Back To Top

Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo komentář k naší politice ochrany dat, prosí kontaktuje nás na adrese: datap rivacy @zeiss .com

Prohlášení o ochraně dat a právní zásady

Oblast platnosti

Toto prohlášení o ochraně dat a právní prohlášení se vztahuje k těmto webovým stránkám a doméně. Dále se vztahuje na všechny webové stránky a domény, které jsou vlastněné ZEISS, pokud se na webové stránky a domény ZEISS firem mimo Německo nevztahují jiné zásady ochrany dat a právní zásady, například vzhledem k místním zákonům, změnám zásad ochrany dat a právních zásad. Z tohoto důvodu prosím prostudujte všechna prohlášení o ochraně dat a právní zásady všech webových stránek ZEISS které navštívíte nebo programů, které používáte.

V některých případech webové stránky ZEISS obsahují také odkazy na webové stránky třetích stran, mimo skupinu ZEISS, ke kterým se tato prohlášení o ochraně dat a právní zásady nevztahují.

Obecné zásady ochrany dat

ZEISS je společnost pracující v globálním měřítku, která spojuje zahraniční právně nezávislé společnosti, obchodní procesy, řídící struktury a technické systémy.

V průběhu vaší návštěvy webových stránek mohou být sbírána data, která mohou být, v některých případech, osobního charakteru. V tomto prohlášení specifikujeme, které osobní údaje společnost ZEISS zaznamenává během vaší návštěvy webových stránek a jak jsou tato data zpracovávána.

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Zpracování vašich osobních dat zaznamenaných v průběhu vašeho prohlížení našich webových stránek, je prováděno plně v souladu s příslušnými právními ustanoveními. Dále je náš přístup k nakládání s osobními informacemi založen na zásadách ochrany dat v EU, které zajišťují nejvyšší možný stupeň transparentnosti, dodržování práva na výběr, přístupových práv a přenášení a zákonné zpracování osobních informací.

Každá společnost ZEISS dodržuje příslušné zákony ochrany dat, například firmy ZEISS v Německu a jejich pobočky dodržují německý federální zákon o ochraně dat (BDSG). Dále jsou zásady zpracování osobních informací definovány jako firemní nařízení pro všechny firmy ZEISS ve Skupině. Toto nařízení ZEISS slouží jako záruka toho, že jsou data zpracována náležitě a v souladu s příslušnými zákony u těch firem ZEISS, které nakládají s osobními informacemi. Současně jsme instruovali naše zaměstnance, aby se seznámili a dodržovali zásady ochrany dat kdykoliv jsou tato osobní data vyžádána na našich webových stránkách.

Sbírání, zpracování a přenášení osobních informací

Firma ZEISS vám chce dát maximální kontrolu nad tím, jak je s vašimi osobními informacemi nakládáno. Normálně lze prohlížet webové stránky ZEISS, aniž by bylo nutné poskytnout osobní informace.

V některých sekcích webových stránek je však uživatel požádán o poskytnutí osobních údajů proto, abychom mohli zlepšovat náš web a být v těsném kontaktu s uživateli. Jakékoliv osobní informace, které zadáte, jsou považovány za důvěrné a jsou uloženy a zpracovány výhradně v rámci vztahu mezi vámi a firmou ZEISS.

Vaše osobní informace nejsou předávány dále, publikovány, ani jiným způsobem dostupné třetím stranám pro jakékoliv využití bez vašeho povolení.
V rámci poskytování našich služeb mohou být vaše osobní informace v některých případech poskytnuty třetím stranám, které jsou zapojeny do zpracování objednávky, například obchodní partneři nebo poskytovatelé IT služeb.

Při předávání těchto informací třetím stranám se omezujeme pouze na ty informace, které jsou nezbytné pro zajištění předmětných služeb, a zaručujeme, že je tento převod realizován v souladu s požadovanou bezpečností dat. Firmy ZEISS předávají vaše osobní informace pouze těm třetím stranám, které se zavázali provádět ochranu dat a jejich zpracování v souladu s příslušnými zákony.

Dále může být ZEISS žádán o vydání vašich informací a souvisejících dat právním nebo úředním rozhodnutím. Dále si vyhazujeme právo pro použití vašich informací pro potvrzení nebo obranu proti právním nárokům.

V případě převzetí nebo spojení s jinou společností může být nutné odhalit nebo předat vaše informace potenciálním nebo skutečným zájemcům. V tomto případě bude ZEISS aplikovat nejvyšší možnou úroveň ochrany dat a bude postupovat v souladu s právními ustanoveními.

Informace o zabezpečení dat

ZEISS si je vědom toho, jak důležitá je ochrana a udržování důvěrnosti informací, jež nám prostřednictvím Internetu poskytujete. Zabezpečení dat na našich webových stránkách je pro nás prvořadou prioritou. Snažíme se proto maximálně o to, aby naše online bezpečnostní opatření byla efektivní. Například stránky online obchodu ZEISS jsou založeny na využití šifrovací technologie Secure Socket Layer (SSL). Webové stránky, jež si vyžadují uvedení komerčně relevantních informací, jako například čísla kreditní karty, přenášejí tato data taktéž šifrováním pomocí technologie SSL. ZEISS technologie šifrováním pravidelně aktualizuje, a to v souladu s technologickým rozvojem tak, aby zaručil důvěrnost dat, která prostřednictvím Internetu odesíláte.

Cookies ZEISS užívá jen z technických důvodů (kupř. autentizace) a pro analytické účely. Cookies jsou malé soubory, dočasně uložené na vašem pevném disku. Informace uložené v cookies se užívají například pro usnadnění navigace a někdy i pro zlepšení uživatelského rozhraní webových stránek. Většina prohlížečů nyní akceptuje cookies standardně automaticky. Prohlížeč však můžete nastavit tak, aby cookies odmítl, nebo vás upozornil, že cookies přijal.

Při návštěvě našich webových stránek jsou IP adresy zaznamenávány. IP adresy slouží k analýzám chyb, pro správu webových stránek a k získávání demografických informací. IP adresy a v případě nutnosti i další informace, jež jste nám na těchto webových stránkách či jinak poskytli, používáme ke zjišťování toho, které z webových stránek jsou navštěvovány a která témata naše návštěvníky zajímají. Data shromažďujeme jen anonymně a s profilem registrovaného uživatele je bez jeho předchozího souhlasu nespojujeme.

Analýza webu

ZEISS využívá statistickou analýzu a vyhodnocovací programy Urchin a Google pro vyhodnocení přístupů na stránky ZEISS.

Data, která byla získána prostřednictvím webových stránek ZEISS a uložena v technických souborech, jsou hodnocena s pomocí nástroje Urchin. Data jsou anonymní, takže je nelze přiřadit žádné určité osobě. Tyto uložené informace slouží výhradně pro zprávy o potvrzení používání webových stránek. Tyto zprávy nám pomáhají analyzovat a neustále zlepšovat nabídku našich webových stránek.

V průběhu analýzy s pomocí nástroje Urchin jsou v získaných datech zjišťovány pouze trendy a statistické údaje, následně jsou data smazána.

Google Analytics používá cookies, což nám umožňuje analyzovat využití našich webových stránek. Podle pravidel je informace o vašem využívání webových stránek, která je získána přes soubory cookies, odeslána na server Google v USA, kde je následně uložena. Vaše IP adresa je v Googlu zkrácena – pokud je anonymizace IP aktivována na webových stránkách. Toto se týká států Evropské Unie nebo jiných signatářů předchozí dohody o Evropské ekonomické oblasti. Pouze ve výjimečných případech je na server Google odeslána plná IP adresa, která je následně zkrácena. Google má smlouvu s provozovatelem těchto webových stránek na vyhodnocení informace o vašem využívání webových stránek, připravit zprávu o aktivitách na webových stránkách a poskytnout jejich provozovateli další podporu související s používáním webových stránek a internetu. V rámci procesu Google Analytics nespojí Google IP adresy odesílané z vašeho prohlížeče s ostatními daty. Můžete zabránit ukládání cookies příslušným nastavením prohlížeče. Pokud tak ale učiníte, nemusí být možné využít všechny funkce těchto webových stránek. Dále můžete zabránit Google ukládat a zpracovat data vytvořená cookies a související s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) nahráním a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujících stránkách http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Využití zásuvných modulů pro sociální sítě

Na některých webových stránkách ZEISS jsou následující tlačítka:


Tato tlačítka, pokud jsou na webových stránkách zobrazena, nezajišťují kontakt se servery Facebook, Google+ nebo Twitter. Aby bylo možné aktivovat spojení nebo přímo komunikovat se sítěmi Facebook, Google+ a Twitter, musíte nejprve dát svolení – kliknutím na tato tlačítka. Aktivovaná tlačítka podle následujícího obrázku:

Vaše doporučení se odešle po druhém kliku. Jestliže jste již na dané sociální síti přihlášeni, tato operace proběhne, aniž by se zobrazilo další okno. Protože tento přenos probíhá přímo, o přeposlaných datech nezískáme žádné informace. Jedinou přeposlanou informací je to, že jste dané webové stránky spustili. & Jestliže jste současně přihlášeni na Facebooku či na jiné sociální síti, je tato informace přeposlána na váš sociálněmediální účet, a je tedy s vámi spojena coby s konkrétním jednotlivcem.

Doporučujeme vám, abyste se ohledně informací o dalším využívání a ukládání vašich osobních údajů na Facebooku, Google+ a Twitteru spojili přímo s těmito sociálněmediálními kanály. Prostřednictvím svého prohlížeče můžete zablokovat i sociální pluginy, a to užitím doplňků.

Právní upozornění

Informace, zveřejněné na doménách ZEISS, mohou obsahovat odkazy na výrobky a služby, jež ve vaší zemi nebyly inzerovány či jsou nedostupné. Tyto informace neznamenají, že ZEISS zamýšlí tyto výrobky či služby ve vaší zemi v budoucnu nabízet. V případě nutnosti se můžete spojit s naším regionálním prodejním zastoupením, které vám ochotně poskytne veškeré informace o dostupnosti těchto produktů a služeb. Prezentace výrobků a služeb na našich webových stránkách nezakládá závaznou prodejní nabídku.

V případě, že je software nabízen volně ke stažení, ZEISS neručí za škody, vzniklé stažením softwaru či jeho používáním. Stahování a používání softwaru se děje výlučně na vlastní riziko uživatele a bez jakékoliv záruky či odpovědnosti za škody, s výjimkou úmyslné či závažné nedbalosti ze strany ZEISS.

Na několika místech našich webových stránek uvádíme i informace a odkazy na webové stránky třetích stran. Činíme tak jen v případě absolutní jistoty co do serióznosti příslušného dodavatele. ZEISS však nezodpovídá za opatření na ochranu dat či obsah těchto webových stránek a v tomto smyslu zodpovědnost nepřebírá. Tyto externí odkazy jsou znázorněny těmito ikonami:

 

ZEISS má a vyhrazuje si všechna práva na obsah a vzhled svých webových stránek. Duševní vlastnictví obsažené na našich webových stránkách je chráněno stejně jako naše značky. Text, obrázky a grafika na našich webových stránkách, jejich vzhled atd., jakož i animace a software, podléhají zákonu o autorských právech a dalším ochranným právním ustanovením. Jakékoliv kopírování či převádění celku nebo jeho částí je bez našeho výslovného písemného povolení zakázáno. Tyto webové stránky neskýtají žádnou licenci k užívání duševního vlastnictví. ZEISS si vyhrazuje právo změny, pozastavení či uzavření webových stránek, a to kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Nehledě na pečlivé sestavení obsahu svých webových stránek nepřebíráme zodpovědnost za jejich správnost, přesnost, úplnost či nepřetržitý přístup na ně. Je-li to právně přípustné, nepřebíráme zodpovědnost za přímé či nepřímé škody, včetně ztráty příjmů, plynoucí z užívání našich webových stránek či ve spojení s informacemi dostupnými na webových stránkách. Vyhrazujeme si právo změny či doplňků poskytovaných informací, kdykoli je to zapotřebí.

 

© Carl Zeiss AG – Poslední změna: Květen 2014

Na této webové stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ukládané webovými stránkami na vašem počítači. Cookies jsou široce rozšířené a pomáhají stránky optimalizovaně prohlížet a zlepšit. Používáním naší stránky prohlašujete, že jste s tím srozuměni. více

OK