Back To Top

One Button. One Truth.

ZEISS O-SELECT

Přístroj ZEISS O-SELECT umožňuje snadné a spolehlivé optické měření součástek ve 2D.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

ZEISS O-SELECT

Spolehlivé měření stiskem tlačítka

Díky plně automatickému nastavení osvětlení i ohniska jsou eliminovány chyby při měření, způsobované faktorem obsluhy. Pouhým stiskem tlačítka přístroj ZEISS O-SELECT parametry vyhodnotí a výsledky zdokumentuje, a to i v podobě odborné zprávy, je-li zapotřebí.

Nový, inteligentní digitální měřicí projektor ZEISS O-SELECT

Ve výrobních prostředích jsou ruční zařízení, jako např. úhloměry, měřidla a profilové projektory, stále více nahrazována optickými přístroji a přístroji pro kontaktní měření. Nelze přitom opomíjet vliv faktoru obsluhy těchto ručních nástrojů. Pomocí přístroje O-SELECT společnost ZEISS redukuje vliv tohoto faktoru na minimum. Díky vysoké úrovni automatizace a snadnému použití tohoto přístroje lze komplexní měření provádět rychle, se zpětným vysledováním a opakovaně.

Sériové měření stiskem tlačítka

Součástky, pro něž již byl vytvořen plán měření, lze pomocí přístroje ZEISS O-SELECT testovat stiskem tlačítka. Systém identifikuje umístěnou součástku a automaticky načte příslušný program. Zarovnání je taktéž automatické. Přístroj ZEISS O-SELECT nastavuje optimální osvětlení a zaostřuje automaticky. Snižuje tak nejen zátěž obsluhy, ale přispívá i k tomu, že měření je na obsluze nezávislé a opakovatelné. V případě potřeby je spolehlivým výsledkem automatický výstup či vytištěná zpráva.

Plně automatický

 1. Umístěte součástku
 2. Spusťte sériové měření
 3. Opakovatelné, zpětně vysledovatelné výsledky a automatický výstup

Oblasti použití

Přístroj ZEISS O-SELECT, užívaný ať již v automobilovém, elektronickém průmyslu či při zpracování plastů, nabízí právě jednoduchost a spolehlivost, nezbytnou v dnešním průmyslovém prostředí. Digitální měřicí projektor je vhodný zejména ke kontrole rozměrové přesnosti vzdáleností, poloměrů a úhlů. Běžné zkušební součástky zahrnují perforované a ohýbací součástky nebo injekčně tvarované a laserem řezané obrobky.

Automaticky zaostřený

Nesprávné zaostření může vést k chybám v měření v řádu několika mikrometrů. Při ručním zaostřování může snadno dojít k chybě, aniž by si toho obsluha všimla. Za účelem eliminace tohoto zdroje chyb přístroj ZEISS O-SELECT parametry automaticky identifikuje, aby je otestoval, a nastaví příslušnou ohniskovou rovinu. Jinými slovy, chyby obsluhy jsou eliminovány.

O-SELECT zaostřuje automaticky - zcela bez zásahu obsluhy

Telecentrická optika

Standardní objektivy jsou založeny na principu centrální projekce: čím je objekt vzdálenější, tím menší je na snímači zobrazen. Naopak telecentrická čočka zvětšení obrazu v případě axiálního pohybu objektu nemění. Znamená to, že rozměrovou přesnost lze zachytit správně, bez ohledu na vzdálenost od objektu.

Automaticky to nejlepší světlo

Optické měření může být úspěšné jen v případě správného osvětlení. Pro zajištění co možná nejlepšího světla pro sledování každého parametru nabízí přístroj ZEISS O-SELECT variabilní systém osvětlení. Osvětlení se nastaví automaticky s ohledem na ten či onen parametr, čímž je vyloučena možnost jakékoli chyby obsluhy.

1 Osmisegmentové svítidlo s dvojitým kruhem pro variabilní odražené osvětlení
2 Montážní blok pro opční koaxiální svítidlo
3 Procházející světlo pro maximální kontrast

Osvětlovací systém se skládá ze zařízení propouštějícího světlo a ze svítidla s dvojitým kruhem, kdy každý kruh vykazuje osm segmentů. Intenzita propouštěného světla a každého segmentu svítidla s dvojitým kruhem se nastavuje automaticky, takže se vytvoří optimální kontrast v závislosti na vlastnostech obrobku a poloze měřených parametrů.

Koaxiální svítidlo coby opce

K dispozici je i koaxiální osvětlení s optikou. Doporučuje se pro měření hluboko ležících struktur, jež by byly jinak zastíněny.

Nejrychlejší způsob, jak získat své výsledky

Software ZEISS O-SELECT je kombinací metrologických poznatků společnosti ZEISS a inovativní, jednoduché obsluhy. Sériová měření se provádějí stiskem tlačítka – bez ohledu na faktor obsluhy. Jednorázová měření a plány měření jsou díky softwaru ZEISS O-SELECT bezproblematická: protože je snadno pochopitelný, nabízí jasný návod pro obsluhu a snižuje její zátěž.

Měří přímo v obrazu

Pro vyvolání aktuálně potřebných funkcí a informací stačí pouze kliknout na myš. Zobrazí se jen to, co je skutečně zapotřebí. – To je základní myšlenka, na níž software ZEISS O-SELECT stojí. Při většině měření nebudete muset nikdy odcházet od hlavního okna. Namísto procházení podnabídek měříte přímo v obrazu. Přehledná grafická a logická struktura softwaru zvyšuje jednoduchost ovládání. A: obsah jednotlivých oken lze definovat na individuální bázi.

Ovladatelný pomocí dotykového displeje

Přístroj ZEISS O-SELECT ovládejte pomocí dotykového displeje a zažijete novou dimenzi co do pohodlí při obsluze. U mnoha aplikací to znamená, že užití klávesnice a myši již není zapotřebí.

Sériové měření stiskem tlačítka

Součástky, pro něž byl již plán měření vytvořen, lze pomocí přístroje ZEISS O-SELECT testovat stiskem tlačítka. Systém identifikuje umístěnou součástku a automaticky načte příslušný program. Zarovnání je taktéž automatické. Přístroj ZEISS O-SELECT nastavuje optimální osvětlení a zaostřuje automaticky. Snižuje tak nejen zátěž obsluhy, ale měření činí na obsluze nezávislé a opakovatelné. V případě potřeby je spolehlivým výsledkem automatický výstup či vytištěná zpráva.

Plně automatické sériové měření

 1. Umístěte součástku
 2. Spusťte sériové měření
 3. Výsledek a zpráva

Jednoduchý způsob v případě jednorázových měření – prostřednictvím Click & Pick

Díky přístroji ZEISS O-SELECT lze rychle, snadno a spolehlivě měřit i neznámé součástky, pro něž nebyl vytvořen žádný plán měření. Na základě využití automaticky vysoce kontrastního a zaostřeného obrazu přístroj ZEISS O-SELECT identifikuje možné prvky jako kruhy a přímky.

Pokud přesouváte některý z těchto prvků myší, docílíte možných parametrů jako poloměrů, vzdáleností a úhlů. Na první klik definujete vstupní funkci a na druhý dotek vyberete jednu z nabízených testovacích funkcí – vše intuitivně, přímo v objektu. Naměřená hodnota se pak objeví vedle kótovací šipky. Získáte tak všechny požadované rozměry neznámé testované součástky.

Jednorázové měření a vytvoření plánu měření

 1. Umístěte součástku
 2. Spusťte jednorázové měření
 3. Pomocí Click&Pick navolte parametry
 4. Výsledek a zpráva
 5. Uložte měření

Vytvořte plány měření

Je to jen malý krok od jednorázového měření k sériovému měření. Postupujete stejně jako v případě jednorázového měření a v obrázku vyberte požadované parametry prostřednictvím funkce Click & Pick. Žádné speciální znalosti nejsou zapotřebí, neboť programování je plně intuitivní a navíc i zábavné! Mezitím se již na pozadí generuje plán měření. Vše, co musíte udělat, je uložit ho – to je vše, co se ho týče.

Odborné zprávy

Měření lze nahrávat a vyhodnocovat, a to pomocí nástroje pro vytváření zpráv ZEISS PiWeb, integrovaného do měřicího software. Pro efektivní výměnu informací jsou k dispozici různé šablony zpráv – od jednoduché grafické zprávy až po podrobnou zprávu se seznamem. Díky tomu lze zprávy vytvářet prakticky, bez námahy a hlubších znalostí. Jednou zejména snadnou možností je zpráva vytvořená na jeden klik, kdy se na stisknutí tlačítka zobrazí aktuální náhled na monitoru v podobě zprávy.

Inteligentní, kompaktní a spolehlivý

Hardware a software ZEISS O-SELECT jsou optimálně sladěny pro zajištění toho, aby 2D geometrie mohla být testována s vynikající rychlostí a spolehlivě. Kompaktnost a robustnost přístroje ZEISS O-SELECT umožňuje, aby byl instalován prakticky v libovolném místě. Vámi testované součástky můžete přesně změřit všude, kde je to zapotřebí – ať již při vstupní kontrole či při výrobě.

1 Fotoaparát s vysokým rozlišením

2 Pohon pro automatické zaostřování

3 Telecentrická ZEISS optika

4 Svítidlo s dvojitým kruhem, každý o osmi segmentech

5 Opční koaxiální svítidlo

Součásti systému

Systém sestává z měřicího systému, klávesnice dotykového displeje a ze softwaru ZEISS O-SELECT. Externí displej nabízí oproti malému integrovanému displeji jasné výhody: lepší přehled, lepší orientaci a více detailů. Jeho dotyková funkce ještě více usnadňuje obsluhu systému. Software byl vyvinut speciálně pro ZEISS O-SELECT systém a vyznačuje se novým, inovativním přístupem. To je hlavní výhoda nejen pro nezkušenou obsluhu, ale i pro odborníky, kdy jim inteligentní software ulehčí zátěž.

Koaxiální svítidlo coby opce

K dispozici je i koaxiální osvětlení s optikou. Doporučuje se k měření hluboko ležících struktur, jež by byly jinak zakryty stínem.

Velikost zařízení
402 mm x 510 mm x 727 mm (š x h x v)
Velikost měřicího pole
přibližně 100 mm x 90 mm
Součásti systému
Digitální měřicí projektor, pracovní stanice, obrazovka monitoru, software ZEISS O-SELECT

 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK