Back To Top

Software

Inline měřicí technika

Pro inline měření je ZEISS jediným kompletním poskytovatelem všech řídících, softwarových a kalibračních modulů. Proto je společnost ZEISS schopna rychle realizovat individuální požadavky zákazníků a efektivně analyzovat systémy.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

Softwarové moduly

Díky odborné kompetenci ve všech technologických modulech inline měřicí techniky může ZEISS dodávat všechny potřebné komunikační moduly v souladu s potřebami a úkoly svých zákazníků.

INDI.Visualization

Software pro vizualizaci v měřicí stanici
 • Řídící karta pro všechny změřené body
 • Zobrazení průběhu měření včetně tolerancí
 • Zobrazení snímků ze senzoru ze systému zpracování obrazu na úrovni GUI
 • Formát seznamu pro rychlé zpracování a výměnu dat
 • Q-Stop a správa tolerancí

INDI.Configurator

Software pro plánování měření (také offline)

INDI.Engine

Software pro řízení procesu měření
 • Připojení k SPC
 • Sběr naměřených hodnot z jednotlivých měřicích počítačů do jedné databáze
 • Vyhodnocení naměřených hodnot

INDI.IR.Calib

Software pro kalibraci IR nejistot
 • Teplotní kompenzace robota
 • (Vlastní zahřátí, kolísající okolní teplota)
 • Matematická nebo fyzikální korekce
   

MVS-3D

Software pro 3D zpracování obrazu dat senzoru
 • Analýza snímků ze senzoru a výpočet naměřených hodnot v souřadném systému senzoru
 • Archivace snímků ze senzoru
 • Simulace změněných nastavení pomocí archivovaných snímků
 • Import plánů měření
 • Teplotní kompenzace senzoru

MVS-2D

MVS-2D je software pro 2D zpracování obrazu. Používá se pro ovládání kamery, zachycení snímků a zpracování obrazových dat.

MVS2D obsahuje následující funkce:

 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Automatické ukládání dobrých i špatných snímků
 • Statistické zobrazení chyb
 • Kompletní knihovna zpracování obrazu
 • I/O proces komunikace s SPC
  • Digital
  • Profibus
  • Profinet
  • Modulární koncepce ovladače pro různé kamery a zdroje osvětlení
 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK