Back To Top

METROTOM

Měřicí technika budoucnosti

METROTOM firmy Carl Zeiss – vstup do měřicí techniky budoucnosti. Umístíte součást do měřicí kabiny a spustíte skenování. Téměř okamžitě získáte analýzu kvality s vysokou vypovídací hodnotou.

Portálové měřicí stroje

Počítačová tomografie

K dispozici je několik variant vyhodnocení – od výstižného, snadno srozumitelného barevného zobrazení porovnání geometrie až k podrobnému protokolu kontroly prvních vzorků. Se stejným souborem digitálních dat je možné pomocí metrotomografie bez problému zobrazit a měřit i takové struktury, které by s tradiční souřadnicovou měřicí technikou vyžadovaly destrukci dílů.

Ať se jedná o analýzu pórovitosti nebo škod, montážní kontrolu, materiálovou analýzu nebo kontrolu defektů – vše je možné pomocí 3D objemového modelu. Metrotomografie výrazně zkracuje vývojové procesy, analyzuje kvalitu ve výrobním procesu a ve velmi krátké době vizualizuje vady dílů.

METROTOM 800

Vaše volba pro kompaktní přesné součásti

více

METROTOM 1500

Ideální stroj pro široké spektrum měřených součástí

více

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK