Back To Top

GEAR PRO

Přednosti a parametry

 • Graficky podporované zadávání dat
 • CAD simulace průběhu měření
 • Pro aktivní a pasivní senzory
 • Měření s otočným stolem i bez něho
 • Automatické vyhodnocení v souladu s normami
 • Aplikačně orientované reportování

Speciální modul pro čelní ozubení: ZEISS GEAR PRO involute

Speciální modul pro čelní ozubení: ZEISS GEAR PRO involute

Měření ozubení na souřadnicovém měřicím stroji

Úzké tolerance jsou nezbytné, aby ozubená kola přenášela síly téměř beze ztrát a nehlučně. Přesnost výroby a přesnost měření ozubení musí jít ruku v ruce. GEAR PRO se softwarem ZEISS CALYPSO umožňuje měření ozubených kol na souřadnicových měřicích strojích. Analytický 3D model ozubení v GEAR PRO a vstupní dialogy s grafickou podporou zajišťují vysoce efektivní měření.

Vyhodnocení profilu šneku s modulem GEAR PRO worm

Vyhodnocení profilu šneku s modulem GEAR PRO worm

Vedení uživatele

Grafické vstupní dialogy a systematické vedení při každém kroku usnadňují přizpůsobení průběhu měření konkrétní měřicí úloze. Pomocí dialogů a grafické vizualizace jsou například pouhými několika kliknutími myší definovány rozsahy vyhodnocení a měření.

Vedení uživatele

Grafické vstupní dialogy a systematické vedení při každém kroku usnadňují přizpůsobení průběhu měření konkrétní měřicí úloze. Pomocí dialogů a grafické vizualizace jsou například pouhými několika kliknutími myší definovány rozsahy vyhodnocení a měření.

Pět aplikačních modulů je k dispozici pro typické oblasti použití:

 • Cylindrical gears – GEAR PRO involute
 • Bevel gears – GEAR PRO bevel
 • Worm gears – GEAR PRO worm
 • Rotors (screw compressors) – GEAR PRO rotor
 • Gear hobs – GEAR PRO hob
 

We use cookies on this site. Cookies are small text files that are stored on your computer by websites. Cookies are widely used and help to optimize the pages that you view. By using this site, you agree to their use. více

OK