a pro konkrétní účely. Níže uvedený seznam důvodů proto není vyčerpávající.

 1. za účelem poskytování našich produktů a služeb
 2. abychom vyhověli zákonným povinnostem
 3. pro úvěrové kontroly při zpracovávání nezabezpečených platebních metod
 4. abychom předešli podvodům při nákupech pro reklamní účely
 5. pro analýzu webu a abychom zlepšili naše internetové stránky
 6. pro soutěžní účely
 7. pro tvorbu zpravodajů a jiných předplatných
 8. pro on-line aplikace
 9. pro účely kontaktování a v kontaktních formulářích
 10. v průběhu používání chráněných oblastí, např. ZEISS ID a pro ověřování
 11. v on-line obchodě
 12. pro objednávky
 13. během používání digitálních služeb ZEISS, např. platforem, přihlašování se / odhlašování se k odběru zpravodaje, a během používání aplikací

Víme, že vám záleží na pečlivém zacházení s vašimi osobními údaji. Vzhledem k tomu, že ochrana údajů má pro společnost ZEISS vysokou prioritu, děláme vše proto, aby vaše údaje byly shromažďovány, zpracovávány a používány v přísném souladu se zákonem. Osobní údaje od vás požadujeme ve výše uvedených případech.

Tyto informace nám pomáhají neustále zlepšovat naše internetové stránky a poskytovat vám uživatelskou zkušenost šitou na míru. Jednotlivé položky osobních údajů jsou používány ke zpracování vašich objednávek, k doručení zakoupeného zboží a produktů, k ověření vaší úvěrové schopnosti, ke zpracování plateb, k zabránění podvodům a k informování vás o vašich objednávkách a našich produktech, službách a akcích.

Abychom se s vámi mohli kdykoli rychle spojit, požadujeme od vás e-mailovou adresu. Vaše adresa bude použita pouze k reklamním účelům, pokud jste k tomuto poskytli výslovný souhlas.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracováváme vaše údaje pouze v souladu s příslušnými zákony. Vaše údaje zpracováváme zejména podle článku 6 a článku 9 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), jakož i v souladu s podmínkami vyjádření souhlasu podle článku 7 GDPR. Vaše údaje zpracováváme mimo jiné na základě následujících právních titulů. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o úplný seznam, nýbrž pouze o příklady pro stanovení právního základu.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), článek 7 GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) a článek 7 GDPR): Zpracováváme pouze konkrétní údaje na základě vašeho předem uděleného dobrovolného a výslovného souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat s budoucí účinností.
 • Splnění smlouvy / provedení předsmluvních opatření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR): Požadujeme přístup k určitým údajům, abychom iniciovali nebo realizovali vaši smlouvu se společností ZEISS a partnery společnosti ZEISS.
 • Splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR): Na společnost ZEISS se vztahují zákonné požadavky. Pro splnění těchto požadavků musíme zpracovávat konkrétní údaje.
 • Ochrana oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f)): Společnost ZEISS zpracovává konkrétní údaje, aby chránila své zájmy nebo zájmy třetích stran. To však platí, pouze pokud v konkrétním případě nemají přednost vaše zájmy.

Kde jsou mé osobní údaje zpracovávány?

Obvykle jsou vaše údaje zpracovávány na serverech nacházejících se v Německu. Pokud k tomu dáte souhlas, vaše údaje mohou být zpracovávány také v zemích mimo Německo. Uživatelské údaje jsou částečně zpracovávány externími společnostmi, které si společnost ZEISS najala.

Přeposílání údajů v rámci skupiny ZEISS (pokud je povoleno), přenos údajů do zahraničí a zpracovávání údajů prostřednictvím externích partnerů je prováděno v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Tyto činnosti jsou zajištěny zákonnými úpravami ochrany osobních údajů, včetně dohod o zpracovávání údajů, standardních smluvních doložek EU a mezinárodních úmluv.

Jaká práva mám?

 • právo na informace
 • právo na námitku, včetně práva odvolat svou námitku
 • právo na vymazání nebo zpřístupnění/přenos informací
 • právo omezit nebo zamezit zpracovávání informací
 • právo na opravu informací
 • právo podat odvolání, také prostřednictvím zodpovědného orgánu dohledu
 • právo zrušit svůj souhlas
 • právo nepodléhat rozhodnutí plynoucímu z automatického zpracovávání informací nebo profilování

V záležitostech ochrany údajů se obracejte na naše korporátní pracovníky ochrany údajů na adrese:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo

Kontakt přes e-mail (prosíme nezasílejte důvěrné nebo citlivé informace): datap rivacy @zeiss .com

Kontakt přes telefon: +49 7364 20-0 (klíčové slovo: „ochrana údajů“)

Kontakt přes on-line formulář: Zobrazit formulář

Kdy dojde ke smazání mých osobních údajů?

Vaše osobní údaje mažeme, když už neexistuje účel, pro jaký byly shromážděny, např. informace shromážděné v průběhu plnění smlouvy, jejíž platnost skončila. Abychom vyhověli obchodním či daňovým zákonů a dalším zákonným povinnostem, může být nutné uchovávat vaše osobní údaje i nad rámec účelu, pro který byly shromážděny, případně údaje zpočátku blokovat, aby mohly být použity pro pozdější zpracování. Může to být také nezbytné pro uplatnění, výkon a obranu právních nároků.

Jak společnost ZEISS chrání mé osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou k nám převedeny, jakmile se přihlásíte do oblastí se zvláštní ochranou, např. prostřednictvím ZEISS ID, nebo do on-line obchodů, a jakmile se zapíšete do soutěží nebo když zašlete objednávku. Abychom zajistili, že vaše údaje neskončí ve špatných rukou, jsou šifrovány pomocí standardních a momentálně nejmodernějších metod, např. pomocí SSL šifrování (secure sockets layer). SSL šifrování je ověřená a bezpečná metoda přenosu informací na internetu. Společnost ZEISS využívá na ochranu osobních údajů svých partnerů a zákazníků také široké škály dalších technických a provozních bezpečnostních opatření. Dohromady s těmito bezpečnostními opatřeními od vás příležitostně můžeme požadovat poskytnutí dokladu totožnosti, než vám k vašim osobním údajům udělíme přístup.

Používá společnost ZEISS soubory cookie?

Společnost ZEISS používá soubory cookie k zajištění co nejvyššího uživatelského pohodlí. Rádi byste se o našem způsobu používání souborů cookie dozvěděli více?

Zjistěte více o souborech cookie a dalších internetových technologiích

Váš účet ZEISS ID

Účet ZEISS ID můžete používat k přihlášení k řadě produktů a služeb společnosti ZEISS. Po registraci jsou vámi dobrovolně zadané údaje použity k vytvoření osobního datového záznamu, který nám pomáhá poskytovat produkty a služby lépe přizpůsobené vaší osobě.

Odebrání povolení používat vaše osobní údaje

Pro odebrání povolení používat vaše osobní údaje klikněte na odkaz níže:

Zobrazit odstupovací formulář

Falešné e-maily (spoofing), spam a phising

Dejte si pozor na phisingové útoky a falešné e-maily

ZEISS bohužel patří mezi značky zneužívané pro klamavé účely. Konkrétně to znamená, že uživatelé čas od času obdrží falešné e-maily, které se tváří, jakoby je odeslala společnost ZEISS. Tyto e-maily jsou často vizuálně zpracovány tak, aby vypadaly, že se jedná o sdělení společnosti ZEISS, a v některých případech je obtížné je od skutečných sdělení společnosti ZEISS rozeznat.

Osoby odesílající falešné e-maily se v těchto případech snaží zneužívat důvěry vytvořené mezi společností ZEISS a jejími zákazníky za účelem odcizení citlivých informací (např. přihlašovacích údajů, informací o zákazníkovi, platebních informací) nebo instalace škodlivého softwaru do vašeho počítače nebo chytrého telefonu.

Autorem těchto e-mailů není společnost ZEISS ani je nezasílá, i když je v nich použito naše jméno, aby to tak vypadalo. To bohužel znamená, že společnost ZEISS nad tvorbou a zasíláním nezákonných e-mailů nemá žádnou kontrolu.

Níže uvedené charakteristiky vám pomohou zjistit, zda byl vámi obdržený e-mail skutečně odeslán společností ZEISS:

 • Potvrzovací e-maily a faktury od společnosti ZEISS by se měly týkat pouze položek, které jste si skutečně objednali.
 • E-maily od společnosti ZEISS by neměly obsahovat žádné tiskové ani gramatické chyby, protože před odesíláním procházejí korekturou.


V některých oblastech našich internetových stránek také poskytujeme informace a odkazy na internetové stránky třetích stran. Činíme tak jen v případě, když jsme pevně přesvědčeni o serióznosti daného poskytovatele. Společnost ZEISS však nenese odpovědnost za ustanovení ohledně ochrany údajů či obsahy daných webových stránek a v tomto ohledu za ně neručí. Tyto externí odkazy jsou označeny následující ikonou:

Jak správně postupovat v případě spamu, phisingu a falešných e-mailů:

 • Podezřelé e-maily doporučujeme okamžitě smazat.
 • Nikdy neotevírejte odkazy nebo přílohy podezřelých e-mailů a nikdy neposkytujte své osobní informace.
 • Také doporučujeme spuštění antivirové kontroly.

Jestliže e-mail obsahuje neobvyklé nebo podezřelé informace týkající se vaší objednávky nebo vašich zákaznických informací, přihlaste se do on-line obchodu, kde jste zadali objednávku. Tam naleznete seznam všech vámi zadaných objednávek spolu s jejich stavem a číslem faktury. Postupujte následovně: manuálně napište adresu pro internetové stránky nebo platformu společnosti ZEISS do svého prohlížeče. Manuálním zadáním adresy se vyvarujete rizika otevření podvodných internetových stránek prostřednictvím odkazů z e-mailu.

Tip: Pokud si nejste jisti e-mailem, který jste obdrželi, kontaktujte nás přes náš kontaktní formulář, nebo nám zavolejte či napište na kontaktní formulář.

Důležité informace o ochraně vašich údajů

Ochrana vašich osobních údajů

V dnešním propojeném světě jsou neoprávněné pokusy o získání údajů každodenní realitou, které čelí jak jednotlivci, tak firmy. Ochrana údajů před těmito pokusy představuje značnou výzvu.

Ochrana údajů má pro společnost ZEISS vysokou prioritu. Do zajištění bezpečnosti a neustálého sledování našich systémů investujeme čas, energii a peníze. Při používání internetových stránek a platforem společnosti ZEISS nám svěřujete své osobní údaje. Ochrana těchto údajů je pro nás důležitá. Své osobní údaje můžete před neoprávněným přístupem chránit několika způsoby. Níže naleznete informace, jak můžete pomoci zajistit, že vaše informace zůstanou v bezpečí.

Jak mohu chránit své osobní informace?

Obecným pravidlem je chránit informace ve svém počítači a mobilních zařízeních pomocí hesel a PIN kódů, které znáte pouze vy. Také se po používání internetových stránek, platforem a obchodů společnosti ZEISS nezapomínejte odhlásit.

Ujistěte se, že ke každému účtu používáte pouze jedno jedinečné heslo. Nikdy nepoužívejte stejné heslo pro různé poskytovatele služeb nebo on-line portály. Zkontrolujte a ubezpečte se, že hesla, jež používáte na internetových stránkách a platformách ZEISS, nepoužíváte také pro jiné internetové stránky. Pokud ano, doporučuje vám okamžitě změnit všechna hesla používaná na stránkách a platformách ZEISS.

Nezapisujte si hesla na místa, kde by je mohli vidět ostatní. Opakujeme, ujistěte se, že jste jedinou osobou s přístupem k těmto heslům.

Jak si vytvořím bezpečná hesla?

Vaše hesla nesmí být možné snadno uhádnout. Ve svých heslech tudíž nepoužívejte běžná slova používaná každý den, vaše vlastní jméno nebo jména členů rodiny. Pro vyšší bezpečí je vhodné používat kombinace velkých a malých písmen a speciální znaky.

Ještě něco bych měl/a vědět?

Používáte-li k přístupu k webovým stránkám či platformám společnosti ZEISS veřejný počítač, nezapomeňte se po dokončení odhlásit ze svého účtu.

Pokud obdržíte nevyžádané e-maily, které vás žádají o poskytnutí hesla nebo platebních informací, ignorujte je a okamžitě se obraťte na společnost ZEISS (kontaktní formulář). My danou záležitost prošetříme.

Prohlášení o ochraně údajů

Zpracovávání údajů (např. shromažďování, zpracovávání a přenos údajů) je ve společnosti ZEISS prováděno v souladu se zákonem. Osobní informace potřebné pro vaše obchodní transakce ukládáme a předáváme poskytovatelům služeb, kteří se společnosti ZEISS smluvně zavázali v rozsahu potřebném ke zpracování transakcí.

Rozsah

Tohle prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na internetové stránky, domény, platformy sociálních médií a aplikace náležející společnostem korporátní skupiny ZEISS (dále jen ZEISS). Nevztahuje se na internetové stránky společností ZEISS, které např. upravily prohlášení o ochraně údajů a právní poučení z důvodu národní legislativy. Proto se vždy seznamte s příslušnými prohlášeními o ochraně údajů a právními poučeními všech internetových stránek ZEISS, které navštívíte, a programů, které používáte.

V některých případech obsahují internetové stránky společností ZEISS i odkazy na internetové stránky třetích stran, externích firem ZEISS, na něž se tohle prohlášení o ochraně údajů a právní poučení nevztahují.

Obecný standard ochrany údajů

ZEISS je korporace působící v celosvětovém měřítku a pracující s přeshraničními právně nezávislými firmami, obchodními procesy, řídícími strukturami a technickými systémy.

Při vaší návštěvě našich internetových stránek může dojít ke shromáždění údajů, které mohou být v některých případech osobní povahy. V tomto prohlášení vás upozorňujeme na to, jaké osobní údaje společnosti ZEISS během vaší návštěvy našich internetových stránek shromažďují a jak s těmito údaji nakládáme.

K ochraně vašich osobních údajů se stavíme s velkou vážností. Vaše osobní údaje shromážděné během návštěvy našich internetových stránek zpracováváme zcela v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Náš přístup k nakládání s osobními údaji se navíc zakládá na principech ochrany údajů EU, které poskytují nejvyšší možnou míru transparentnosti, dodržování práva volby, práv přístupu a přenosu a zákonného zpracování osobních údajů.

Každá firma společnosti ZEISS se řídí právními předpisy na ochraně údajů, které se na ní vztahují. Nakládání s osobními údaji je navíc upraveno směrnicí platnou pro všechny firmy v rámci skupiny ZEISS. Tato směrnice zajišťuje, že vaše údaje budou ze strany společností ZEISS zpracovány náležitě a v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se osobních údajů. Zároveň jsme naše zaměstnance instruovali, aby se odkazovali na naše pravidla ohledně ochrany údajů a řídili se jimi, kdykoli jsou na kterékoli webové stránce vyžadovány osobní údaje.

V maximálním možném rozsahu přípustném zákonem a s náležitým ohledem na vaše zákonné zájmy vyloučit přenos či používání osobních údajů můžeme vaši adresu a údaje o úvěrové schopnosti přeposlat nebo si je vyžádat od úvěrových agentur za účelem provedení úvěrových kontrol k objednávkám.
V případě objednávek placených fakturou a nákupů na splátky používáme v jednotlivých případech údaje o adrese spolu s dalšími údaji o úvěrové schopnosti k odhadu rizika platebních prodlení.

Společnost ZEISS a další společnosti skupiny ZEISS svým zákazníkům obecně nabízí možnost platby nezabezpečeními platebními metodami (např. na fakturu, na úvěr). Níže uvádíme nevyčerpávající seznam společností skupiny ZEISS:

 • Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH
 • Carl Zeiss Spectroscopy GmbH
 • Carl Zeiss Meditec Vertriebsgesellschaft mbH
 • Carl Zeiss Vision GmbH
 • Carl Zeiss Microscopy GmbH

Společnosti nabízející svým zákazníkům možnost použití nezabezpečených platebních metod mají oprávněný zájem chránit se před platební neschopností. To je obvykle prováděno prostřednictvím kontroly úvěrové schopnosti zákazníka, než je nabídnuta možnost použití nezabezpečené platební metody. V případě uvěrových kontrol má společnost ZEISS právo o zákazníkovi využívat negativní informace o úvěruschopnosti, které sama shromáždí nebo které ji byly poskytnuty jinou společností skupiny ZEISS.

Společnost ZEISS má také právo převádět negativní zákaznické informace o úvěruschopnosti ostatním společnostem skupiny ZEISS, než tyto ostatní společnosti zákazníkovi nabídnou možnost použití nezabezpečené platební metody.

Mezi informace o úvěruschopnosti patří informace o dlužných platbách a informace, které přímo naznačují, že se u zákazníka vyskytuje riziko prodlení vlastních plateb (např. bankrot, dluhové poradenství, odklady platby kvůli platební neschopnosti). Než společnost ZEISS uloží shromážděné negativní informace o nesplacených platbách pro účely převedení těchto informací jiným společnostem skupiny ZEISS, zákazník obdrží oznámení, že tyto informace mohou být přeposlány. Společnost ZEISS má také právo ostatním společnosti skupiny ZEISS převádět informace o mimořádně atypických objednávkách (např. souběžné objednání několika položek se stejnou adresou doručení pomocí různých uživatelských účtů) a využívat informace o mimořádně atypických objednávkách, které obdržela od ostatních společností skupiny ZEISS. Takovéto počínání má zabránit výskytu platebních prodlení a naše zákazníky má chránit před použitím jejich identit k podvodným účelům.

Společnost ZEISS dále může shromažďovat a zpracovávat adresy a informace o objednávkách pro své vlastní marketingové účely. To například znamená, že společnost ZEISS může porovnávat e-mailové adresy shromážděné v průběhu zpracování objednávek s e-mailovými seznamy společnosti Facebook Ireland Limited pro účely zobrazení personalizovaných reklam vlastníkovi dané adresy. Společnost Facebook Ireland Limited však e-mailovou adresu nesmí použít k žádnému jinému účelu než k porovnání s vlastním seznamem adres. Informace jsou třetím stranám zasílány k reklamním účelům pouze v případech, když je to zákonně přípustné.

Poznámka

K používání, zpracovávání a přenosu svých osobních informací se můžete kdykoli ohradit prostřednictvím neformálního psaného dopisu adresovaného společnosti ZEISS nebo prostřednictvím e-mailu (odstupovací formulář). Po přijetí vašeho nesouhlasu příslušné informace přestaneme používat, zpracovávat a přenášet pro jiné účely, než pro provedení objednávek a úkonů, které jste si vyžádali. Také vám přestaneme posílat reklamu a propagační materiály.

Zveřejnění nebo námitka:

Chtěli byste vědět, které z vašich osobních údajů společnost ZEISS zpracovává? Chtěli byste vznést námitku k používání svých osobních údajů? Podle článku 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a odstavce 34 německého federálního zákona o ochraně osobních údajů z roku 2017 máte na tento požadavek zákonné právo a my vám rádi vyhovíme.
Vyžádat informace

Shromažďování, zpracovávání a přenos osobních informací

Společnost ZEISS vám chce poskytnout co možná nejvíce kontroly nad vašimi osobními informacemi. Přístup na internetové stránky ZEISS je obvykle možný bez nutnosti zadávat jakékoli osobní informace.

V některých oblastech internetových stránek společnosti ZEISS však budete požádáni o poskytnutí osobních údajů za účelem zdokonalování stránek a udržení si kontaktu s vámi. Veškeré osobní informace, které nám poskytnete, jsou považovány za důvěrné a jsou uloženy a zpracovávány výhradně v rozsahu našeho vzájemného vztahu. Vaše osobní informace nebudou přeposílány, zveřejňovány ani jinak zpřístupňovány třetím stranám pro marketingové účely bez vašeho předchozího schválení.

V rámci našeho poskytování služeb však vaše údaje mohou být za jistých okolností předávány třetím stranám, které jsme do zpracování objednávek zahrnuli, např. obchodním partnerům či poskytovatelům IT služeb. Při předávání osobních údajů těmto třetím stranám se omezujeme na údaje nezbytné pro poskytnutí požadovaných služeb a zaručujeme, že toto předávání probíhá v souladu s nároky kladenými na bezpečnost údajů. Společnosti ZEISS budou vaše osobní údaje předávat jen těm třetím stranám, které se zavázaly k ochraně údajů a zpracování vašich údajů v souladu s příslušnými zákony.

Společnost ZEISS může být nucena odhalit vaše údaje a související informace na základě soudního nebo úředního příkazu. Stejně tak si vyhrazujeme právo na použití vašich údajů za účelem uplatňování či hájení právních nároků.

V případě převzetí či fúze s jinou společností může být nezbytné zveřejnit či předat vaše údaje skutečným či potenciálním kupujícím. Společnost ZEISS bude v tomto případě usilovat o co možná nejvyšší stupeň ochrany údajů a bude se řídit zákonnými ustanoveními.

Práva subjektu údajů

Máte právo kdykoli požádat o informace týkající se osobních údajů, které zpracováváme. Ke zpracovávání těchto informací také můžete podat námitku, případně požádat o omezení rozsahu zpracovávání vašich osobních informací, opravu osobních informací nebo vymazání osobních informací. Upozorňujeme, že společnost ZEISS může vaše osobní údaje vymazat pouze v případě, že neexistují žádná zákonná ustanovení, která vyžadují ukládání těchto informací, nebo v případě, že právo společnosti ZEISS uchovávat tyto informace není nadřazené vašemu právu na jejich vymazání. Dále upozorňujeme, že jakmile požádáte o vymazání svých informací nebo o částečné či plné omezení jejich zpracovávání, nebudete moci dále využívat služeb společnosti ZEISS, ani částečně, ani plně, protože k tomuto je nutné používání vašich osobních informací.

Pokud jsou vaše osobní informace používány společností ZEISS, protože jste souhlasili s jejich používáním nebo protože je to požadováno pro plnění smlouvy, kterou jste se společností ZEISS uzavřeli, můžete si vyžádat kopii informací, které jste společnosti ZEISS zpřístupnili. Svůj požadavek zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu. Nezapomeňte uvést, o kterých údajích či činnostech zpracování informace požadujete, v jakém formátu byste si dané informace přáli obdržet a zda takovéto informace mají být odeslány vám nebo jinému příjemci. Společnost ZEISS vaši žádost pečlivě přezkoumá a informuje vás o nejlepším způsobu realizace.

Omezené budoucí zpracovávání vašich osobních informací si můžete vyžádat také v následujících případech:

 1. Pokud tvrdíte, že osobní informace držené společností ZEISS nejsou pravdivé (zpracovávání informací však v tomto případě bude omezeno pouze po dobu potřebnou pro ověření přesnosti dotyčných informací společností ZEISS). 
 2. Pokud neexistuje žádný právní základ pro zpracovávání vašich osobních informací společností ZEISS a pokud požádáte společnost ZEISS, aby se zpracováváním vašich informací přestala. 
 3. Pokud společnost ZEISS již nepotřebuje vaše osobní informace, ale vy tvrdíte, že společnost ZEISS musí tyto informace uchovávat, aby bylo možné vznášet nebo uplatňovat právní nároky nebo aby bylo možné bránit nároky třetích stran. 
 4. Pokud vznesete námitku ke zpracovávání vašich osobních informací společností ZEISS (na základě legitimního zájmu společnosti ZEISS) po dobu potřebnou pro ověření, zda zájem společnosti ZEISS na zpracovávání vašich osobních informací je nadřazený nebo zda existuje zákonný požadavek na uchovávání těchto informací.

Zobrazit formulář

Osobní informace dětí:
Společnost ZEISS úmyslně neshromažďuje ani nezpracovává osobní informace dětí mladších 16 let, případně jak vyžadují místní zákony, s výjimkou internetových stránek určených konkrétně pro děti. Společnost ZEISS na těchto webových stránkách dodržuje veškeré platné zákony na ochranu osobních údajů.

Dodržování právních předpisů

Společnost ZEISS a její produkty, služby a technologie podléhají nařízením o vývozu různých zemí, včetně zemí Evropské unie a Spojených států. Berete na vědomí, že společnost ZEISS je v souladu s platnými nařízeními o vývozu, obchodními sankcemi a embargy nucena podniknout kroky, aby zabránila společnostem, organizacím a stranám uvedeným v seznamu sankcí v pořizování konkrétních produktů, technologií a služeb přes internetové stránky ZEISS nebo distribuční kanály kontrolované společností ZEISS. Mezi tato opatření může spadat:

 1. automatické porovnání uživatelských registračních informací popsaných v tomto prohlášení a dalších informací souvisejících s identitou uživatele s platným seznamem sankcí; 
 2. pravidelné nebo opakované porovnávání těchto informací, protože seznamy sankcí bývají aktualizovány nebo protože uživatel aktualizuje své informace; 
 3. blokování přístupu k službám a systémům společnosti ZEISS, pokud je uživatel nalezen v příslušném seznamu sankcí; 
 4. navazování kontaktu s uživatelem v případě, že jsou jeho či její informace nalezeny v seznamu sankcí, za účelem ověření jeho či její identity.

Dále berete na vědomí, že informace potřebné pro provedení činností v souladu s vaším rozhodnutím o zpracovávání či používání vašich informací nebo rozhodnutím přijímat marketingové či propagační materiály od společnosti ZEISS (bez ohledu na zemi, ve které se příslušná společnost ZEISS nachází, a zda jste poskytli svůj výslovný souhlas nebo námitku k příjmu marketingových a propagačních materiálů) mohou být společnostmi skupiny ZEISS uchovávány a vzájemně vyměňovány v míře požadované zákonem.

Oprávněný zájem společnosti ZEISS

Každá z položek uvedených níže představuje případ, kdy má společnost ZEISS oprávněný zájem na zpracovávání a používání vašich osobních informací. Pokud se zpracováváním a používáním svých informací společností ZEISS těmito způsoby nesouhlasíte, můžete k nim podat námitku.

Zobrazit formulář

Průzkumy a dotazníky

Společnost ZEISS vás může požádat o účast na zákaznickém průzkumu. Dotazníky používané v těchto průzkumech jsou navrženy tak, aby na otázky bylo možné odpovědět bez poskytnutí osobních informací. Jakékoli osobní informace poskytnuté v rámci dotazníku či průzkumu však společnost ZEISS může použít ke zlepšení svých produktů a služeb.

Tvorba anonymizovaných datových záznamů

ZEISS may anonymize the personal information covered by this data privacy protection notice to create anonymized data records which can be used to improve ZEISS products and services as well as those of its associated companies.

Záznam telefonických konverzací a konverzací na chatu pro účely zlepšování kvality služeb

Společnost ZEISS může nahrávat telefonické konverzace a konverzace na chatu pro účely zlepšování kvality svých služeb. Proces nahrávání započne, jakmile o něm budete informováni v průběhu konverzace.

Abyste měli k dispozici aktuální informace o nových produktech a službách a pro účely shromažďování zpětné vazby zákazníků

V rámci vašeho zákaznického vztahu se společností ZEISS vás společnost ZEISS může informovat v rozsahu povoleném zákonem o svých produktech a službách (např. webináře, semináře a události), které jsou jsou povahou podobné produktům a službám ZEISS, které jste si již zakoupili nebo které používáte, případně o přímo souvisejících produktech a službách. Společnost ZEISS vás navíc může kontaktovat za účelem získání zpětné vazby k produktům, službám, seminářům, webinářům nebo událostem, které jste si zakoupili nebo je navštívili, a to za účelem zlepšení daných produktů, služeb, webinářů, seminářů nebo událostí.

Informace o zabezpečení údajů

Společnost ZEISS rozumí důležitosti ochrany a diskrétního zpracování informací, které nám přes internet zasíláte. Bezpečnost údajů na našich internetových stránkách je pro nás tou nejvyšší prioritou. Vynaložili jsme proto velké úsilí pro zajištění účinnosti našich on-line bezpečnostních opatření. Základní datové přenosy na internetových stránkách ZEISS jsou z tohoto důvodu zašifrované. Společnost ZEISS usiluje o průběžnou aktualizaci své šifrovací technologie v souladu s technickým pokrokem, aby mohla zajistit důvěrné zacházení s údaji, které jste nám přes internet zaslali.

Pro ověření používáme různé technologie, abychom zjednodušili navigaci a zlepšili použitelnost. Mezi tyto technologie patří soubory cookie, které měří používání a efektivitu webové stránky. Soubor cookie je datová položka, kterou internetová stránka zasílá vašemu prohlížeči. Takový soubor je uložen ve vašem systému a použit k jeho identifikaci (viz. Soubory cookie, sledování návštěvnosti internetových stránek a webová analytika).

IP adresy návštěvníků jsou zachyceny na našich internetových stránkách pro účely analýzy poruch, pro správu internetové stránky a pro získávání demografických informací. IP adresy a další údaje, jež jste nám na této internetové stránce či jiným požadovaným způsobem poskytli, dále využíváme i proto, abychom zjistili, které z našich internetových stránek jsou navštěvovány a jaká témata návštěvníky zajímají.

Soubory cookie, sledování návštěvnosti internetových stránek a webová analytika

Online služby ZEISS používají soubory cookie, pixely a další podobné technologie (souhrnně "cookies"), které umožňují rozpoznat váš prohlížeč nebo vaše zařízení a dozvědět se více o vašich zájmech, aby vám byly poskytnuty důležité funkce a služby, jakož i pro jiné účely.
Díky souborům cookie můžete využít mnoho našich nabídek (služeb/funkcí). Pokud nepovolíte umístění souborů cookie nebo odmítnete soubory cookie jiným způsobem, není například možné využívat některé naše online služby nebo používat jiné produkty a služby, vyžadující cookies.

Schválení externí poskytovatelé (třetí strany) mohou také umísťovat soubory cookie při vaší interakci se službami ZEISS. Externí poskytovatelé zahrnují vyhledávače, poskytovatele služeb měření a analýzy, sítě sociálních médií a reklamní společnosti. Třetí strany používají soubory cookie k poskytování obsahu, včetně reklam, který je relevantní pro vaše zájmy, k měření účinnosti svých reklam a k poskytování služeb jménem společnosti ZEISS. Další informace o třetích stranách, které mohou umísťovat soubory cookie, naleznete v části "Partneři pro technologie sledování a cookies".

V některých případech lze shromážděné údaje použít k identifikaci návštěvníka. Shromážděné údaje se používají ke zlepšení nabídek nebo oslovení zákazníků. Adresy IP jsou obecně zkráceny nebo zpracovány pouze v anonymní podobě.
Soubory cookie lze podle jejich funkce a účelu seskupit do několika kategorií: nezbytně nutné soubory cookie, funkční soubory cookie, výkonnostní nebo analytické soubory cookie, soubory cookie určené pro marketingové účely a soubory cookie sociálních médií.

Nezbytně nutné soubory cookie
Nezbytně nutné soubory cookie jsou zapotřebí, aby vám umožnily navigaci internetovými stránkami a využívání zabudovaných funkcí. Bez těchto souborů cookie nelze zaručit funkčnost internetové stránky. To znamená, že určité činnosti provedené uživatelem (např. vložení textu, možnosti konfigurace) nejsou při přechodu uživatele na další stránky daného webu uloženy.

Funkční soubory cookie
Funkční soubory cookie umožňují internetové stránce ukládat informace poskytnuté uživatelem (např. uživatelské jméno, jazyk, aktuální umístění) pro zlepšení zkušenosti prohlížení webu a přizpůsobení funkčnosti webu. Internetová stránka například může uživateli zobrazovat místní informace o cenách, pokud je použit soubor cookie sloužící k uložení regionu, v němž se uživatel nachází. Funkční soubory cookie jsou používány také k provádění příkazů, např. k přehrávání videí. Tyto soubory cookie shromažďují informace v anonymizované podobě a nelze je použít ke sledování vašeho používání jiných internetových stránek.

Výkonnostní soubory cookie
Výkonnostní soubory cookie jsou používány ke shromažďování informací o tom, jak je internetová stránka používána (např. informace o tom, které stránky návštěvník navštěvuje nejčastěji nebo zda se návštěvníkovi zobrazí chybové zprávy). Tyto soubory cookie neukládají žádné informace, které by mohly být použity k identifikaci uživatele. Shromážděné informace jsou spojeny a anonymizovány. Tyto soubory cookie se používají výhradně ke zlepšení funkčnosti internetových stránek a tím také uživatelské zkušenosti.

Soubory cookie pro marketingové účely
Soubory cookie pro marketingové účely se používají k zobrazení reklam, které jsou pro uživatele relevantní a odpovídají jejich zájmům. Tyto soubory jsou také používány k omezení počtu impresí reklamy a k měření účinnosti reklamních kampaní. Soubory cookie pro marketingové účely zaznamenávají, jestli uživatel stránku navštívil či nikoli. Tyto informace pak mohou být sdíleny mezi zadavateli reklamy. Tyto soubory cookie se používají k navýšení relevantnosti reklamy a jsou propojeny s funkcemi stránky třetích stran.

Sociální média
Používáme například soubory cookie sociálních médií pro aktivaci ikon pluginů sociálních médií. To také umožňuje přístup k sociálním médiím a surfování na našich i jiných webových stránkách může být sledováno provozovatelem sociální sítě.

Pokud si přejete upravit, omezit nebo se ohradit proti používání souborů cookie nebo analýze vašeho chování při prohlížení internetu, případně pokud si přejete svou námitku stáhnout, nastavení každé internetové stránky je ve většině standardních prohlížečů možné změnit následujícím způsobem:

 • Chrome: Klikněte na ikonu zámku vedle adresního řádku (na stránkách s certifikací SSL) nebo na ikonu s informacemi (i). 
 • Firefox: Klikněte na ikonu vedle webové adresy a zvolte „Možnosti“. Správa souborů cookie se nachází pod záložkou „Soukromí a zabezpečení“.
 • Internet Explorer: Klikněte na ikonu ozubeného kola a poté zvolte „Rozšiřující nastavení“ > „Možnosti internetu“. Otevřete záložku „Soukromí“. Možnosti správy souborů cookie se nachází pod možností „Pokročilé“.

Můžete také spravovat cookies prohlížeče pro nejběžnější webové prohlížeče pomocí nastavení prohlížeče. Funkce nápovědy většiny webových prohlížečů vysvětluje, jak zabránit tomu, aby váš prohlížeč akceptoval nové soubory cookie, jak vás prohlížeč může upozornit, když obdržíte nový soubor cookie, jak vypnout soubory cookie a kdy skončí platnost souborů cookie. Když deaktivujete všechny soubory cookie ve vašem prohlížeči, ZEISS ani třetí strany nebudou předávat cookies do vašeho prohlížeče. Pokud to však uděláte, budete možná muset ručně upravovat některá nastavení při každé návštěvě webové stránky a některé funkce a služby nemusí fungovat.

Jak společnost ZEISS používá soubory cookie?

Soubory cookie se používají k průzkumu přístupu k našim online službám a k implementaci funkcí určených pro sociální média a marketing. Informace také předáváme našim partnerům pro účely analýzy, marketingu a sociálních médií. Naši partneři mohou tyto informace sloučit s dalšími vámi poskytnutými údaji nebo s jinými údaji, které shromáždili prostřednictvím svých služeb. Můžete v různé míře odmítnout toto použití. Zvolte prosím své osobní preference.

Cookie Preferences

Společnost ZEISS používá soubory cookie několika způsoby a pro následující účely:

 • Pro vaše ověření a identifikaci, když používáte jednu z našich internetových stránek nebo aplikací, abychom vám mohli poskytnout služby, jež jste si vyžádali.
 • Abychom vám zpřístupnili ZEISS internetové stránky a aplikace, které používáte.
 • Abychom uložili vaše nastavení nebo zaznamenali čas, kdy jste přestali internetové stránky nebo aplikace společnosti ZEISS používat.
 • Abychom změřili míru vašeho používání internetových stránek nebo aplikací společnosti ZEISS za účelem jejich zlepšování, úpravy a přizpůsobení vašim zájmům.
 • Abychom pochopili, jaké jsou pravděpodobně vaše zájmy, a mohli vám tak při vaší návštěvě internetových stránek společnosti ZEISS představit relevantní informace.
 • Jakýkoli obsah, včetně reklam, který je relevantní pro vaše zájmy na webových stránkách ZEISS a webových stránkách třetích stran a který vytváří přehledy.
 • To nám umožňuje měřit a analyzovat výkonnost našich služeb.
 • Zabraňuje podvodům a zvyšuje bezpečnost.
 • Provádí výzkum a diagnostiku s cílem zlepšit obsah, produkty a služby

Služba Google Analytics

Tyto internetové stránky částečně využívají Google Analytics, což je služba analýzy webu vytvořená společností Google Inc., která sídlí na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen „Google“). Pro tento účel služba Google Analytics využívá soubory cookie, tj. textové soubory ukládané v počítači, které umožňují analýzu vašeho používání webu. Zpravidla jsou údaje o vašem prohlížení těchto internetových stránek získané pomocí souborů cookie přenášeny na server společnosti Google v USA, kde se ukládají. Vaši IP adresu však společnost Google zkrátí, pokud je na internetové stránce aktivována IP anonymizace. To platí v členských zemích EU či v jiných signatářských zemích, jež podepsaly Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Úplná IP adresa se na server společnosti Google v USA převede a zkrátí jen ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky společnost Google tyto údaje využívá k vyhodnocování vaší návštěvnosti této webové stránky, k sestavování zpráv ohledně aktivit na této webové stránce a k tomu, aby provozovateli webové stránky poskytla další služby spojené s využíváním webové stránky a internetu. Jiné údaje společnost Google s IP adresou odeslanou vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nepropojí. Uložení souborů cookie můžete zabránit náležitým nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všechny funkce webové stránky společnosti ZEISS. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google získávala a zpracovávala údaje vygenerované souborem cookie spojeným s vaším používáním webové stránky (včetně vaší IP adresy), a to stažením a instalací přídavného modulu prohlížeče, který je vám k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Naše podmínky používání i prohlášení o ochraně údajů naleznete na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. a https://www.google.de/intl/de/policies.

Společnost Google na tyto internetové stránky přidala kód s označením „anonymizeIp“, který slouží k anonymní identifikaci IP adres.

Na našich webových stránkách používáme funkci opětovného marketingu (remarketingu) a Google AdWords společnosti Google Inc. ("Google"). Tato funkce zobrazuje návštěvníkům webu reklamu, která souvisí s jejich zájmy v rámci reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být uživateli zobrazeny reklamy související s obsahem, který si dříve uživatel prohlížel na jiných stránkách využívajících funkce opětovného marketingu Google. Podle informací poskytnutých společností Google během tohoto procesu nedochází ke shromažďování osobních informací. Pokud si nepřejete, aby společnost Google využívala funkci opětovného marketingu, lze ji obvykle deaktivovat změnou nastavení zde http://www.google.com/settings/ads. Alternativně můžete používání cookies pro cílenou reklamu zakázat na stránce sdružení Advertising Network Initiative podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Další informace o remarketingu Google a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: http://www.google.com/privacy/ads/.

Pokud jste se na naši stránku dostali prostřednictvím reklamy Google, může Google AdWords uložit do vašeho počítače soubor cookie. Nemůže vás zpětně vysledovat jako osobu. Informace shromážděné pomocí tohoto tzv. "konverzního cookie" se používají k vytváření statistiky pro sledování konverzí. Znamená to, že se dozvíme, kolik uživatelů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google a případně zakoupí produkt. Pokud se nechcete účastnit procesu sledování, můžete pro sledování konverzí zakázat cookies nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z příslušné domény: Google AdWords: googleadservices.com

“Používáme někdy funkci Google Signals služby Google Analytics, aby se zajistilo, že máte optimální uživatelskou zkušenost pro všechna koncová zařízení.”

Doporučení přizpůsobená na míru

K tvorbě a aktualizaci uživatelských profilů používáme software. Tento proces zahrnuje používání souborů cookie pro účely sledování na internetové stránce. Neznámí návštěvníci jsou registrováni jako anonymní.

V některých případech používáme metody přesměrování, které zaručují označení návštěvníků našich internetových stránek, aby jim na jiných internetových stránkách mohly být představeny cílené informace. Tyto informace nemohou být použity k identifikaci jednotlivců a mohou být kdykoli deaktivovány změnou nastavení zobrazení nebo nastavení soukromí ve vašem prohlížeči.

V některých případech používáme funkci opětovného marketingu společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazení reklamy návštěvníkům webu, která souvisí s jejich zájmy v rámci reklamní sítě Google. Pro tyto účely je v prohlížeči návštěvníka uložen soubor cookie, jenž umožňuje identifikaci uživatele, když navštíví web, který je součástí reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být uživateli zobrazeny reklamy související s obsahem, který si dříve uživatel prohlížel na jiných stránkách využívajících funkce opětovného marketingu Google. Podle informací poskytnutých společností Google během tohoto procesu nedochází ke shromažďování osobních informací. Pokud si nepřejete, aby společnost Google této funkce opětovného marketingu využívala, lze ji obvykle deaktivovat změnou nastavení zde http://www.google.com/settings/ads.

Prostřednictvím funkce opětovného marketingu společnosti Google a funkce „podobné publikum“ vám při návštěvě stránky v rámci tzv. sítě Google „Display Network“ může být zobrazena reklama společnosti ZEISS přizpůsobená vaší osobě a vašim osobním zájmům. Také můžete kdykoli deaktivovat soubory cookie používané v rámci tohoto procesu změnou nastavení zobrazení nebo změnou nastavení soukromí ve svém prohlížeči.

Používání přídavných modulů sociálních sítí

Některé internetové stránky společnosti ZEISS obsahují následující tlačítka přídavných modulů sociální sítí:

Pokud se tato tlačítka objeví na webové stránce, nedochází k nastolení kontaktu se servery sociálních sítí Facebook, Google+ či Twitter Pro aktivaci připojení a navázání komunikace se sociálními sítěmi Facebook, Google+ a Twitter je nutno nejprve udělit váš souhlas kliknutím na tato tlačítka.

Pokud jste již do vámi vybrané sociální sítě přihlášeni, stane se tak, aniž by se otevíralo další okno. Protože je tento přenos přímý, o přenesených údajích nemáme žádné informace. Přenesena je skutečnost, že jste příslušnou stránku spustili. Jelikož jste najednou přihlášeni na Facebooku nebo jiné sociální platformě, tato informace bude přidělena vašemu účtu na sociální síti a tím bude propojena s vaší osobou.

S ohledem na další používání a ukládání vašich osobních údajů sociálními sítěmi Facebook, Google+ a Twitter si prosím příslušné informace vyžádejte přímo od těchto společností. Stejně tak lze sociální přídavné moduly zablokovat, a to prostřednictvím prohlížeče, který tyto doplňky využívá.

Facebook

Pro optimalizaci našich reklamních nabídek využíváme na našich webových stránkách služby Facebooku "Customer Audience" a "Facebook Pixel" za předpokladu, že jste udělili příslušný souhlas.
Další informace o těchto službách Facebooku a o ochraně osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook") naleznete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Používáte-li uživatelský účet na Facebooku, Facebook Pixel na našich webových stránkách to rozpozná podle souboru cookie Facebooku. Pomocí něho se přenášejí shromážděné údaje o využití na Facebook pro účely analýzy a marketingu. Za určitých okolností může služba Facebook Pixel povolit sledování na dalších webových stránkách. Tato shromážděná data a jejich další zpracování a použití Facebookem můžete ověřit a/nebo deaktivovat přímo na Facebooku. Prostřednictvím služby Facebook Pixel jsou na Facebook přenášeny následující údaje:

 • Informace záhlaví protokolu HTTP (včetně IP adresy, informací o webovém prohlížeči, umístění webové stránky, dokumentu, URL adresy webové stránky, uživatelského agentu webového prohlížeče a data a času použití)
 • Data specifická pro Pixel: zahrnují ID Pixelu a údaje cookie Facebooku, včetně vašeho ID Facebooku (tato data se používají pro přiřazení událostí ke konkrétnímu reklamnímu účtu Facebooku a k uživateli na Facebooku)
 • Další informace o vaší návštěvě našich webových stránek, jakož i standardní a vlastní datové události.
  • Udělené zakázky (prodejní transakce)
  • Provedené registrace a zkušební předplatné
  • Vyhledávané produkty, žádost o informace o produktu

Výše uvedené zpracování dat platí pouze pro uživatele, kteří mají účet na Facebooku nebo si vyžádali facebookovou stránku partnera (kde byl nastaven soubor cookie). Přehrávání reklamy na facebookových (partnerských) stránkách prostřednictvím služby "Customer Audience" se netýká uživatelů, kteří nejsou členy Facebooku. Pokud ID Facebooku obsažené v souboru cookie Facebooku může být přiděleno uživateli Facebooku, Facebook přiřadí tohoto uživatele cílové skupině ("Custom Audience") podle námi definovaných relevantních pravidel. Používáme takto získané informace pro zobrazování reklam na facebookových (partnerských) stránkách nebo na jiných webových stránkách. Jestliže chcete odmítnout používání služby Facebook Pixel, můžete na Facebooku nastavit cookie pro odhlášení nebo zakázat JavaScript ve vašem prohlížeči. Další informace a možnosti konfigurace pro ochranu vašeho soukromí v rámci reklamních aktivit jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook, které naleznete mimo jiné na adrese https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

LinkedIn Analytics, LinkedIn Ads, LinkedIn Conversion-Tracking

Na našich webových stránkách používáme technologii sledování konverzí a funkci retargetingu společnosti LinkedIn. Tato technologie umožňuje návštěvníkům této webové stránky přehrávat personalizované reklamy na LinkedIn. Je také možné vytvářet anonymní přehledy o výkonu reklam a informace o interakcích na webových stránkách. Za tímto účelem je na této webové stránce uveden tag LinkedIn Insight, který vytvoří spojení se serverem LinkedIn, pokud navštívíte tuto webovou stránku a zároveň jste přihlášeni na účet LinkedIn. Další informace o shromažďování a používání údajů, o možnostech a právech na ochranu vašeho soukromí naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti LinkedIn na adrese www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pokud jste přihlášeni do služby LinkedIn, můžete sběr dat kdykoli deaktivovat na následujícím odkazu: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising.

Používání Twitteru a sledování konverzí na Twitteru

Pokud udělíte svůj souhlas, používáme na našich stránkách pixel chování návštěvníků společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (dále jen „Twitter“). Pomáhá nám sledovat chování uživatelů, jakmile si prohlédnou nebo kliknou na reklamu Twitteru. Pro statistické účely a průzkum trhu pak můžeme stanovit účinnost reklam Twitteru. Údaje zachycené tímto způsobem jsou pro nás anonymní, což znamená, že nevidíme osobní údaje jednotlivých uživatelů. Tyto údaje jsou však ukládány a zpracovávány společností Twitter, o čemž vás informujeme podle našeho vědění. Twitter může tyto údaje propojit s vaším účtem na Twitteru a také je použít pro své vlastní marketingové účely v souladu se směrnicí na ochranu osobních údajů společnosti Twitter https://twitter.com/privacy. Můžete povolit, aby Twitter a příslušní partneři umísťovali reklamy na Twitter a mimo něj. Pro tyto účely může být ve vašem počítači uložen soubor cookie.

Pro konkrétní informace o sledování konverzí a nastavení ochrany údajů pro přizpůsobené reklamy viz https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Používáním Twitteru a funkce „re-tweet“ jsou vámi navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem na Twitteru a odhaleny ostatním uživatelům. Při tom jsou společnosti Twitter odesílána data. Upozorňujeme, že jakožto poskytovatelé webových stránek nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat nebo jejich používání společností Twitter. Další informace o této problematice naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Nastavení ochrany osobních údajů si můžete změnit na stránkách Twitteru v nastavení účtu http://twitter.com/account/settings .

Tohle prohlášení mohou odeslat pouze uživatelé starší 16 let. Pokud jste mladší, požádejte svého rodiče nebo zákonného zástupce o radu.

Hotjar

Na našich webových stránkách používáme Hotjar – analytický software společnosti Hotjar Ltd., a to abychom lépe porozuměli potřebám našich uživatelů a dokázali optimalizovat nabídku na tomto webu, pokud jste k tomuto udělili svůj souhlas. Hotjar nám umožňuje měřit a hodnotit uživatelské chování (kliknutí, pohyby myší, výška rolování) na našich webových stránkách. Informace o vaší návštěvě našeho webu, které generuje sledovací kód a soubory cookie, jsou přenášeny na server společnosti Hotjar v Irsku, kde jsou také ukládány.

Vaše zařízení a prohlížeč mohou zobrazovat následující informace:

 • IP adresa vašeho zařízení (shromážděná a uložená v anonymizované podobě)
 • vaše e-mailová adresa, včetně křestního jména a příjmení, pokud jste nám je prostřednictvím našeho webu poskytli.
 • velikost obrazovky vašeho zařízení.
 • typ zařízení a informace o prohlížeči
 • geografická poloha (pouze země)
 • preferovaná jazyková verze našich webových stránek
 • data protokolu

Je-li používána služba Hotjar, následující údaje automaticky generuje náš server

 • odkazující doména
 • navštívené webové stránky
 • geografická poloha (pouze země)
 • preferovaná jazyková verze našich webových stránek
 • datum a čas přístupu na web

Hotjar tyto informace používá k vyhodnocení vaší návštěvy našeho webu a vytváří hlášení o používání a také hodnotí ostatní služby související s používáním webové stránky a provádí internetové hodnocení webové stránky.

Za účelem poskytování služeb využívá Hotjar také služby externích společností, např. Google Analytics a Optimizely. Tyto externí společnosti mohou ukládat informace, které váš prohlížeč odesílá v rámci návštěvy webu, např. soubory cookie nebo IP požadavky. Pro další informace, jak služby Google Analytics a Optimizely ukládají a používají data, si přečtěte jejich příslušná prohlášení o ochraně osobních údajů.

Soubory cookie používané službou Hotjar mají různou „životnost“. U některých je to až 365 dnů, jiné jsou platné pouze během aktuální návštěvy.

Shromažďování údajů službou Hotjar můžete zrušit kliknutím na následující odkaz, kde postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out.

Partneři poskytující technologie sledování a cookie

Adresy a zásady ochrany osobních údajů našich partnerů poskytujících technologie sledování a cookies

Google
Google Germany GmbH
ABC-Str.19
20354 Hamburg, Germany

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
https://privacy.google.com/businesses/processorterms
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms

Marketo
Marketo EMEA Ltd.
CairnHouse
South County Business Park
Leopardstown Road
Dublin 18, Ireland
https://documents.marketo.com/legal/privacy

Facebook
Facebook Ireland Limited,
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2, Irleand
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/help/568137493302217

Siteimprove
Siteimprove GmbH
Kurfürstdamm 56
10707 Berlin, Germany
https://siteimprove.com/en/privacy

LinkedIn
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place
Dublin 2, Ireland
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Hootsuite
5 E 8th Ave,
Vancouver, BC V5T 1R6,
Canada
https://hootsuite.com/legal/privacy

Entergon
entergon GmbH & Co. KG
Wilhelmstraße 14A
61381 Friedrichsdorf, Germany
https://entergon.de/datenschutz (in German)

Searchmetrics
Searchmetrics GmbH
Greifswalder Straße 212
10405 Berlin, Germany
https://www.searchmetrics.com/privacy-statement

TeamViewer
TeamViewer GmbH
Jahnstraße 30
73037 Göppingen, Germany
https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy

Gotowebinar
LogmeIn Ireland Limited
Bloodstone Building Block C
70 Sir John Rogerson´s Quay
Dublin 2, Ireland
https://www.logmeininc.com/legal/privacy

Salesforce
Salesforce.com Germany GmbH
Erika-Mann-Straße 31
80636 Munich, Germany
https://www.salesforce.com/company/privacy

Wistia
Wistia Inc.
17 Tudor Street
Cambridge, Massachusetts, 02139 USA
https://wistia.com/privacy

Rebrandly
Rebrandly Ltd.
31 Westland Square
Dublin 2, Ireland
https://www.rebrandly.com/privacy-policy

Hotjar Ltd.
3 Lyons Range
20 Bisazza Street
Sliema SLM 1640
Malta, Europe
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Twitter Inc.
1355 Market Street
Suite 900
San Francisco CA 94103
https://twitter.com/de/privacy

Úpravy tohoto prohlášení o ochraně údajů

Tohle prohlášení je příležitostně upravováno, aby vyhovovalo stávajícím právním požadavkům a vztahovalo se na všechny naše on-line služby.

Vaše zákonná práva na informace, opravu, blokování, vymazání a podávání námitek těmito změnami nejsou ovlivněna.

Kontakty pro otázky týkající se ochrany soukromí

Požadavky související s ochranou údajů zasílejte pracovníkům zabývajícím se ochranou soukromí na adresu:

Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Německo

E-mail (nezasílejte důvěrné či citlivé informace):
datap rivacy @zeiss .com

Telefon:
+49 7364 20-0 (klíčové slovo: „ochrana údajů“)

Nařízení specifická pro jednotlivé země

Následující se vztahuje na uživatele nacházející se v Ruské federaci:

Služby zde zmíněné nejsou určeny pro občany Ruské federace, jejichž stálé bydliště se nachází na území Ruska. Pokud jste občanem Ruské federace a vaše trvalé bydliště se nachází na území Ruska, berete na vědomí, že jakékoli a veškeré osobní informace, které poskytujete při používání našich služeb, nám poskytujete na vlastní riziko a že za tyto informace nesete výhradní zodpovědnost. Dále berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS nám udělujete výslovné povolení shromažďovat vaše osobní informace a přenášet je do Spojených států a dalších zemí za účelem zpracování a že společnost ZEISS nemůže zodpovídat za nedodržení kteréhokoli zákona Ruské federace.

Následující se vztahuje na uživatele nacházející se v Čínské lidové republice:

Berete na vědomí, že používáním služeb společnosti ZEISS udělujete svůj výslovný souhlas se shromážděním svých osobních údajů a jejich případným zpracováním a přenosem za hranice Číny.

Následující se vztahuje na uživatele nacházející se ve Spojených státech:

Obsah této internetové stránky může být používán pouze osobami nacházejícími v určitých geografických regionech (včetně a bez omezení Spojených států). Společnost ZEISS nezaručuje, že internetové stránky či jakýchkoli jejich obsah je dostupný nebo vhodný mimo tyto oblasti. Přístup na naše internetové stránky nemusí být pro některé osoby určitých zemí zákonný. Pokud naše internetové stránky otevřete v rozporu s právními omezeními, činíte tak na vlastní popud a zodpovídáte za dodržování místních zákonů.

Zákon o transparentnosti státu Kalifornie umožňuje obyvatelům Kalifornie požadovat konkrétní informace o údajích shromažďovaných společností ZEISS a odesílaných třetím stranám pro přímé marketingové účely.

Přejete-li si další informace ohledně toho, čeho se zákon o transparentnosti týká, obraťte se na nás s použitím výše uvedených kontaktních informací nebo nám zašlete požadavek na poskytnutou adresu a napište k němu větu „California Shine the Light Request“, abychom váš požadavek mohli patřičně zařadit.

V takovémto případě vyžadujeme vaši poštovní adresu, adresu trvalého bydliště a e-mailovou adresu, abychom vás mohli kontaktovat.

© Carl Zeiss AG – Poslední aktualizace: červen 2019