Back To Top

Kliknutím myší k plánu měření

Kompletní program pro standardní geometrii a jiné měřicí úlohy

Software CALYPSO revolučním způsobem změnil programování v oblasti měřicí techniky. Díky programovacímu rozhraní orientovanému na kontrolované prvky má bezkonkurenčně jednoduché ovládání. Programy měření vytváříte intuitivně tím, že vyberete prvky použité na CAD konstrukčním výkresu. Tolerance rozměrů, tvaru a polohy přebíráte přímo z CAD modelu.

CALYPSO

Jeden software pro mnoho úloh

Software CALYPSO je určen pro manuální a CNC měření, pro online i offline programování. CALYPSO umožňuje multisenzorové snímání a podporuje všechny aktuální senzory a měřicí postupy firmy Carl Zeiss. Přes rozhraní I++ DME může CALYPSO ovládat také měřicí systémy jiných výrobců, např. 3D měřicí stroje, měřicí přístroje s kloubovým ramenem, lasertrackery a počítačové tomografy.

Automaticky bez kolizí

Jakmile pomocí několika kliknutí definujete měřený prvek a příslušné tolerance, generuje CALYPSO automaticky vhodnou strategii měření daného prvku, tu je možné kdykoliv modifikovat a aplikovat na jiné podobné prvky. Software CALYPSO sám zajistí rychlý a bezkolizní pojezd snímače kolem měřené součásti a správné najetí k měřeným prvkům.

Dynamický miniplán

Hierarchická struktura a objektově orientované programování softwaru CALYPSO umožňují při plánování měření zohlednit potřeby výrobního procesu. Můžete například přerušit průběhy měření a rychle změřit jinou součást. V přerušeném měření se potom bez problému pokračuje. Efektivnější skenování s modulem VAST navigator: CALYPSO podporuje technologii VAST navigator – pátou generaci skenování od firmy Carl Zeiss. Bez zbytečných zastavení, v optimální dráze najíždění a objezdu umožňuje VAST navigator plynulé měření v jednom průběhu. Tangenciální najíždění je standardem. Díky integrované inteligenci stanoví CALYPSO maximální rychlost skenování v závislosti na požadované přesnosti.

Volitelná rozhraní: Formáty IGES 2D/3D, VDA 2D/3D, STEP 3D, DXF 2D, PMI a FTA mohou být přímo zpracovány.

Volitelná přímá rozhraní: ParaSolid, CATIA V4, CATIA V5, ProEngineer, UniGraphics, Inventor, Solid Works

Opce pro CALYPSO

Možnosti funkčního rozšíření: Nástroje pro speciální úlohy

CALYPSO Křivka

Měření a výpočet 2D a 3D křivek. Kontrolované charakteristiky: stoupání křivky, zdvih křivky, délka křivky, tvar křivky, plošný obsah a další. Oblasti použití: klikové a vačkové hřídele, lopatky turbín, hnací ústrojí.

CALYPSO Obecné tvarové plochy

Měření obecných tvarových ploch. Odchylky jsou zobrazeny barevně kódovanými značkami. Typické oblasti použití jsou např. lékařská technika, výroba forem a motorů, kde se vedle pravidelné geometrie kontrolují také volně definované nepravidelné plochy.

CALYPSO Preset

Přednastavení erodovacích elektrod a obráběcích nástrojů. Uživatel je pomocí grafik veden manuálním průběhem měření. Nejčastěji používané plány měření jsou uloženy. CNC doplňky jsou k dispozici pro hranaté a kruhové základní geometrické tvary.

CALYPSO PCM

Ovládání parametrizovaných průběhů měření pomocí menu. S použitím plánu měření parametrizovaného s opcí CALYPSO PCM se mohou efektivně měřit různé varianty jedné součásti.

CALYPSO Simulace

Virtuální detekce kolizí. V okně CAD je možné simulovat měřenou součást, upínací přípravky, snímač, snímací hlavu, základní desku, otočný stůl, měřicí rozsah nebo celý měřicí stroj. V kombinaci s opcí CALYPSO Planner je možné vytvářet a testovat průběhy měření mimo měřicí stroj.

CALYPSO qs-STAT export

Výstup naměřených výsledků ve formátu Q-DAS pro analýzu ve statistickém programu qs-STAT. Opce CALYPSO qs-STAT export konvertuje soubory výsledků z CNC měření v softwaru CALYPSO na Q-DAS soubory popisu a hodnot. Pomocí programu qs-STAT je možné například statisticky posuzovat výrobní procesy.

CALYPSO Planner

Offline varianta softwaru CALYPSO. Umožňuje vytvářet programy měření offline. Váš měřicí stroj není blokován a během offline programování se na něm může dále měřit. CALYPSO Planner uloží hotový program měření, který se potom dá v softwaru CALYPSO kdykoliv vyvolat a provádět. V kombinaci s opcí CALYPSO Simulace je možné vytvářet a testovat průběhy měření mimo měřicí stroj.

FACS Automatizace

Systém FACS (Flexible Automation and Control System) slouží pro integraci kontrolního stanoviště do automatizované počítačem podporované výroby (CIM automatizační systém). FACS vytváří spojení mezi kontrolním stanovištěm a počítačem pro řízení procesu. Automatizované průběhy měření se mohou spouštět z uživatelsky specifické ovládací plochy.

 

Na této webové stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, ukládané webovými stránkami na vašem počítači. Cookies jsou široce rozšířené a pomáhají stránky optimalizovaně prohlížet a zlepšit. Používáním naší stránky prohlašujete, že jste s tím srozuměni. více

OK